KALENDÁŘ 2017

BOHU NEJLEPŠÍMU NEJVYŠŠÍMU, DÁRCI VŠEHO DOBRA

PANNĚ MARII BEZ POSKVRNY HŘÍCHU PRVOTNÍHO POČATÉ

SVATÉMU JOSEFOVI, JEJÍMU NEJČISTŠÍMU SNOUBENCI,

I VŠEM SVATÝM CELÉHO NEBESKÉHO DVORA

BUĎ CHVÁLA, ČEST A SLÁVA,

ŽIVÝM PAK POKOJ,

ZEMŘELÝM ODPOČINUTÍ

+

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ

PODLE ŘÍMSKÉHO MISÁLU

pro potřebu

věrného ostatku

svaté Církve římské

českého regionu

vydaný z nařízení biskupa téhož regionu

a předepsaný pro kněžstvo a věřící lid jeho obedience

doplněný o vlastní svátky

pro Čechy, Moravu a Slezsko,

jakož i pro Slovensko

Léta Páně 2017,

tj. roku 7216 od stvoření světa podle počítání Římského martyrologia

Nechť se ničemu nedává přednost před službou Bohu.

(Řehole sv. Benedikta 43,3)

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 2017

Doba adventní 2016
27

NE

I. neděle adventní

Panny Marie od Zázračné medaile – doporučený svátek

28

PO

Feriální den

Sv. Josefa Pignatelliho, kn. a vyzn., obnovitele TJ – dne 28. listopadu svátek v TJ – doporučený svátek

29

ÚT

Vigílie sv. Ondřeje

Připomínka sv. Saturnina, b. a muč. (III. stol.)

30

ST

Sv. Ondřeje, ap. (+ 30.11. 75)
PROSINEC
1

ČT

Bl. Edmunda Campiona, kn. a muč. TJ (+ 1.12. 1581) – české proprium
2

Sv. Bibiány, p. a muč. (+ 2.12. 362)
3

SO

Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií
4

NE

II. neděle adventní

Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5

PO

Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6

ÚT

Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7

ST

Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8

ČT

Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9

Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Sv. Petra Fouriera, kn. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 9.12. 1640) – doporučený svátek

10

SO

Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie,

v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11

NE

III. neděle adventní

Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Přípomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12

PO

Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13

ÚT

Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14

ST

Zimní kvatembr (Středa suchých dnů zimních)

Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

15

ČT

Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16

Zimní kvatembr (Pátek suchých dnů zimních)

Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)

17

SO

Zimní kvatembr (Sobota suchých dnů zimních)

Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek

18

NE

IV. neděle adventní

Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek

19

PO

Feriální den
20

ÚT

Vigílie sv. Tomáše, ap.
21

ST

Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)
22

ČT

Feriální den
23

Feriální den
24

SO

Vigílie Narození Páně
Doba vánoční 2016
25

NE

Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26

PO

Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka 2. dne oktávy Narození Páně a po ní nařízená připomínka všech svatých mučedníků

27

ÚT

Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka 3. dne oktávy Narození Páně

28

ST

Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka 4. dne oktávy Narození Páně

29

ČT

Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka 5. dne oktávy Narození Páně

30

Dnes se slouží mše z neděle v oktávě Narození Páně, protože svátek Narození Páně připadl na neděli.

Připomínka 6. dne oktávy Narození Páně

Nařízená připomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31

SO

Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka 7. dne oktávy Narození Páně

AD  2017

LEDEN

1

NE

Obřezání Páně a Oktáva Narození Páně – přikázaný svátek

Občanský Nový rok

2

PO

Dnes se slouží mše z neděle mezi Obřezáním a Zjevením Páně: Nejsvětějšího Jména Ježíš

Oktáva sv. Štěpána, prvomuč.

Sv. Fulgence, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 1.1. 533) – doporučený svátek

3

ÚT

Oktáva sv. Jana, ap. a evang.

Sv. Genovefy, p. (+ 3.1. 512) – doporučený svátek

4

ST

Oktáva sv. nevinných dětí betlémských, muč.

Bl. Anděly Foliňské, vd. III. řádu sv. Františka, Učitelky theologů (+ 4.1. 1309) – doporučený svátek

5

ČT

Vigílie Zjevení Páně

Připomínka sv. Telesfora, pap. a muč. O.Carm. (+ 5.1. 136)

6

Zjevení Páně – přikázaný svátek
Doba po Zjevení Páně 2017
7

SO

Druhý den oktávy Zjevení Páně
8

NE

Neděle v oktávě Zjevení Páně: Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Třetí den oktávy Zjevení Páně

9

PO

Čtvrtý den oktávy Zjevení Páně
10

ÚT

Pátý den oktávy Zjevení Páně
11

ST

Šestý den oktávy Zjevení Páně

Připomínka sv. Hygina, pap. a muč. (+ 140)

12

ČT

Sedmý den oktávy Zjevení Páně
13

Oktáva Zjevení Páně
14

SO

Sv. Hilaria, b. vyzn. a uč. c. (+ 13.1. 367)

Připomínka sv. Felixe, kn. a muč. (+ 256/266)

15

NE

II. neděle po Zjevení Páně

Sv. Pavla, prvního poustevníka (+ kolem r. 342)

Připomínka sv. Maura, op. OSB (+ 15.1. 583/594)

16

PO

Sv. Marcella I., pap. a muč. (+ 16.1. 309)
17

ÚT

Sv. Antonína, op. (+ 17.1. 356)
18

ST

Stolce sv. Petra v Římě

Připomínka sv. Prisky, p. a muč. (+ kolem r. 50)

19

ČT

Sv. Mária a Marty, Audifaxe a Abacha, muč. (+ 268-270)

Připomínka sv. Kanuta Lavarda, vévody muč. (+ 7.1. 1131)

Na Slovensku: Sv. Markéty Arpádovny, p. OP (+ 18.1. 1271)

20

Připomínka sv. Fabiána, pap., a Sebastiána, mučedníků (F. + 20.1. 250; S. + 20.1. 288/304)
21

SO

Sv. Anežky Římské, p. a muč. (+ 304)
22

NE

III. neděle po Zjevení Páně

Sv. Vincence jáhna a Anastasia mnicha O.Carm., mučedníků (V. + 304; A. + 628)

23

PO

Sv. Rajmunda z Peňaforte, kn. a vyzn. OP (+ 1275)

Připomínka sv. Emmerenciány, p. a muč. (+ 304)

Zasnoubení Panny Marie se svatým Josefem – doporučený svátek (s připomínkou sv. Josefa)

24

ÚT

Sv. Timothea, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 97)
25

ST

Obrácení sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

26

ČT

Sv. Polykarpa, b. a muč. (+ 167)
27

Sv. Jana Zlatoústého, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 14.9. 407; přenesení 27.1. 438)
28

SO

Sv. Petra Nolaska, vyzn., zakladatele řádu mercedářů (+ 25.12. 1256)

Připomínka sv. Anežky, p. a muč. (podruhé)

29

NE

IV. neděle po Zjevení Páně

Sv. Františka Saleského, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.12. 1622; přenesení 29.1. 1623)

30

PO

Sv. Martiny, p. a muč. (+ 230)

Záštity Panny Marie – doporučený svátek (Patrocinii BMV)

31

ÚT

Sv. Jana Boska, kn. a vyzn., zakladatele salesiánské kongregace (+ 31.1. 1888)

ÚNOR

1

ST

Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. (+ 20.12. 107)
2

ČT

Očišťování Panny Marie
3

Sv. Blažeje, b. a muč. (+ 316), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků
4

SO

Sv. Ondřeje Corsiniho, b. a vyzn. O.Carm. (+ 6.1. 1374)
5

NE

V. neděle po Zjevení Páně

Sv. Háty, p. a muč. (+ 251)

Svatých 26 mučedníků japonských (+ 5.2. 1597) – doporučený svátek (nebo 19. února)

6

PO

Sv. Tita, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 90)

Připomínka sv. Doroty, p. a muč. (+ 303)

7

ÚT

Sv. Romualda, op., zakladatele kamaldolského řádu (+ 19.6. 1027; přenesení 1480 a 1481)
8

ST

Sv. Jana z Mathy, kn. a vyzn., zakladatele řádu trinitářů (+ 17.12. 1213)
9

ČT

Sv. Cyrila Alexandrijského, b. vyzn. a uč. c. O.Carm. (+ 444)

Připomínka sv. Apoleny, p. a muč. (+ 250)

10

Sv. Scholastiky, p. ab. (+ 10.2. 543), rodné sestry sv. Benedikta
11

SO

Zjevení Panny Marie v Lurdech (11.2. 1858)
Doba předpostní 2017
12

NE

Neděle Devítník (Septuagesima)

Svatých sedmi zakladatelů řádu servitů, vyznavačů

13

PO

Feriální den
14

ÚT

Sv. Valentina, kn. a muč. (+ 269)

Sv. Bonifáce Brunona Querfurtského, b. a muč., učedníka sv. Romualda

a životopisce sv. Vojtěcha a pěti bratří mučedníků (+ 14.2. 1009) – doporučený svátek

do českého propria

Úterý po neděli Devítníku: Památka modlitby Páně na Olivetské hoře – doporučená votivní mše svatá

15

ST

Sv. Faustina a Jovity, mučedníků (+ kolem r. 128)
16

ČT

Feriální den
17

Feriální den

Pátek po neděli Devítníku: Útěku Svaté Rodiny do Egypta – doporučený svátek (17.2. 1)

18

SO

Sv. Simeona, b. a muč. (+ 107)
19

NE

Neděle první po Devítníku (Sexagesima)
20

PO

Feriální den
21

ÚT

Feriální den

Úterý po I. neděli po Devítníku: Památka utrpení Páně – doporučená votivní mše svatá

22

ST

Stolce sv. Petra v Antiochii

Středa po I. neděli po Devítníku: Nejsvětějšího Vykupitele – doporučená votivní mše svatá

23

ČT

Sv. Petra Damianiho, b. vyzn. a uč. c. O.Camald. (+ 22.2. 1072)

Vigílie sv. Matěje (v přest. roce 24. února)

24

Sv. Matěje, ap. (+ 24.2. 80; v přest. roce 25. února)
25

SO

Feriální den

Z pátku po I. neděli po Devítníku: Nalezení Dítěte Ježíše v chrámu – doporučený svátek (30.3. 8)

26

NE

Neděle druhá po Devítníku (Quinquagesima)
27O

PO

Sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, vyzn. CP (+ 27.2. 1862; v přest. roce 28. února )
28

ÚT

Úterý po II. neděli po Devítníku: Památka utrpení Páně podruhé

nebo Posvátného sloupu bičování Páně – doporučená votivní mše svatá

BŘEZEN

Doba postní 2017
1

ST

Popeleční středa (nejdříve 4. února a nejpozději 10. března)
2

ČT

Čtvrtek po Popeleční středě

Bl. Anežky Přemyslovny, p. O.Cl. (+ 2.3. 1282) – české proprium

3

Pátek po Popeleční středě

Pátek po Popeleční středě: Posvátné trnové koruny Páně – doporučená votivní mše svatá

4

SO

Sobota po Popeleční středě

Přenesení ostatků sv. Václava (4.3. 938) – české proprium

Připomínka sv. Kazimíra vyzn. a sv. Lucia I., pap. a muč. (K. + 4.3. 1484; L. 5.3. 254)

5

NE

I. neděle postní (Invocabit)

Čtvrtek po II. neděli postní

6

PO

Pondělí po I. neděli postní

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic (+ 7.3. 203)

7

ÚT

Úterý po I. neděli postní

Sv. Tomáše Akvinského, kn. vyzn. a uč. c. (+ 7.3. 1234)

8

ST

Jarní kvatembr (Středa suchých dnů jarních)

Sv. Jana od Boha, vyzn., zakladatele řádu milosrdných bratří (+ 8.3. 1550)

9

ČT

Čtvrtek po I. neděli postní

Sv. Františky Římské, vd. (+ 9.3. 1440)

10

Jarní kvatembr (Pátek suchých dnů jarních)

Svatých Čtyřiceti mučedníků sebastejských (+ 308 nebo 320 nebo 322/323)

Pátek po I. neděli postní: Posvátných kopí a hřebů Páně – doporučená votivní mše svatá

11

SO

Jarní kvatembr (Sobota suchých dnů jarních)

Bl. Jana Ogilvie, kn. a muč. TJ (+ 10.3. 1615) – české proprium (nebo 10.3.)

12

NE

II. neděle postní (Reminiscere)

Sv. Řehoře Velikého, pap. vyzn. a uč. c. OSB (+ 12.3. 604)

13

PO

Pondělí po II. neděli postní

Pátek po II. neděli postní: Posvátného plátna a roušky Páně – doporučená votivní mše svatá

14

ÚT

Úterý po II. neděli postní
15

ST

Středa po II. neděli postní

Sv. Klementa M. Hofbauera, kn. a vyzn. CSsR (+ 15.3. 1820) – české proprium

16

ČT

Čtvrtek po II. neděli postní

Sv. Longina, vojáka muč. – doporučený svátek (ze dne 15. března)

17

Pátek po II. neděli postní

Bl. Jana Sarkandra, kn. a muč. (+ 17.3. 1620) – české proprium

Připomínka sv. Patrika, b. a vyzn., řeholního kanovníka či dříve lateránského klerika (+ kolem r. 645)

18

SO

Sobota po II. neděli postní

Sv. Cyrila Jeruzalémského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 386)

19

NE

III. neděle postní (Oculi)

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie – přikázaný svátek (přeložen na 22. března)

20

PO

Pondělí po III. neděli postní

Jáchyma, otce Panny Marie (+ 20.3. 14 před Kr.) – svátek přeložený z 16. srpna

21

ÚT

Úterý po III. neděli postní

Sv. Benedikta, op. (+ 21.3. 543)

22

ST

Středa po III. neděli postní

Sv. Josefa, snoubence Panny Marie – přikázaný svátek (přeložen z 19. března)

23

ČT

Čtvrtek po III. neděli postní
24

Pátek po III. neděli postní

Sv. Gabriela, archanděla

Pátek po III. neděli postní: Svatých pěti ran Páně – doporučená votivní mše svatá

25

SO

Zvěstování Panny Marie
26

NE

IV. neděle postní (Laetare)

Sv. Dismy, dobrého lotra – doporučený svátek

27

PO

Pondělí po IV. neděli postní

Sv. Jana Damašského, kn. vyzn. a uč. c. OSBM (+ kolem r. 749)

28

ÚT

Úterý po IV. neděli postní

Sv. Jana Kapistrána, kn. a vyzn. OFM (+ 23.10. 1456) – též ve slovenském propriu (nebo 23. října)

29

ST

Středa po IV. neděli postní
30

ČT

Čtvrtek po IV. neděli postní

DUBEN

1

SO

Sobota po IV. neděli postní

Stigmatizace sv. Kateřiny Sienské (1.4. 1375) – doporučený svátek

Doba pašijová 2017
2

NE

Smrtelná (Pašijová) neděle

Sv. Františka z Pauly, vyzn., zakladatele řádu minimů (+ 2.4. 1507)

3

PO

Pondělí po Smrtelné (Pašijové) neděli

První pátek v březnu: Svátek posvátných tajemství křížové cesty Páně - doporučený svátek

(přeložen na pondělí po Pašijové neděli)

4

ÚT

Úterý po Smrtelné (Pašijové) neděli

Sv. Isidora Sevillského, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 4.4. 636)

5

ST

Středa po Smrtelné (Pašijové) neděli

Sv. Vincence Ferrerského, kn. a vyzn. OP (+ 5.4. 1419)

6

ČT

Čtvrtek po Smrtelné (Pašijové) neděli

Bl. Marie Krescencie Hössové, p. III. řádu sv. Františka (+ 5.4. 1744) – dop. svátek

7

Pátek po Smrtelné (Pašijové) neděli: Sedmi bolestí Panny Marie
8

SO

Sobota po Smrtelné (Pašijové) neděli
Začíná Svatý týden 2017
9

NE

Květná neděle – památka slavného vjezdu Páně do Jeruzaléma
10

PO

Pondělí Svatého týdne
11

ÚT

Úterý Svatého týdne
12

ST

Středa Svatého týdne
13

ČT

Zelený čtvrtek – – památka ustanovení novozákonní nekrvavé oběti čili mše svaté a nejsvětější Svátosti oltářní, dále ustanovení svátosti biřmování, kněžství a pomazání nemocných
14

Velký pátek – památka tělesné smrti Ježíšovy na kříži a duchovní smrti Mariiny pod křížem
15

SO

Bílá sobota – památka očekávání slavného vzkříšení Páně
Doba velikonoční 2017
16

NE

Velikonoční neděle – Vzkříšení Páně
17

PO

Velikonoční pondělí

Připomínka sv. Aniceta, pap. a muč. (+ 17.4. 166)

18

ÚT

Velikonoční úterý
19

ST

Velikonoční středa
20

ČT

Velikonoční čtvrtek
21

Velikonoční pátek

Sv. Anselma Canterburského, b. vyzn. a uč. c. OSB (+ 21.4. 1109)

22

SO

Velikonoční sobota (In albis)

Sv. Sotera a Kája, papežů a mučedníků (S. + 22.4. 175; K. + 22.4. 296)

23

NE

Neděle I.  po velikonocích (Bílá neděle)

Sv. Vojtěcha, b. a muč. OSB, patrona Čech (+ 23.4. 997) – české proprium, slovenské proprium

Připomínka sv. Jiří, muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

24

PO

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kn. a muč. OFMCap. (+ 24.4. 1622)
25

ÚT

Sv. Marka, evang. (+ 68)
26

ST

Připomínka sv. Kléta a Marcellína, papežů a mučedníků (K. + 26.4. 88; M. + 26.4. 304)

Panny Marie, Matky dobré rady – doporučený svátek

27

ČT

Připomínka sv. Petra Kanisia, kn. vyzn. a uč. c. TJ (+ 21.12. 1597) – české proprium (nebo 22. pros.)
28

Sv. Pavla od Kříže, kn. a vyzn., zakladatele kongr. passionistů (+ 18.10. 1775, kněžská ord. 7.6. 1727)

Připomínka sv. Vitala, muč. (+ kolem r. 161)

Sv. Ludvíka Marie Grignona de Montfort, kn. a vyzn. (+ 28.4. 1716) – doporučený svátek

(slaví-li se, pak svátek sv. Pavla od Kříže se překládá na 7. června)

29

SO

Sv. Petra Veronského, kn. a muč. OP (+ 6.4. 1252)
30

NE

Neděle II. po velikonocích

Sv. Kateřiny Sienské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 29.4. 1380)

Neděle II. po velikonocích: Posvátného hrobu Páně – doporučená votivní mše svatá

KVĚTEN

1

PO

Sv. Filipa a Jakuba Mladšího, apoštolů (F. + 1.5. 81; J. + 1.5. 62)
2

ÚT

Sv. Zikmunda, krále a muč., patrona Čech (+ 1.5. 524) – české proprium

Připomínka sv. Athanasia, b. vyzn. a uč. c. (+ 373)

3

ST

Středa ve 2. týdnu po velikonoční oktávě (III. středa po velikonocích):

Slavnost sv. Josefa, ochránce celé Církve

Nalezení svatého Kříže (326)

Připomínka sv. Alexandra I., pap., a jiných mučedníků (A. + 3.5. 115)

4

ČT

Sv. Moniky, vd., matky sv. Augustina (+ 4.5. 387)
5

Sv. Pia V., pap. a vyzn. OP (+ 1.5. 1572)
6

SO

Sv. Jana, ap. a evang., před Latinskou branou (6.5. 93)
7

NE

Neděle III. po velikonocích

Přenesení sv. Norberta z Magdeburku do Prahy (2.5. 1627)  – české proprium

Připomínka sv. Stanislava, b. a muč. (+ 8.5. 1079)

8

PO

Zjevení sv. Michaela, archanděla na hoře Monte Gargano (490, 492, 493 a 1656)
9

ÚT

Sv. Řehoře Nazianzského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 9.5. 389)
10

ST

Středa ve 3. týdnu po velikonoční oktávě (IV. středa po vel.):

Oktáva slavnosti sv. Josefa, ochránce celé Církve

Sv. Antonína, b. a vyzn. OP (+ 2.5. 1459)

Připomínka sv. Gordiána a Epimacha, mučedníků (G. + 362; E. + 249-251)

11

ČT

Feriální den

Sv. opatů kluniackých Odona, Majola, Odilona a Hugona a bl. Petra Ctihodného – doporučený svátek (Berno 13.1.; Odo 18.11.; Maj. + 11.5. 994; Odilo 1.1.; Hugo 29.4.; Petrus 25.12.)

12

Sv. Nerea, Achillea, Domitilly a Pankráce, mučedníků (+ kolem r. 98; P. + 304)
13

SO

Sv. Roberta Bellarmina, b. vyzn. a uč. c. TJ (+ 17.9. 1621)

Panny Marie Fatimské (13.5. 1917) – doporučený svátek

14

NE

Neděle IV. po velikonocích

Sv. Bonifáce, muč. ( + 307)

15

PO

Sv. Jana Křtitele de la Salle, kn. a vyzn., zakladatele kongregace školských bratří (+ 7.4. 1719)
16

ÚT

Sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hlavního patrona Čech (+ 20.3. 1393) – české proprium

(v Čechách se slaví i s oktávou, den oktávy 23. května), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ubalda, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 16.5. 1160)

17

ST

Sv. Paschala Baylona, vyzn. (+ 17.5. 1592)
18

ČT

Sv. Venancia, muč. (+ 18.5. 251)

Sv. Ericha IX., švédského krále muč. (+ 18.5. 1160) – doporučený svátek

19

Sv. Petra Celestina, pap. a vyzn. (+ 19.5. 1296)

Připomínka sv. Pudenciány, p.

20

SO

Sv. Bernardina Sienského, kn. a vyzn. OFM (+ 20.5. 1444)
21

NE

Neděle V. po velikonocích
22

PO

Křížový (prosebný) den v pondělí

Sv. Rity z Cascie, p. OESA (+ 22.5. 1447) – doporučený svátek

23

ÚT

Křížový (prosebný) den v úterý

Sv. Ondřeje Boboly, kn. a muč. TJ (+ 16.5. 1657) – doporučený svátek

24

ST

Křížový (prosebný) den ve středu

Vigílie Nanebevstoupení Páně

Panny Marie, Pomocnice křesťanů – doporučený svátek

25

ČT

Čtvrtek po V. neděli velikonoční: Nanebevstoupení Páně – přikázaný svátek

Sv. Řehoře VII., pap. a vyzn. OSB (+ 25.5. 1085)

Připomínka sv. Urbana I., pap. a muč. (+ 25.5. 230)

26

Sv. Filipa Neriho, kn. a vyzn., zakladatele kongregace oratoriánů (+ 26.5. 1595)

Připomínka sv. Eleutheria, pap. a muč. (+ 26.5. 189)

27

SO

Sv. Bedy Ctihodného, kn. vyzn. a uč. c. OSB (+ 25.5. 735)

Připomínka sv. Jana I., pap. a muč. (27.5. 526)

Sobota v oktávě Nanebevstoupení Páně: Panny Marie, Královny apoštolů – doporučený svátek

28

NE

Neděle v oktávě Nanebevstoupení Páně

Sv. Augustina Canterburského, b. a vyzn. OSB (+ 26.5. 604), věrozvěsta Anglosasů

Přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském hradě (28.5. 1588) – české proprium

29

PO

Sv. Marie Magdalény de Pazzi, p. O.Carm. (+ 25.5. 1607)
30

ÚT

Bl. Zdislavy Berkovny, vd. III. řádu sv. Dominika (+ 1.1. 1252) – české proprium

Připomínka sv. Felixe I., pap. a muč. (+ 30.12. 274)

Na Slovensku: Nalezení pravé ruky sv. Štěpána krále

31

ST

Sv. Anděly Mericiové, p., zakladatelky řádu voršilek (+ 27.1. 1540)

a sv. Petronilly, p., dcery sv. Petra (letos se překládá na 1. nebo na 8. června)

Panny Marie Prostřednice všech milostí – doporučený svátek

ČERVEN

1

ČT

Feriální den
2

Sv. Marcellína kněze a Petra exorcisty, mučedníků, (+ 304)

a sv. Erasma, b. a muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

3

SO

Vigílie Seslání Ducha svatého

Bl. Karla Lwangy a druhů, mučedníků ugandských (+ 1885-1887, b. 1920)  – doporučený svátek

4

NE

II. neděle po Nanebevstoupení Páně: Seslání Ducha svatého (Svatodušní neděle)

Sv. Františka Caracciolo, kn. a vyzn., zakladatele řádu řeholních kleriků menších (+ 4.6. 1608)

5

PO

Svatodušní pondělí

Sv. Bonifáce, b. a muč., věrozvěsta Němců (+ 5.6. 754)

6

ÚT

Svatodušní úterý

Sv. Norberta, b. a vyzn., zakl. řádu premonstrátů a patrona Čech (+ 6.6. 1134) – české proprium

7

ST

Letní kvatembr (Středa suchých dnů svatodušních)
8

ČT

Svatodušní čtvrtek
9

Letní kvatembr (Pátek suchých dnů svatodušních)

Sv. Prima a Feliciána, mučedníků (+ 287)

10

SO

Letní kvatembr (Sobota suchých dnů svatodušních)

Sv. Markéty Skotské, královny vd. (+ 16.11. 1093)

11

NE

Svátek nejsvětější Trojice (Připomínka I. neděle po Seslání Ducha svatého)

Nedělí po Seslání Ducha svatého bude letos 25 celkem. První neděle adventní bude 3.prosince 2017.

Sv. Barnabáše, ap., učedníka Páně a sv. Pavla (+ 62)

12

PO

Pátek po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. pátek po Seslání Ducha sv.): Nejsvětějšího Srdce Páně

Sv. Jana od sv. Fakunda ze Sahagúnu, kn. a vyzn. OESA (+ 11.6. 1479)

Připomínka sv. Basilida a druhů, mučedníků (4. stol.)

13

ÚT

Sv. Antonína Paduánského, kn. a vyzn. OFM, dříve řeholního kanovníka (+ 13.6. 1231)
14

ST

Sv. Basila Velikého, b. vyzn. a uč. c. (+ 1.1. 379)
15

ČT

Čtvrtek po svátku nejsv. Trojice : Slavnost nejsvětějšího Těla Kristova – přikázaný svátek

Sv. Víta, muč., patrona Čech, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

a připomínka sv. Modesta a Krescencie, mučedníků (+ 15.6. 303) – české proprium

Na Slovensku: Bl. Jolanty Arpádovny, vd. O.Cl. (+ 17.6. 1304), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

16

Feriální den

Svatých čtrnácti pomocníků – doporučený svátek

17

SO

Feriální den

(Deportace sv. Martina I., pap. a vyzn. (+ 16.9. 655),  jehož památka se slaví 12. listopadu,

svátek se překládá na dnešek.)

18

NE

Neděle v oktávě slavnosti nejsvětějšího Těla Kristova (Připomínka II. neděle po Seslání Ducha sv.)

Sv. Efréma Syrského, jáhna, vyzn. a uč. c. OSBM (+ 379/380)

Připomínka sv. Marka a Marcelliána, mučedníků (+ 286/287)

19

PO

Sv. Juliány Falconieriové, p. OSM (+ 1341)

Připomínka sv. Gerváse a Protáse, mučedníků (+ 161-180, přenesení 19.6. 389)

20

ÚT

Sv. Silveria, pap. a muč. (+ 11.11. 537)
21

ST

Sv. Aloise de Gonzaga, vyzn. TJ (+ 21.6. 1591)
22

ČT

Sv. Paulína, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 431)

Nařízená připomínka sv. Acháce, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků,

a druhů, mučedníků (+ 117-138)

Čtvrtek po oktávě nejsv. Těla Kristova ‚III. čtvrtek po Seslání Ducha svatého):

Eucharistického Srdce Ježíšova – doporučený svátek

23

Pátek po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. pátek po Seslání Ducha svatého): Nejsvětějšího Srdce Páně

Vigílie Narození sv. Jana Křitele

Přenesení sv. Felixe, muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

24

SO

Narození sv. Jana Křtitele
25

NE

III. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Viléma, op. OSB (+ 24.6. 1142)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Sv. Ivana Českého, poustevníka (+ 882-893) – doporučený svátek (není v českém propriu)

26

PO

Sv. Jana a Pavla, mučedníků (+ 26.6. 362)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

27

ÚT

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Panny Marie od ustavičné pomoci – doporučený svátek

Na Slovensku: Sv. Ladislava, krále (+ 1095)

28

ST

Sv. Ireneje, b. a muč. (+ 202)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a připomínka Vigílie sv. Petra a Pavla

29

ČT

Sv. Petra a Pavla, apoštolů (+ 29.6. 67) – přikázaný svátek

Nařízená připomínka všech svatých apoštolů

30

Památka sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

ČERVENEC

1

SO

Slavnost nejdrahocennější Krve našeho Pána Ježíše Krista

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a oktávy sv. Petra a Pavla

2

NE

IV. neděle po Seslání Ducha svatého

Navštívení Panny Marie

Připomínka sv. Processa a Martiniána, mučedníků (+ 67)

3

PO

Sv. Lva II., pap. a vyzn. (+ 3.7. 683)

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

4

ÚT

Sv. Prokopa, op. OSBM, patrona Čech (+ 25.3. 1053) – české proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

5

ST

Sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a hlavních patronů Moravy (C. + 14.2. 869; M. + 6.4. 885) – české proprium (na Moravě se slaví s oktávou, den oktávy 12.7.), slovenské proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

Připomínka sv. Antonína M. Zaccaria, kn. a vyzn., zakladatele řádu barnabitů (+ 5.7. 1539)

6

ČT

Oktáva sv. Petra a Pavla
7

(Neděle v oktávě sv. Petra a Pavla: Památka všech svatých papežů) – letos se překládá na 7. července

Celocírkevní svátek sv. Cyrila a Metoděje (v českém propriu 5. července)

Sv. Jana Fishera b. a Tomáše Mora, mučedníků (F. + 22.6. 1535; M. + 6.7. 1535) – doporučený svátek

8

SO

Sv. Alžběty Portugalské, královny vd. III. řádu sv. Františka (+ 3.7. 1336)

Sobota v oktávě nejsv. Srdce Páně: Triumfu našeho sv. otce Norberta v Antverpách – doporučený svátek

9

NE

V. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. mučedníků gorkumských (+ 9.7. 1572) – doporučený svátek

V. neděle po Duchu sv.: Sv. Pavlíny, p. a muč., patronky města Olomouce (jen v olomoucké arcidiec.) nebo 6. června

10

PO

Svatých sedmi bratří, mučedníků, a sv. Rufíny a Sekundy, panen a mučednic

Sv. Kanuta II., dánského krále muč. (+ 10.7. 1086) – doporučený svátek

11

ÚT

Sv. Pia I., pap. a muč. (+ 11.7. 155)
12

ST

Sv. Jana Gualberta, op. OSB (+ 12.7. 1073)

Připomínka sv. Nabora a Felixe, mučedníků (+ 303)

13

ČT

Sv. Anakléta, pap. a muč. podruhé (poprvé spolu se sv. Marcellínem 26. dubna)

Sv. Františka Solánského, kn. a vyzn. OFM (+ 14.7. 1610) – doporučený svátek

14

Bl. Hroznaty, muč. O.Praem. (+ 14.7. 1217) – české proprium

Připomínka sv. Bonaventury, b. vyzn. a uč. c. OFM (+ 15.7. 1274)

15

SO

Sv. Jindřicha II., císaře vyzn. (+ 13.7. 1024)
16

NE

VI. neděle po Seslání Ducha svatého

Panny Marie Karmelské, nebeské zakladatelky řádu karmelitánů (eliánů)

Neděle po 15. červenci: Rozeslání dvanácti svatých apoštolů – doporučený svátek

17

PO

Bl. Česlava, kn. a vyzn. OP (+ 15.7. 1242) – české proprium

(jeho rodného bratra sv. Hyacinta 17.8. nebo společně dnes);

Připomínka sv. Alexia, vyzn. (+ kolem r. 417)

Na Slovensku: Sv. Ondřeje Svorada a Benedikta, poustevníků (S. + 1034, B. + 1037)

18

ÚT

Sv. Kamila de Lellis, kn. a vyzn., zakl. řádu služebníků nemocných,

patrona nemocnic a nemocných (+ 14.7. 1614)

Připomínka sv. Symforosy a sedmi synů, mučedníků

19

ST

Sv. Vincence z Pauly, kn. a vyzn., zakladatele kongregace lazaristů (+ 21.9. 1660)
20

ČT

Sv. Jeronýma Emilianiho, vyzn., zakladatele řádu somasků (+ 8.2. 1537)

Připomínka sv. Markéty, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 275-284)

21

Ssv. Praxedy, p. (+ kolem r. 160)
22

SO

Sv. Marie Magdalény, kajícnice
23

NE

VII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a vyzn. OFMCap. (+ 22.7. 1619; OFM 23. července, a.l. 7. července) – české proprium

Připomínka sv. Apollináře, b. a muč. (+ 75-78/101)

Připomínka sv. Liboria, b. a vyzn. (+ cca 306)

24

PO

Vigílie sv. Jakuba

Připomínka sv. Kristíny, p. a muč. (+ kolem r. 303)

Na Slovensku: Bl. Kingy Arpádovny, p. O.Cl. (+ 1292), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

25

ÚT

Sv. Jakuba Staršího, ap. (+ 25.7. 41)

Připomínka sv. Krištofa, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

26

ST

Sv. Anny, matky Panny Marie
27

ČT

Sv. Pantaleona, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 305)
28

Sv. Nazaria a Celsa, mučedníků, (+ 68)

sv. Viktora I., pap. a muč. (+ 28.7. 199)

a sv. Innocence I., pap. a vyzn. (+ 12.3. 417)

29

SO

Sv. Marty, p.

Připomínka sv. Felixe II., pap., Simplicia, Faustina a Beatrice, mučedníků (+ 302/303)

Sv. Olafa II., norského krále muč. (+ 1033) – doporučený svátek

30

NE

VIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Abdona a Sennena, mučedníků (+ kolem r. 251)

31

PO

Sv. Ignáce z Loyoly, kn. a vyzn., zakladatele TJ (+ 31.7. 1556)

SRPEN

1

ÚT

Sv. Petra v okovech

Připomínka sv. Pavla a svatých makkabejských mučedníků

2

ST

Sv. Alfonsa M. de Liguori, b. vyzn. a uč. c., zakladatele kongregace redemptoristů (+ 1.8. 1787)

Připomínka sv. Štěpána I., pap. a muč. (+ 2.8. 257)

3

ČT

Nalezení ostatků sv. Štěpána

Připomínka sv. Gamaliela, Nikodéma a Abibona – doporučená připomínka

4

Sv. Dominika, kn. a vyzn., zakladatele řádu kazatelů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.8. 1221)
5

SO

Panny Marie Sněžné
6

NE

Proměnění Páně

IX. neděle po Seslání Ducha svatého

Připomínka sv. Sixta II., papeže, Felicissima a Agapita, jáhnů,

a Januária, Magna, Vincence a Štěpána, podjáhnů, mučedníků (+ 6.8. 258)

7

PO

Sv. Kajetána, kn. a vyzn., zakladatele řádu theatinů (+ 7.8. 1547)

Připomínka sv. Donáta, b. a muč. (+ 7.8. 362)

Doporučená připomínka sv. Afry, kajícnice muč. (+ 304)

8

ÚT

Sv. Cyriaka, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, Larga a Smaragda, mučedníků (+ 303)
9

ST

Sv. Jana M. Vianneye, kn. a vyzn., patrona farářů (+ 4.8. 1859, kněžské svěcení 9.8. 1815)

Připomínka vigílie sv. Vavřince a sv. Romana, muč. (+ 9.8. 258)

10

ČT

Sv. Vavřince, jáhna a muč. (+ 10.8. 258)
11

Sv. Tiburcia a Zuzany p., mučedníků (+ 295)

Sv. Filomény, p. a muč. (+ 303,  nalezení ostatků 1803) – doporučený svátek

12

SO

Sv. Kláry, p. (+ 12.8. 1253)

Doporučená připomínka sv. Hilárie, matky sv. Afry, a služek Digny, Eunomie a Eutropie

Sobota před 15. srpnem: Panny Marie Útočiště hříšníků – doporučený svátek

13

NE

X. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Hippolyta vojáka a Kassiána biskupa, mučedníků (H. + 13.8. 258; K. + kolem r. 303)

Sv. Jana Berchmanse, vyzn. TJ – doporučený svátek (nebo 26. listopadu)

14

PO

Vigílie Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Eusebia, kn. a vyzn. (+ 14.8. 353)

15

ÚT

Nanebevzetí Panny Marie – přikázaný svátek
16

ST

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Sv. Rocha, vyzn. – doporučený svátek

17

ČT

Sv. Hyacinta (Jacka), kn. a vyzn. OP (+ 15.8. 1257)- nebo společně s bl. Česlavem 17.  června

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka oktávy sv. Vavřince

Sv. Kláry od Kříže z Montefalcone, p. OESA (+ )17.8. 1308) – doporučený svátek

18

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Agapita, muč. (+ 270/273)

Sv. Heleny, císařovny vd. – doporučený svátek

19

SO

Sobota po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. sobota po Seslání Ducha svatého); původní datum před nedělí v oktávě Nanebevzetí Panny Marie a přede dnem 22. srpna, na kdy přpadá svátek Panny Marie Královny):  Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Sv. Jana Eudesa, kn. a vyzn., zakladatele kongregace eudistů (+ 19.8. 1680)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

20

NE

XI. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Bernarda, op. a uč. c. O.Cist. (+ 20.8. 1153)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

21

PO

Sv. Jany Františky Frémiot de Chantal, vd. OVSM (+ 13.12. 1641)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

22

ÚT

Oktáva Nanebevzetí Panny Marie

Panny Marie Královny (srov. P. Marie Královny všech svatých

a Matky krásného milování ze dne 31. května)

Připomínka sv. Timothea, Hippolyta a Symforiána, mučedníků (T. + 310/311; H. + 235/255; S. + 178)

23

ST

Sv. Filipa Benizziho, kn. a vyzn. OSM (+ 22.8. 1285)

Připomínka vigílie sv. Bartoloměje

24

ČT

Sv. Bartoloměje, ap. (+ 24.8. 73)
25

Připomínka Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a pěti bratří mučedníků (1038) – české proprium

Připomínka sv. Ludvíka IX., krále vyzn. III. řádu sv. Františka (+ 25.8. 1270)

26

SO

Sv. Zefyrina, pap. a muč. (+ 26.8. 217)

Sobota po 22. srpnu: Sedmi radostí Panny Marie – doporučený svátek (letos překládáme na 26. srpna)

27

NE

XII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Josefa z Calasanzy, kn. a vyzn., zakladatele řádu piaristů (+ 25.8. 1648)

Připomínka Probodení srdce sv. Terezie od Ježíše, p. O.Carm. (1559) – doporučená připomínka

(nebo 26. srpna)

28

PO

Sv. Augustina, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.8. 430)

Připomínka sv. Hermeta, muč. (+ 130)

29

ÚT

Stětí sv. Jana Křtitele

Připomínka sv. Sabiny, vd. a muč. (+ 120/125)

30

ST

Sv. Růženy Limské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 14.8. 1617)

Připomínka sv. Felixe kněze a Adaukta, mučedníků (+ kolem r. 304)

31

ČT

Sv. Rajmunda kard. Nonnáta, vyzn. O. de M. (+ 31.8. 1240)

ZÁŘÍ

1

Sv. Jiljí, op. OSB, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ kolem r. 725)

Připomínka svatých dvanácti bratří, mučedníků beneventských

2

SO

Sv. Štěpána, uherského krále vyzn. (+ 15.8. 1038), též slovenské proprium

Sobota před poslední nedělí v srpnu: Panny Marie Uzdravení nemocných – doporučený svátek

3

NE

XIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Pia X., pap. a vyzn. (+ 20.8. 1914)

4

PO

Feriální den

Sv. Růženy Viterbské, p. III. řádu sv. Františka (+ 1252) – doporučený svátek

5

ÚT

Sv. Vavřince Giustinianiho, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 8.1. 1455)

Sv. Viktorína, b. a muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

6

ST

Feriální den
7

ČT

Bl. Melchiora Grodeckého TJ, Štěpána Pongrácze a Marka Křiževčanina (Körösiho), kněží,

mučedníků košických (+ 7.9. 1619) – české proprium, slovenské proprium

8

Narození Panny Marie

Připomínka sv. Hadriána, muč. (+ před r. 310)

9

SO

Sv. Gorgonia, muč. (+ kolem r. 303)

Sv. Petra Klavera, kn. a vyzn. TJ (+ 8.9. 1654) – doporučený svátek

Sobota po svátku sv. Augustina nebo neděle v oktávě sv. Augustina: Panny Marie Potěšení zarmoucených – dop. sv.

10

NE

XIV. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Mikuláše Tolentinského, kn. a vyzn., dříve řeholního kanovníka (+ 10.9. 1310)

11

PO

Bl. Karla Spinoly, kn. a muč. TJ (+ 10.9. 1622) – české proprium (ze dne 10. září)

Připomínka sv. Prota a Hyacinta, mučedníků (+ 258).

12

ÚT

Jména nejblahoslavenější Panny Marie
13

ST

Sv. Kateřiny Janovské, vd. (+ 14.9. 1510) – doporučený svátek (nebo 22. března)
14

ČT

Povýšení svatého Kříže
15

Panny Marie Sedmibolestné, nebeské zakladatelky řádu servitů a hlavní patronky Slovenska

Připomínka sv. Nikomeda, muč.

16

SO

Sv. Ludmily, vd. a muč., patronky Čech (+ 927) – české proprium

Připomínka sv. Kornelia, pap., a Cypriána, b. a muč., (K. + 1.6. 253; C. + 14.9. 258)

a sv. Eufemie, Lucie a Geminiána, muč. (+ 303)

17

NE

XV. neděle po Seslání Ducha svatého

Vtisknutí stigmat (jizev) sv. Františka z Assisi (1224)

Sv. Hildegardy, p. OSB (+ 17.9. 1179) – doporučený svátek

18

PO

Sv. Josefa Kupertinského, kn. a vyzn. OFMConv. (+ 18.9. 1664)
19

ÚT

Sv. Januária, b., a druhů, mučedníků (+ 19.9. 305)

Panny Marie Lasalettské (19.9. 1846) – doporučený svátek

20

ST

Podzimní kvatembr (Středa suchých dnů podzimních)

Sv. Eustachia (Ostacha), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků,  a druhů, mučedníků (+ kolem r. 118)

Připomínka vigílie sv. Matouše

21

ČT

Sv. Matouše, ap. a evang. (+ 21.9. 68)
22

Podzimní kvatembr (Pátek suchých dnů podzimních)

Sv. Tomáše z Villanuevy, b. a vyzn. OESA (+ 8.9. 1555)

Připomínka sv. Mořice a druhů, muč. (+ 286/302)

23

SO

Podzimní kvatembr (Sobota suchých dnů podzimních)

Sv. Lina I., pap. a muč. (+ 23.9. 76)

Připomínka sv. Thekly, p. a muč. (+ kolem r. 120)

24

NE

XVI. neděle po Seslání Ducha svatého

Panny Marie de Mercede, nebeské zakladatelky řádu mercedářů

Sv. Gerarda, b. a muč. OSB (+ 24.9. 1047) – slovenské proprium

(do jeho družiny patřili i biskupové a mučedníci Bystrík a Buldus)

25

PO

Feriální den

Zázraku sv. Dominika v Sorianu (15.9. 1884 a 15.9. 1884) – doporučený svátek (ze dne 15. září)

26

ÚT

Sv. Cypriána ostiáře a Justiny panny, mučedníků (+ kolem r. 304)
27

ST

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů Čech (+ 287/303) – české proprium
28

ČT

Sv. Václava, knížete muč., hlavního patrona českého národa (+ 28.9. 929) – české proprium

(slaví se i s oktávou, den oktávy 5.10.)

29

Sv. Michaela, archanděla

Nařízená připomínka všech svatých andělů

30

SO

Sv. Jeronýma, vyzn. a uč. c. (+ 30.9. 420)

ŘÍJEN

1

NE

XVII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Remigia, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 533)

2

PO

Svatých andělů strážných
3

ÚT

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. OCD, patronky katolických misií (+ 30.9. 1897)
4

ST

Sv. Františka z Assisi, jáhna a vyzn., zakladatele řádu (+ 4.10. 1226)
5

ČT

Sv. Placida a druhů, mučedníků (+ kolem r. 541)
6

Sv. Brunona, vyzn., zakladatele řádu kartuziánů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.10. 1101)
7

SO

Slavnost posvátného růžence Panny Marie

Připomínka sv. Marka I., pap. a vyzn., a sv. Sergia a druhů, mučedníků (M. + 7.10. 336; S. + kolem r. 297) a sv. Marcella a Apuleja, mučedníků (I. stol.)

8

NE

XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Brigitty, vd., zakladatelky řádu nejsv. Spasitele (+ 23.7. 1373, kanonizace 7.10. 1391)

9

PO

Sv. Jana Leonardiho, kn. a vyzn., zakladatele řádu Matky Boží (+ 9.10. 1609) – doporučený svátek

Připomínka sv. Dionysia, b., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, a druhů, mučedníků (+ 96)

10

ÚT

Sv. Františka Borgiáše, kn. a vyzn. TJ (+ 30.9. 1572)
11

ST

Mateřství Panny Marie
12

ČT

Sv. Radima, b. a vyzn. OSB (+ 12.10. 1006) – české proprium
13

Sv. Edvarda, anglického krále vyzn. (+ 5.1. 1066, dnes přenesení)
14

SO

Sv. Kallista I., pap. a muč. (+ 14.10. 222)
15

NE

XIX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Terezie z Ávily, p. a reformátorky O.Carm. (+ 4.10. 1582)

16

PO

Sv. Hedviky, vd., patronky Slezska (+ 15.10. 1243) – české proprium
17

ÚT

Sv. Markéty Marie d´Alacoque, p. OVSM (+ 17.10. 1690)
18

ST

Sv. Lukáše, evang.
19

ČT

Sv. Petra z Alcantary, kn. a vyzn. OFM (+ 18.10. 1562)
20

Připomínka sv. Jana Kancia, kn. a vyzn. (+ 1473)
21

SO

Sv. Hilariona, op. (+ 372)

Připomínka sv. Voršily a družek, panen a mučednic (+ 451)

22

NE

XX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Marie Salome, vd. – doporučený svátek

23

PO

Feriální den

Nejsvětějšího Vykupitele Ježíše Nazaretského – doporučený svátek

24

ÚT

Sv. Rafaela, archanděla
25

ST

Sv. Chrysantha a Darie, mučedníků (+ 284)
26

ČT

Sv. Evarista I., pap. a muč. (+ 26.10. 105)

Sv. Maura, b. a vyzn,. (+ 4.12. 1070), životopisce sv. Ondřeje Svorada a Benedikta – slovenské proprium

27

Vigílie sv. Šimona a Judy

Sv. Wolfharda,sedláře a poustevníka, vyzn. O.Camald. (+ 1127) – doporučený svátek

28

SO

Sv. Šimona a Judy, apoštolů (Š. + 28.10. 65; J. + 28.10. 65)
29

NE

XXI. neděle po Seslání Ducha svatého (poslední neděle v říjnu): Ježíše Krista Krále
30

PO

Feriální den

Vtisknutí Ukřižovaného a znaků jeho utrpení do srdce sv. Kláry od Kříže z Montefalcone, p. OESA – dop. svátek

31

ÚT

Sv. Wolfganga, b. a vyzn. (+ 31.10. 994) – české proprium

Připomínka Vigílie Všech svatých

LISTOPAD

1

ST

Všech svatých – přikázaný svátek
2

ČT

Připomínka všech věrných zemřelých
3

Třetí den oktávy Všech svatých
4

SO

Sv. Karla Boromejského, b. a vyzn. (+ 3.11. 1584)

Připomínka oktávy Všech svatých

Připomínka sv. Vitala a Agrikoly, mučedníků (+ 304)

Sobota v oktávě Všech svatých: Panny Marie Přímluvkyně (BMV de Suffragio) – doporučený svátek

5

NE

XXII. neděle po Seslání Ducha svatého

Pátý den oktávy Všech svatých

Sv. Emericha, kralevice uherského a knížete nitranského (+ 1031) – slovenské proprium

6

PO

Šestý den oktávy Všech svatých

Připomínka svatých mučedníků i všech jiných svatých, jejichž ostatky se uchovávají v našich kostelích – doporučená připomínka (z propria OSB)

7

ÚT

Sedmý den oktávy Všech svatých
8

ST

Mše svatá z V. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Oktáva Všech svatých

Připomínka svatých čtyř korunovaných mučedníků

Památka bitvy na Bílé hoře 1620: BMV Prodigiorum sub titulo Reginae pacis – Panny Marie Zázračné pod titulem Královna míru – doporučený svátek

9

ČT

Posvěcení basiliky nejsvětějšího Spasitele, matky a hlavy všech kostelů Města i světa

Připomínka sv. Theodora, vojáka muč. (+ 306)

10

Sv. Ondřeje Avelinského, kn. a vyzn. CR (+ 10.11. 1608)

Připomínka sv. Tryfona, Respicia a Nymfy p., mučedníků (+ 250)

11

SO

Sv. Martina Tourského, b. a vyzn. (+ 8.11. 397)

Připomínka sv. Menny, vojáka muč. (+ 295 nebo 304)

12

NE

XXIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Benedikta, Matouše, Jana, Isáka a Kristína,

pěti bratří mučedníků O.Camald. (+ 12.11. 1003) – č. proprium

Připomínka sv. Martina I., pap. a muč. (+ 16.9. 655) – svátek přeložen na 17. června (deportace 17.6. 653)

13

PO

Sv. Didaka, vyzn. OFM (+ 13.11. 1463)

Sv. Stanislava Kostky, vyzn. TJ (+ 15.8. 1568, přenesení 13.11.) – doporučený svátek

14

ÚT

Sv. Josafata, b. a muč. (+ 12.11. 1623)
15

ST

Přenesení ostatků sv. Ludmily – české proprium (nebo 10.11.  nebo 16. 11.)

Sv. Alberta Velikého, b. vyzn. a uč. c. OP (+ 15.11. 1280)

16

ČT

Sv. Gertrudy Veliké, p. O.Cist. (+ 1292)
17

Sv. Řehoře Divotvůrce, b. a vyzn. (+ 271)
18

SO

Posvěcení basilik sv. Petra a Pavla
19

NE

Mše svatá z VI. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Sv. Alžběty Durynské, vd. III. řádu sv. Františka (+ 19.11. 1231), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ponciána I., pap. a muč. (+ 28.9. 235)

II. nebo III. neděle v listopadu nebo poslední neděle v lednu: Záštity Panny Marie

(Patrocinii BMV) – doporučený svátek

20

PO

Sv. Felixe z Valois, kn. a vyzn. OSST (+ 12.1. 1212)
21

ÚT

Obětování Panny Marie
22

ST

Sv. Cecílie, p. a muč. (+ 230)
23

ČT

Sv. Klementa I., pap. a muč. (+ 23.11. 97) – české proprium

Připomínka sv. Felicity, muč., matky sedmi mučedníků

24

Sv. Jana od Kříže, vyzn. a uč. c., spolureformátora O.Carm. (+ 14.12. 1591)

Připomínka sv. Chrysogona, muč. (+ 303)

25

SO

Sv. Kateřiny, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 25.11. 307)
26

NE

XXIV. a poslední neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Silvestra Guzzoliniho, op. OSB (+ 1267)

Připomínka sv. Petra Alexandrijského, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 311)

27

PO

Feriální den

Panny Marie od Zázračné medaile – doporučený svátek

28

ÚT

Feriální den
Doba adventní 2017
29

ST

Vigílie sv. Ondřeje

Připomínka sv. Saturnina, b. a muč. (III. stol.)

30

ČT

Sv. Ondřeje, ap. (+ 30.11. 75)

PROSINEC

1

Bl. Edmunda Campiona, kn. a muč. TJ (+ 1.12. 1581) – české proprium
2

SO

Sv. Bibiány, p. a muč. (+ 2.12. 362)
3

NE

I. neděle adventní

Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií

4

PO

Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5

ÚT

Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6

ST

Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7

ČT

Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397; 7.12.)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8

Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9

SO

Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
10

NE

II. neděle adventní

Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie, v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11

PO

Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Přípomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12

ÚT

Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13

ST

Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14

ČT

Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
15

Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16

SO

Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)
17

NE

III. neděle adventní

Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek

18

PO

Feriální den

Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek

19

ÚT

Feriální den
20

ST

Vigílie sv. Tomáše, ap.
21

ČT

Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)
22

Feriální den
23

SO

Feriální den
24

NE

IV. neděle adventní

Vigílie Narození Páně

Doba vánoční 2017
25

PO

Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26

ÚT

Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka všech svatých mučedníků a po ní připomínka oktávy Narození Páně

27

ST

Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka oktávy Narození Páně

28

ČT

Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka oktávy Narození Páně

29

Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka oktávy Narození Páně

30

SO

Připomínka oktávy Narození Páně

Nařízenápřipomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31

NE

Neděle v oktávě Narození Páně

Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka oktávy Narození Páně

Tučně označené svátky patří do národního propria Čech, Moravy a Slezska. Doporučuje se také votivní mše ke všem svatým patronům českým. Modře označené svátky jsou svátky doporučené, jejichž propria jsou rovněž uvedena v římském misálu, avšak slavení nebylo závazné všude, nýbrž jen v určitých diecézích nebo řádech (de aliquibus locis). Červeně označné svátky jsou svátky přikázané (zasvěcené).

Římský misál z r. 1962 uvádí na 1. května Festum S. Joseph Opificis nebo dokonce Operarii (něm. Fest des hl. Josef, des Mannes der Arbeit); v českých modernistických kalendářích je označen jako svátek sv. Josefa Dělníka: tento svátek je třeba odstranit. Ostatně na změny v Římském misálu z r. 1962 se zde nebere zřetel vůbec.

Okurence je stav, kdy na stejný den připadá vícero svátků. (Konkurence pak znamená, že svátky se sejdou v nešporách.) Řešení spočívá v připomínce nebo v přeložení svátku na nejbližší volný den. Svátky, které připadnou na některou neděli adventní, postní nebo velikonoční, se překládají na následující pondělí kromě pondělí Svatého týdne. Sejdou-li se ve stejném dni nešpory jednoho dne s nešporami následujícího dne, přednost mají nešpory jednoho dne, jde-li o svátky stejného stupně, anebo přednost mají nešpory následujícího dne, jde-li o svátek vyššího stupně. Překládat na nejbližší neděli z pastorálních důvodů ty svátky, které připadají na všední den, se nedoporučuje, ba je to nemožné, jde-li o neděli vyššího nebo stejného stupně.

Rubriky stanoví pořadí svátků, kdy má jeden svátek podle svého druhu  přednost před druhým. Setkají-li se totiž dva nebo více svátků téhož dne, pak se slaví pouze svátek vyššího druhu a ostatní svátky se buď přenášejí na jiný, volný den, anebo se připomínají (komemorují), anebo se vynechají.

Druhy svátků jsou tyto:

a) neděle buď vyšší (I. a II. třídy), anebo obyčejné /ty však patří do temporálu/

b) všední dny buď vyšší (privilegované a neprivilegované), anebo obyčejné /rovněž patří do temporálu/

c) svatvečery buď vyšší (privilegované I. a II. třídy), anebo obyčejné (neprivilegované)

d) svátky buď podvojné – duplex (I. třídy přednostní či druhotné, II. třídy přednostní či druhotné,

vyšší přednostní či druhotné, obyčejné), anebo polopodvojné – semiduplex, anebo jednoduché – simplex

e) oktávy buď privilegované (1. řádu, 2. řádu a 3. řádu), anebo obyčejné, anebo jednoduché

Co se týče připomínek (komemorací), ty se rozdělují na commemorationes praescriptae (předepsané pro  celou Církev), imperatae (nařízené od papeže, biskupa nebo řádového představeného) a votivae (votivní, jež smí v některých mších přidávat celebrant sám). Jejich počet a pořadí určují Rubricae generales VII. et IX. a Additiones et Variationes in Rubricis V. et VI. Římského misálu.

První neděle v měsíci se neurčuje podle občanského kalendáře, nýbrž podle církevního kalendáře jde o tu neděli, která připadá buď na 1. den v měsíci, anebo na den, který je 1. dni v měsíci bližší, ať je to před ním nebo po něm, takže třebas i neděle s datem 29., 30. nebo 31. může být již první nedělí následujícího měsíce. Je patrně důležité, aby první pátek v měsíci následoval až po 1. neděli v měsíci. První neděle v měsíci může být v rozsahu od 29. do 4. dne.

První čtvrtek v měsíci, tedy den před votivní památkou nejsv. Srdce Ježíšova v první pátek v měsíci, smí být slavena votivní mše svatá za nová duchovní povolání. První čtvrtky se mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží. První pátky v měsíci věnujeme na smír božskému Srdci Páně. První soboty v měsíci jsou zasvěceny na smír neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Votivní mše svatá za zemřelé se obvykle neslaví v neděli (zvláště ne o nedělích adventních, postních nebo velikonočních) ani o velikonočním triduu. Pohřební mše svatá je obvykle dovolena.

O nedělích a zasvěcených svátcích duchovní správcové obětují mši svatou za své věřící. V případě nemožnosti to mohou nahradit v jiný den. Slučování mešních intencí do jedné mše svaté není dovoleno, ledaže by se tak stalo se souhlasem dárce mešní almužny, neboť i v tomto případě se aplikuje jedna mešní almužna a kněz si smí ponechat jen tuto jednu mešní almužnu, ale těchto intencí podle našeho názoru nemá být příliš mnoho, nejvíce 2 nebo 3, i když se jich někde připouští až 5 nebo dokonce až 7 najednou.

Asperges (das sonntagliche Taufgedächtnis mit Segnung und Ausspendung des Weihwassers als Erneurung des Taufbekenntnisses in der Osternacht) smí být vykonána o všech nedělích.