KALENDÁŘ 2018

BOHU NEJLEPŠÍMU NEJVYŠŠÍMU, DÁRCI VŠEHO DOBRA

PANNĚ MARII BEZ POSKVRNY HŘÍCHU PRVOTNÍHO POČATÉ

SVATÉMU JOSEFOVI, JEJÍMU NEJČISTŠÍMU SNOUBENCI,

I VŠEM SVATÝM CELÉHO NEBESKÉHO DVORA

BUĎ CHVÁLA, ČEST A SLÁVA,

ŽIVÝM PAK POKOJ,

ZEMŘELÝM ODPOČINUTÍ

+

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ

PODLE ŘÍMSKÉHO MISÁLU

pro potřebu

věrného ostatku

svaté Církve římské

českého regionu

vydaný z nařízení biskupa téhož regionu

a předepsaný pro kněžstvo a věřící lid jeho obedience

doplněný o vlastní svátky

pro Čechy, Moravu a Slezsko,

jakož i pro Slovensko

Léta Páně 2018,

tj.  roku 7217 od stvoření světa podle počítání Římského martyrologia

Nechť se ničemu nedává přednost před službou Bohu.

(Řehole sv. Benedikta 43,3)

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 2018

Doba adventní 2017
PROSINEC
3 NE I. neděle adventní

Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií

4 PO Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5 ÚT Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6 ST Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7 ČT Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8 Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9 SO Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
10 NE II. neděle adventní

Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie,

v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11 PO Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Přípomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12 ÚT Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13 ST Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14 ČT Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
15 Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16 SO Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)
17 NE III. neděle adventní

Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek

18 PO Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek
19 ÚT Feriální den
20 ST Zimní kvatembr (Středa suchých dnů zimních)

Vigílie sv. Tomáše, ap.

21 ČT Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)
22 Zimní kvatembr (Pátek suchých dnů zimních)

Feriální den

23 SO Zimní kvatembr (Sobota suchých dnů zimních)

Feriální den

24 NE IV. neděle adventní

Vigílie Narození Páně

Doba vánoční 2017
25 PO Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26 ÚT Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka 2. dne oktávy Narození Páně a po ní nařízená připomínka všech svatých mučedníků

27 ST Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka 3. dne oktávy Narození Páně

28 ČT Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka 4. dne oktávy Narození Páně

29 Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka 5. dne oktávy Narození Páně

30 SO Připomínka 6. dne oktávy Narození Páně

Nařízená připomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31 NE Neděle v oktávě Narození Páně

Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka 7. dne oktávy Narození Páně

LEDEN
1 PO Obřezání Páně a Oktáva Narození Páně – přikázaný svátek (Občanský Nový rok)
2 ÚT Nejsvětějšího Jména Ježíš

Oktáva sv. Štěpána, prvomuč.

Sv. Fulgence, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 1.1. 533) – doporučený svátek

3 ST Oktáva sv. Jana, ap. a evang.

Sv. Genovefy, p. (+ 3.1. 512) – doporučený svátek

4 ČT Oktáva sv. nevinných dětí betlémských, muč.

Bl. Anděly Foliňské, vd. III. řádu sv. Františka, Učitelky theologů (+ 4.1. 1309) – dop. svátek

5 Vigílie Zjevení Páně

Připomínka sv. Telesfora, pap. a muč. O.Carm. (+ 5.1. 136)

6 SO Zjevení Páně – přikázaný svátek
Doba po Zjevení Páně 2018
7 NE Neděle v oktávě Zjevení Páně: Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Druhý den oktávy Zjevení Páně

8 PO Třetí den oktávy Zjevení Páně
9 ÚT Čtvrtý den oktávy Zjevení Páně
10 ST Pátý den oktávy Zjevení Páně
11 ČT Šestý den oktávy Zjevení Páně

Připomínka sv. Hygina, pap. a muč. (+ 140)

12 Sedmý den oktávy Zjevení Páně
13 SO Oktáva Zjevení Páně
14 NE II. neděle po Zjevení Páně

Sv. Hilaria, b. vyzn. a uč. c. (+ 13.1. 367)

Připomínka sv. Felixe, kn. a muč. (+ 256/266)

15 PO Sv. Pavla, prvního poustevníka (+ kolem r. 342)

Připomínka sv. Maura, op. OSB (+ 15.1. 583/594)

16 ÚT Sv. Marcella I., pap. a muč. (+ 16.1. 309)
17 ST Sv. Antonína, op. (+ 17.1. 356)
18 ČT Stolce sv. Petra v Římě

Připomínka sv. Prisky, p. a muč. (+ kolem r. 50)

19 Sv. Mária a Marty, Audifaxe a Abacha, muč. (+ 268-270)

Připomínka sv. Kanuta Lavarda, vévody muč. (+ 7.1. 1131)

Na Slovensku: Sv. Markéty Arpádovny, p. OP (+ 18.1. 1271)

20 SO Připomínka sv. Fabiána, pap., a Sebastiána, mučedníků (F. + 20.1. 250; S. + 20.1. 288/304)
21 NE III. neděle po Zjevení Páně

Sv. Anežky Římské, p. a muč. (+ 304)

22 PO Sv. Vincence jáhna a Anastasia mnicha O.Carm., mučedníků (V. + 304; A. + 628)
23 ÚT Sv. Rajmunda z Peňaforte, kn. a vyzn. OP (+ 1275)

Připomínka sv. Emmerenciány, p. a muč. (+ 304)

Zasnoubení Panny Marie se svatým Josefem – doporučený svátek (s připomínkou sv. Josefa)

24 ST Sv. Timothea, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 97)
25 ČT Obrácení sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

26 Sv. Polykarpa, b. a muč. (+ 167)
27 SO Sv. Jana Zlatoústého, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 14.9. 407; přenesení 27.1. 438)
Doba předpostní 2018
28 NE Neděle Devítník (Septuagesima)

Sv. Petra Nolaska, vyzn., zakladatele řádu mercedářů (+ 25.12. 1256)

Připomínka sv. Anežky, p. a muč. (podruhé)

29 PO Sv. Františka Saleského, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.12. 1622; přenesení 29.1. 1623)
30 ÚT Sv. Martiny, p. a muč. (+ 230)

Záštity Panny Marie – doporučený svátek (Patrocinii BMV)

31 ST Sv. Jana Boska, kn. a vyzn., zakladatele salesiánské kongregace (+ 31.1. 1888)
ÚNOR
1 ČT Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. (+ 20.12. 107)
2 Očišťování Panny Marie
3 SO Sv. Blažeje, b. a muč. (+ 316), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků
4 NE Neděle první po Devítníku (Sexagesima)

Sv. Ondřeje Corsiniho, b. a vyzn. O.Carm. (+ 6.1. 1374)

5 PO Sv. Háty, p. a muč. (+ 251)
6 ÚT Sv. Tita, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 90)

Připomínka sv. Doroty, p. a muč. (+ 303)

7 ST Sv. Romualda, op., zakladatele kamaldolského řádu (+ 19.6. 1027; přenesení 1480 a 1481)
8 ČT Sv. Jana z Mathy, kn. a vyzn., zakladatele řádu trinitářů (+ 17.12. 1213)
9 Sv. Cyrila Alexandrijského, b. vyzn. a uč. c. O.Carm. (+ 444)

Připomínka sv. Apoleny, p. a muč. (+ 250)

10 SO Sv. Scholastiky, p. ab. (+ 10.2. 543), rodné sestry sv. Benedikta
11 NE Neděle druhá po Devítníku (Quinquagesima)

Zjevení Panny Marie v Lurdech (11.2. 1858)

.

12 PO Svatých sedmi zakladatelů řádu servitů, vyznavačů
13 ÚT Feriální den

Útěku Svaté Rodiny do Egypta – doporučený svátek

Doba postní 2018
14 ST Popeleční středa (nejdříve 4. února a nejpozději 10. března)

Sv. Valentina, kn. a muč. (+ 269)

Sv. Bonifáce Brunona z Querfurtu, b. a muč., učedníka sv. Romualda

a životopisce sv. Vojtěcha a pěti bratří mučedníků (+ 14.2. 1009) – dop. svátek do č. propria

15 ČT Sv. Faustina a Jovity, mučedníků (+ kolem r. 128)

Čtvrtek po Popeleční středě

16 Pátek po Popeleční středě

Feriální den

17 SO Sobota po Popeleční středě

Feriální den

18 NE I. neděle postní (Invocabit)

Sv. Simeona, b. a muč. (+ 107)

19 PO Pondělí po I. neděli postní

Feriální den

Svatých 26 mučedníků japonských (+ 5.2. 1597) – doporučený svátek (nebo 19. února)

20 ÚT Úterý po I. neděli postní

Feriální den

Nalezení Dítěte Ježíše v chrámu – doporučený svátek

21 ST Jarní kvatembr (Středa suchých dnů jarních)

Feriální den

22 ČT Stolce sv. Petra v Antiochii

Čtvrtek po I. neděli postní

23 Sv. Petra Damianiho, b. vyzn. a uč. c. O.Camald. (+ 22.2. 1072)

Vigílie sv. Matěje (v přest. roce 24. února)

Jarní kvatembr (Pátek suchých dnů jarních)

24 SO Sv. Matěje, ap. (+ 24.2. 80; v přest. roce 25. února)

Jarní kvatembr (Sobota suchých dnů jarních)

25 NE II. neděle postní (Reminiscere)

Feriální den

26 PO Pondělí po II. neděli postní

Feriální den

27 ÚT Sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, vyzn. CP (+ 27.2. 1862; v přest. roce 28. února )

Úterý po II. neděli postní

28 ST Středa po II. neděli postní

Feriální den

BŘEZEN
1 ČT Čtvrtek po II. neděli postní

Feriální den

2 Bl. Anežky Přemyslovny, p. O.Cl. (+ 2.3. 1282) – české proprium

Pátek po II. neděli postní

3 SO Sobota po II. neděli postní

Feriální den

4 NE III. neděle postní (Oculi)

Přenesení ostatků sv. Václava (4.3. 938) – české proprium

Připomínka sv. Kazimíra vyzn. a sv. Lucia I., pap. a muč. (K. + 4.3. 1484; L. 5.3. 254)

5 PO Pondělí po III. neděli postní

Feriální den

6 ÚT Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic (+ 7.3. 203)

Úterý po III. neděli postní

7 ST Sv. Tomáše Akvinského, kn. vyzn. a uč. c. (+ 7.3. 1234)

Středa po III. neděli postní

8 ČT Sv. Jana od Boha, vyzn., zakladatele řádu milosrdných bratří (+ 8.3. 1550)

Čtvrtek po III. neděli postní

9 Sv. Františky Římské, vd. (+ 9.3. 1440)

Pátek po III. neděli postní

10 SO Svatých Čtyřiceti mučedníků sebastejských (+ 308 nebo 320 nebo 322/323)

Sobota po III. neděli postní

11 NE IV. neděle postní (Laetare)

Bl. Jana Ogilvie, kn. a muč. TJ (+ 10.3. 1615) – české proprium (nebo 10.3.)

12 PO Sv. Řehoře Velikého, pap. vyzn. a uč. c. OSB (+ 12.3. 604)

Pondělí po IV. neděli postní

13 ÚT Úterý po IV. neděli postní

Feriální den

14 ST Středa po IV. neděli postní

Feriální den

15 ČT Sv. Klementa M. Hofbauera, kn. a vyzn. CSsR (+ 15.3. 1820) – české proprium

Čtvrtek po IV. neděli postní

16 První pátek v březnu: Svátek posvátných tajemství křížové cesty Páně – doporučený svátek

(letos přeložen na pátek po IV. neděli postní)

Pátek po IV. neděli postní

Feriální den

Sv. Longina, vojáka muč. – doporučený svátek (ze dne 15. března)

17 SO Bl. Jana Sarkandra, kn. a muč. (+ 17.3. 1620) – české proprium

Připomínka sv. Patrika, b. a vyzn., řehol. kanovníka či dříve lateránského klerika (+ kolem r. 645)

Sobota po IV. neděli postní

Doba pašijová 2018
18 NE Smrtelná (Pašijová) neděle

Sv. Cyrila Jeruzalémského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 386)

19 PO Sv. Josefa, snoubence Panny Marie – přikázaný svátek

Pondělí po Smrtelné (Pašijové) neděli

20 ÚT Jáchyma, otce Panny Marie (+ 20.3. 14 před Kr.) – svátek přeložený z 16. srpna

Úterý po Smrtelné (Pašijové) neděli

21 ST Sv. Benedikta, op. (+ 21.3. 543)

Středa po Smrtelné (Pašijové) neděli

22 ČT Čtvrtek po Smrtelné (Pašijové) neděli

Feriální den

23 Pátek po Smrtelné (Pašijové) neděli: Sedmi bolestí Panny Marie

Feriální den

24 SO Sv. Gabriela, archanděla

Sobota po Smrtelné (Pašijové) neděli

Začíná Svatý týden 2018
25 NE Květná neděle – památka slavného vjezdu Páně do Jeruzaléma

Zvěstování Panny Marie – překládá se na 9. dubna

26 PO Pondělí Svatého týdne
27 ÚT Úterý Svatého týdne
28 ST Středa Svatého týdne
29 ČT Zelený čtvrtek – – památka ustanovení novozákonní nekrvavé oběti čili mše svaté a nejsvětější Svátosti oltářní, dále ustanovení svátosti biřmování, kněžství a pomazání nemocných
30 Velký pátek – památka tělesné smrti Ježíšovy na kříži a duchovní smrti Mariiny pod křížem
31 SO Bílá sobota – památka očekávání slavného vzkříšení Páně
DUBEN
Doba velikonoční 2018
1 NE Velikonoční neděle – Vzkříšení Páně
2 PO Velikonoční pondělí

Sv. Františka z Pauly, vyzn., zakladatele řádu minimů (+ 2.4. 1507)

3 ÚT Velikonoční úterý

Feriální den

4 ST Velikonoční středa

Sv. Isidora Sevillského, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 4.4. 636)

5 ČT Velikonoční čtvrtek

Sv. Vincence Ferrerského, kn. a vyzn. OP (+ 5.4. 1419)

6 Velikonoční pátek

Feriální den

Bl. Marie Krescencie Hössové, p. III. řádu sv. Františka (+ 5.4. 1744) – dop. svátek

7 SO Velikonoční sobota (In albis)

Feriální den

8 NE Neděle I.  po velikonocích (Bílá neděle)

Feriální den

9 PO Feriální den

Sv. Marie Kleofášovy, vd. – doporučený svátek

10 ÚT Feriální den
11 ST Sv. Lva I. Velikého, pap. vyzn. a uč. c., dříve lateránského klerika (+ 10.11. 461)
12 ČT Feriální den

Sv. Gemmy Galganiové, p. (+ 11.4. 1903) – doporučený svátek,  CP 4. Maj.

13 Sv. Hermenegilda, krále a muč. (+ 13.4. 586)
14 SO Sv. Justina Filosofa, muč. (+ 167)

Připomínka sv. Tiburcia, Valeriána a Maxima, mučedníků (+ 230)

15 NE Neděle II. po velikonocích

Feriální den

16 PO Feriální den

Sv. Benedikta Josefa Labre, poutníka vyzn. (+ 16.4. 1783) – doporučený svátek

17 ÚT Připomínka sv. Aniceta, pap. a muč. (+ 17.4. 166)
18 ST Středa ve 2. týdnu po velikonoční oktávě (III. středa po velikonocích):

Slavnost sv. Josefa, ochránce celé Církve

Feriální den

19 ČT Feriální den
20 Feriální den
21 SO Sv. Anselma Canterburského, b. vyzn. a uč. c. OSB (+ 21.4. 1109)
22 NE Neděle III. po velikonocích

Sv. Sotera a Kája, papežů a mučedníků (S. + 22.4. 175; K. + 22.4. 296)

23 PO Sv. Vojtěcha, b. a muč. OSB, patrona Čech (+ 23.4. 997) – české proprium, slovenské proprium

Připomínka sv. Jiří, muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

24 ÚT Sv. Fidela ze Sigmaringy, kn. a muč. OFMCap. (+ 24.4. 1622)
25 ST Sv. Marka, evang. (+ 68)

Středa ve 3. týdnu po velikonoční oktávě (IV. středa po vel.):

Oktáva slavnosti sv. Josefa, ochránce celé Církve

26

ST

ČT Připomínka sv. Kléta a Marcellína, papežů a mučedníků (K. + 26.4. 88; M. + 26.4. 304)

Panny Marie, Matky dobré rady – doporučený svátek

27 Připomínka sv. Petra Kanisia, kn. vyzn. a uč. c. TJ (+ 21.12. 1597) – č. proprium (nebo 22. pros.)
28 SO Sv. Pavla od Kříže, kn. a vyzn., zakladatele kongr. passionistů (+ 18.10. 1775, ord. 7.6. 1727)

Připomínka sv. Vitala, muč. (+ kolem r. 161)

Sv. Ludvíka Marie Grignona de Montfort, kn. a vyzn. (+ 28.4. 1716) – doporučený svátek

(slaví-li se, pak svátek sv. Pavla od Kříže se překládá na 7. června)

29 NE Neděle IV. po velikonocích

Sv. Petra Veronského, kn. a muč. OP (+ 6.4. 1252)

30 PO Sv. Kateřiny Sienské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 29.4. 1380)
KVĚTEN
1 ÚT Sv. Filipa a Jakuba Mladšího, apoštolů (F. + 1.5. 81; J. + 1.5. 62)
2 ST Sv. Zikmunda, krále a muč., patrona Čech (+ 1.5. 524) – české proprium

Připomínka sv. Athanasia, b. vyzn. a uč. c. (+ 373)

3 ČT Nalezení svatého Kříže (326)

Připomínka sv. Alexandra I., pap., a jiných mučedníků (A. + 3.5. 115)

4 Sv. Moniky, vd., matky sv. Augustina (+ 4.5. 387)
5 SO Sv. Pia V., pap. a vyzn. OP (+ 1.5. 1572)
6 NE Neděle V. po velikonocích

Sv. Jana, ap. a evang., před Latinskou branou (6.5. 93)

7 PO Přenesení sv. Norberta z Magdeburku do Prahy (2.5. 1627)  – české proprium

Připomínka sv. Stanislava, b. a muč. (+ 8.5. 1079)

Křížový (prosebný) den v pondělí

8 ÚT Zjevení sv. Michaela, archanděla na hoře Monte Gargano (490, 492, 493 a 1656)

Křížový (prosebný) den v úterý

9 ST Sv. Řehoře Nazianzského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 9.5. 389)

Křížový (prosebný) den ve středu

Vigílie Nanebevstoupení Páně

10 ČT Čtvrtek po V. neděli velikonoční: Nanebevstoupení Páně – přikázaný svátek

Sv. Antonína, b. a vyzn. OP (+ 2.5. 1459)

Připomínka sv. Gordiána a Epimacha, mučedníků (G. + 362; E. + 249-251)

11 Feriální den

Sv. opatů kluniackých Odona, Majola, Odilona a Hugona a bl. Petra Ctihodného – doporučený svátek (Berno 13.1.; Odo 18.11.; Maj. + 11.5. 994; Odilo 1.1.; Hugo 29.4.; Petrus 25.12.)

12 SO Sv. Nerea, Achillea, Domitilly a Pankráce, mučedníků (+ kolem r. 98; P. + 304)

Sobota v oktávě Nanebevstoupení Páně: Panny Marie, Královny apoštolů – doporučený svátek

13 NE Neděle v oktávě Nanebevstoupení Páně

Sv. Roberta Bellarmina, b. vyzn. a uč. c. TJ (+ 17.9. 1621)

Panny Marie Fatimské (13.5. 1917) – doporučený svátek

14 PO Sv. Bonifáce, muč. ( + 307)
15 ÚT Sv. Jana Křtitele de la Salle, kn. a vyzn., zakladatele kongregace školských bratří (+ 7.4. 1719)
16 ST Sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hlavního patrona Čech (+ 20.3. 1393) – české proprium

(v Čechách se slaví i s oktávou, den oktávy 23. května), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ubalda, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 16.5. 1160)

17 ČT Sv. Paschala Baylona, vyzn. (+ 17.5. 1592)
18 Sv. Venancia, muč. (+ 18.5. 251)

Sv. Ericha IX., švédského krále muč. (+ 18.5. 1160) – doporučený svátek

19 SO Sv. Petra Celestina, pap. a vyzn. (+ 19.5. 1296)

Připomínka sv. Pudenciány, p.

Vigílie Seslání Ducha svatého

20 NE II. neděle po Nanebevstoupení Páně: Seslání Ducha svatého (Svatodušní neděle)

Sv. Bernardina Sienského, kn. a vyzn. OFM (+ 20.5. 1444)

21 PO Svatodušní pondělí

Feriální den

22 ÚT Svatodušní úterý

Feriální den

23 ST Letní kvatembr (Středa suchých dnů svatodušních)

Feriální den

Sv. Ondřeje Boboly, kn. a muč. TJ (+ 16.5. 1657) – doporučený svátek

24 ČT Svatodušní čtvrtek

Feriální den

Panny Marie, Pomocnice křesťanů – doporučený svátek

25 Letní kvatembr (Pátek suchých dnů svatodušních)

Sv. Řehoře VII., pap. a vyzn. OSB (+ 25.5. 1085)

Připomínka sv. Urbana I., pap. a muč. (+ 25.5. 230)

26 SO Letní kvatembr (Sobota suchých dnů svatodušních)

Sv. Filipa Neriho, kn. a vyzn., zakladatele kongregace oratoriánů (+ 26.5. 1595)

Připomínka sv. Eleutheria, pap. a muč. (+ 26.5. 189)

27 NE Svátek nejsvětější Trojice (Připomínka I. neděle po Seslání Ducha svatého)

Nedělí po Seslání Ducha svatého bude letos 27 celkem. První neděle adventní bude 2.prosince 2017.

Sv. Bedy Ctihodného, kn. vyzn. a uč. c. OSB (+ 25.5. 735)

Připomínka sv. Jana I., pap. a muč. (27.5. 526)

28 PO Sv. Augustina Canterburského, b. a vyzn. OSB (+ 26.5. 604), věrozvěsta Anglosasů

Přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském hradě (28.5. 1588) – české proprium

29 ÚT Sv. Marie Magdalény de Pazzi, p. O.Carm. (+ 25.5. 1607)
30 ST Bl. Zdislavy Berkovny, vd. III. řádu sv. Dominika (+ 1.1. 1252) – české proprium

Připomínka sv. Felixe I., pap. a muč. (+ 30.12. 274)

Na Slovensku: Nalezení pravé ruky sv. Štěpána krále

31 ČT Čtvrtek po svátku nejsv. Trojice : Slavnost nejsvětějšího Těla Kristova – přikázaný svátek

Sv. Anděly Mericiové, p., zakladatelky řádu voršilek (+ 27.1. 1540)

a sv. Petronilly, p., dcery sv. Petra (letos se překládá na 1. nebo na 8. června)

Panny Marie Prostřednice všech milostí – doporučený svátek

ČERVEN
1 Feriální den
2 SO Sv. Marcellína kněze a Petra exorcisty, mučedníků, (+ 304)

a sv. Erasma, b. a muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

3 NE Neděle v oktávě slavnosti nejsv. Těla Kristova (Připomínka II. neděle po Seslání Ducha sv.)

Feriální den

Bl. Karla Lwangy a druhů, mučedníků ugandských (+ 1885-1887, b. 1920)  – doporučený svátek

4 PO Sv. Františka Caracciolo, kn. a vyzn., zakladatele řádu řeholních kleriků menších (+ 4.6. 1608)
5 ÚT Sv. Bonifáce, b. a muč., věrozvěsta Němců (+ 5.6. 754)
6 ST Sv. Norberta, b. a vyzn., zakl. řádu premonstrátů a patrona Čech (+ 6.6. 1134) – české proprium
7 ČT Feriální den

Čtvrtek po oktávě nejsv. Těla Kristova ‚III. čtvrtek po Seslání Ducha svatého):

Eucharistického Srdce Ježíšova – doporučený svátek

8 Pátek po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. pátek po Seslání Ducha svatého): Nejsvětějšího Srdce Páně

Feriální den

9 SO Sv. Prima a Feliciána, mučedníků (+ 287)

Sobota v oktávě nejsv. Srdce Páně: Triumfu našeho sv. otce Norberta v Antverpách – doporučený svátek

10 NE III. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Markéty Skotské, královny vd. (+ 16.11. 1093)

11 PO Sv. Barnabáše, ap., učedníka Páně a sv. Pavla (+ 62)
12 ÚT Sv. Jana od sv. Fakunda ze Sahagúnu, kn. a vyzn. OESA (+ 11.6. 1479)

Připomínka sv. Basilida a druhů, mučedníků (4. stol.)

13 ST Sv. Antonína Paduánského, kn. a vyzn. OFM, dříve řeholního kanovníka (+ 13.6. 1231)
14 ČT Sv. Basila Velikého, b. vyzn. a uč. c. (+ 1.1. 379)
15 Sv. Víta, muč., patrona Čech, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

a připomínka sv. Modesta a Krescencie, mučedníků (+ 15.6. 303) – české proprium

Na Slovensku: bl. Jolanty Arpádovny, vd. O.Cl. (+ 17.6. 1304), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

16 SO Feriální den

Svatých čtrnácti pomocníků – doporučený svátek

17 NE IV. neděle po Seslání Ducha svatého

Feriální den

(Deportace sv. Martina I., pap. a vyzn. (+ 16.9. 655), jehož památka se slaví 12. listopadu,

svátek se překládá na dnešek.)

18 PO Sv. Efréma Syrského, jáhna, vyzn. a uč. c. OSBM (+ 379/380)

Připomínka sv. Marka a Marcelliána, mučedníků (+ 286/287)

19 ÚT Sv. Juliány Falconieriové, p. OSM (+ 1341)

Připomínka sv. Gerváse a Protáse, mučedníků (+ 161-180, přenesení 19.6. 389)

20 ST Sv. Silveria, pap. a muč. (+ 11.11. 537)
21 ČT Sv. Aloise de Gonzaga, vyzn. TJ (+ 21.6. 1591)
22 Sv. Paulína, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 431)

Nařízená připomínka sv. Acháce, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků,

a druhů, mučedníků (+ 117-138)

23 SO Vigílie Narození sv. Jana Křitele

Přenesení sv. Felixe, muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

24 NE V. neděle po Seslání Ducha svatého

Narození sv. Jana Křtitele

Sv. Pavlíny, p. a muč., hlavní patronky města Olomouce – jen ve městě Olomouci

25 PO Sv. Viléma, op. OSB (+ 24.6. 1142)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Sv. Ivana Českého, poustevníka (+ 882-893) – doporučený svátek (není v českém propriu)

26 ÚT Sv. Jana a Pavla, mučedníků (+ 26.6. 362)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

27 ST Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Panny Marie od ustavičné pomoci – doporučený svátek

Na Slovensku: sv. Ladislava, krále (+ 1095)

28 ČT Sv. Ireneje, b. a muč. (+ 202)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a připomínka Vigílie sv. Petra a Pavla

29 Sv. Petra a Pavla, apoštolů (+ 29.6. 67) – přikázaný svátek

Nařízená připomínka všech svatých apoštolů

30 SO Památka sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

ČERVENEC
1 NE VI. neděle po Seslání Ducha svatého

(Neděle v oktávě sv. Petra a Pavla: Památka všech svatých papežů) – letos se překládá na 3. července

Slavnost nejdrahocennější Krve našeho Pána Ježíše Krista

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a oktávy sv. Petra a Pavla

2 PO Navštívení Panny Marie

Připomínka sv. Processa a Martiniána, mučedníků (+ 67)

3 ÚT Sv. Lva II., pap. a vyzn. (+ 3.7. 683)

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

4 ST Sv. Prokopa, op. OSBM, patrona Čech (+ 25.3. 1053) – české proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

5 ČT Sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a hlavních patronů Moravy (C. + 14.2. 869; M. + 6.4. 885) – české proprium (na Moravě se slaví s oktávou, den oktávy 12.7.), slovenské proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

Připomínka sv. Antonína M. Zaccaria, kn. a vyzn., zakladatele řádu barnabitů (+ 5.7. 1539)

6 Oktáva sv. Petra a Pavla
7 SO Celocírkevní svátek sv. Cyrila a Metoděje (v českém propriu 5. července)

Sv. Jana Fishera b. a Tomáše Mora, mučedníků (F. + 22.6. 1535; M. + 6.7. 1535) – dop. svátek

8 NE VII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Alžběty Portugalské, královny vd. III. řádu sv. Františka (+ 3.7. 1336)

9 PO Feriální den

Sv. mučedníků gorkumských (+ 9.7. 1572) – doporučený svátek

10 ÚT Svatých sedmi bratří, mučedníků, a sv. Rufíny a Sekundy, panen a mučednic

Sv. Kanuta II., dánského krále muč. (+ 10.7. 1086) – doporučený svátek

11 ST Sv. Pia I., pap. a muč. (+ 11.7. 155)
12 ČT Sv. Jana Gualberta, op. OSB (+ 12.7. 1073)

Připomínka sv. Nabora a Felixe, mučedníků (+ 303)

13 Sv. Anakléta, pap. a muč. podruhé (poprvé spolu se sv. Marcellínem 26. dubna)

Sv. Františka Solánského, kn. a vyzn. OFM (+ 14.7. 1610) – doporučený svátek

14 SO Bl. Hroznaty, muč. O.Praem. (+ 14.7. 1217) – české proprium

Připomínka sv. Bonaventury, b. vyzn. a uč. c. OFM (+ 15.7. 1274)

15 NE VIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jindřicha II., císaře vyzn. (+ 13.7. 1024)

16 PO Panny Marie Karmelské, nebeské zakladatelky řádu karmelitánů (eliánů)
17 ÚT Bl. Česlava, kn. a vyzn. OP (+ 15.7. 1242) – české proprium

(jeho rodného bratra sv. Hyacinta 17.8. nebo společně dnes);

Připomínka sv. Alexia, vyzn. (+ kolem r. 417)

Na Slovensku: Sv. Ondřeje Svorada a Benedikta, poustevníků (S. + 1034, B. + 1037)

18 ST Sv. Kamila de Lellis, kn. a vyzn., zakl. řádu služebníků nemocných,

patrona nemocnic a nemocných (+ 14.7. 1614)

Připomínka sv. Symforosy a sedmi synů, mučedníků

19 ČT Sv. Vincence z Pauly, kn. a vyzn., zakladatele kongregace lazaristů (+ 21.9. 1660)
20 Sv. Jeronýma Emilianiho, vyzn., zakladatele řádu somasků (+ 8.2. 1537)

Připomínka sv. Markéty, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 275-284)

21 SO Sv. Praxedy, p. (+ kolem r. 160)

Bl. Ignáce de Azevedo a 39 druhů, mučedníků TJ (+ 1870, b. 1854) – dop. svátek (ze dne 15. července)

22 NE IX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Marie Magdalény, kajícnice

Neděle po 15. červenci: Rozeslání dvanácti svatých apoštolů – doporučený svátek

23 PO Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a vyzn. OFMCap. (+ 22.7. 1619; OFM 23. července, a.l. 7. července) – české proprium

Připomínka sv. Apollináře, b. a muč. (+ 75-78/101)

Připomínka sv. Liboria, b. a vyzn. (+ cca 306)

24 ÚT Vigílie sv. Jakuba

Připomínka sv. Kristíny, p. a muč. (+ kolem r. 303)

Na Slovensku: Bl. Kingy Arpádovny, p. O.Cl. (+ 1292), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

25 ST Sv. Jakuba Staršího, ap. (+ 25.7. 41)

Připomínka sv. Krištofa, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

26 ČT Sv. Anny, matky Panny Marie
27 Sv. Pantaleona, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 305)
28 SO Sv. Nazaria a Celsa, mučedníků, (+ 68)

sv. Viktora I., pap. a muč. (+ 28.7. 199)

a sv. Innocence I., pap. a vyzn. (+ 12.3. 417)

29 NE X. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Marty, p.

Připomínka sv. Felixe II., pap., Simplicia, Faustina a Beatrice, mučedníků (+ 302/303)

Sv. Olafa II., norského krále muč. (+ 1033) – doporučený svátek

30 PO Sv. Abdona a Sennena, mučedníků (+ kolem r. 251)
31 ÚT Sv. Ignáce z Loyoly, kn. a vyzn., zakladatele TJ (+ 31.7. 1556)
SRPEN
1 ST Sv. Petra v okovech

Připomínka sv. Pavla a svatých makkabejských mučedníků

2 ČT Sv. Alfonsa M. de Liguori, b. vyzn. a uč. c., zakladatele kongregace redemptoristů (+ 1.8. 1787)

Připomínka sv. Štěpána I., pap. a muč. (+ 2.8. 257)

3 Nalezení ostatků sv. Štěpána

Připomínka sv. Gamaliela, Nikodéma a Abibona – doporučená připomínka

4 SO Sv. Dominika, kn. a vyzn., zakladatele řádu kazatelů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.8. 1221)
5 NE XI. neděle po Seslání Ducha svatého

Panny Marie Sněžné

6 PO Proměnění Páně

Připomínka sv. Sixta II., papeže, Felicissima a Agapita, jáhnů,

a Januária, Magna, Vincence a Štěpána, podjáhnů, mučedníků (+ 6.8. 258)

7 ÚT Sv. Kajetána, kn. a vyzn., zakladatele řádu theatinů (+ 7.8. 1547)

Připomínka sv. Donáta, b. a muč. (+ 7.8. 362)

Doporučená připomínka sv. Afry, kajícnice muč. (+ 304)

8 ST Sv. Cyriaka, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, Larga a Smaragda, mučedníků (+ 303)
9 ČT Sv. Jana M. Vianneye, kn. a vyzn., patrona farářů (+ 4.8. 1859, kněžské svěcení 9.8. 1815)

Připomínka vigílie sv. Vavřince a sv. Romana, muč. (+ 9.8. 258)

10 Sv. Vavřince, jáhna a muč. (+ 10.8. 258)
11 SO Sv. Tiburcia a Zuzany p., mučedníků (+ 295)

Sv. Filomény, p. a muč. (+ 303,  nalezení ostatků 1803) – doporučený svátek

Sobota před 15. srpnem: Panny Marie Útočiště hříšníků – doporučený svátek

12 NE XII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kláry, p. (+ 12.8. 1253)

Doporučená připomínka sv. Hilárie, matky sv. Afry, a služek Digny, Eunomie a Eutropie

13 PO Sv. Hippolyta vojáka a Kassiána biskupa, mučedníků (H. + 13.8. 258; K. + kolem r. 303)

Sv. Jana Berchmanse, vyzn. TJ – doporučený svátek (nebo 26. listopadu)

14 ÚT Vigílie Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Eusebia, kn. a vyzn. (+ 14.8. 353)

15 ST Nanebevzetí Panny Marie – přikázaný svátek
16 ČT Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Sv. Rocha, vyzn. (+ 16.8. 1327, 1346/1350 – 1376/1379) – doporučený svátek

(poutník a divotvůrce z Montpellieru, františkánský terciář, se sv. Sebastiánem patron proti moru,

jeho ostatky byly přeneseny v r. 1485 do Benátek)

17 Sv. Hyacinta (Jacka), kn. a vyzn. OP (+ 15.8. 1257) – nebo společně s bl. Česlavem 17.  června

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka oktávy sv. Vavřince

Sv. Kláry od Kříže z Montefalcone, p. OESA (+ 17.8. 1308) – doporučený svátek

18 SO Sobota po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. sobota po Seslání Ducha svatého);

původní datum před nedělí v oktávě Nanebevzetí Panny Marie a přede dnem 22. srpna,

na kdy přpadá svátek Panny Marie Královny): Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Agapita, muč. (+ 270/273)

Sv. Heleny, císařovny vd. – doporučený svátek

19 NE XIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jana Eudesa, kn. a vyzn., zakladatele kongregace eudistů (+ 19.8. 1680)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

20 PO Sv. Bernarda, op. a uč. c. O.Cist. (+ 20.8. 1153)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

21 ÚT Sv. Jany Františky Frémiot de Chantal, vd. OVSM (+ 13.12. 1641)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

22 ST Oktáva Nanebevzetí Panny Marie

Panny Marie Královny (srov. P. Marie Královny všech svatých

a Matky krásného milování ze dne 31. května)

Připomínka sv. Timothea, Hippolyta a Symforiána,

mučedníků (T. + 310/311; H. + 235/255; S. + 178)

23 ČT Sv. Filipa Benizziho, kn. a vyzn. OSM (+ 22.8. 1285)

Připomínka vigílie sv. Bartoloměje

24 Sv. Bartoloměje, ap. (+ 24.8. 73)
25 SO Sobota po 22. srpnu: Sedmi radostí Panny Marie – doporučený svátek

Přip. Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a pěti bratří mučedníků (1038) – české proprium

Připomínka sv. Ludvíka IX., krále vyzn. III. řádu sv. Františka (+ 25.8. 1270)

26 NE XIV. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Zefyrina, pap. a muč. (+ 26.8. 217)

27 PO Sv. Josefa z Calasanzy, kn. a vyzn., zakladatele řádu piaristů (+ 25.8. 1648)

Připomínka Probodení srdce sv. Terezie od Ježíše, p. O.Carm. (1559) – doporučená připomínka

(nebo 26. srpna)

28 ÚT Sv. Augustina, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.8. 430)

Připomínka sv. Hermeta, muč. (+ 130)

29 ST Stětí sv. Jana Křtitele

Připomínka sv. Sabiny, vd. a muč. (+ 120/125)

30 ČT Sv. Růženy Limské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 14.8. 1617)

Připomínka sv. Felixe kněze a Adaukta, mučedníků (+ kolem r. 304)

31 Sv. Rajmunda kard. Nonnáta, vyzn. O. de M. (+ 31.8. 1240)
ZÁŘÍ
1 SO Sv. Jiljí, op. OSB, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ kolem r. 725)

Připomínka svatých dvanácti bratří, mučedníků beneventských

2 NE XV. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Štěpána, uherského krále vyzn. (+ 15.8. 1038), též slovenské proprium

3 PO Sv. Pia X., pap. a vyzn. (+ 20.8. 1914)
4 ÚT Sobota před poslední nedělí v srpnu: Panny Marie Uzdravení nemocných – doporučený svátek

Feriální den

Sv. Růženy Viterbské, p. III. řádu sv. Františka (+ 1252) – doporučený svátek

5 ST Sv. Vavřince Giustinianiho, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 8.1. 1455)

Sv. Viktorína, b. a muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

6 ČT Sobota po svátku sv. Aug. nebo neděle v oktávě sv. Aug.: Panny Marie Potěšení zarmoucených – dop. sv.

Feriální den

7 Bl. Melchiora Grodeckého TJ, Štěpána Pongrácze a Marka Křiževčanina (Körösiho), kněží,

mučedníků košických (+ 7.9. 1619) – české proprium, slovenské proprium

8 SO Narození Panny Marie

Připomínka sv. Hadriána, muč. (+ před r. 310)

9 NE XVI. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Gorgonia, muč. (+ kolem r. 303)

Sv. Petra Klavera, kn. a vyzn. TJ (+ 8.9. 1654) – doporučený svátek

10 PO Sv. Mikuláše Tolentinského, kn. a vyzn., dříve řeholního kanovníka (+ 10.9. 1310)
11 ÚT Bl. Karla Spinoly, kn. a muč. TJ (+ 10.9. 1622) – české proprium (ze dne 10. září)

Připomínka sv. Prota a Hyacinta, mučedníků (+ 258).

12 ST Jména nejblahoslavenější Panny Marie
13 ČT Sv. Kateřiny Janovské, vd. (+ 14.9. 1510) – doporučený svátek (nebo 22. března)
14 Povýšení svatého Kříže
15 SO Panny Marie Sedmibolestné, nebeské zakladatelky řádu servitů a hlavní patronky Slovenska

Připomínka sv. Nikomeda, muč.

16 NE XVII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Ludmily, vd. a muč., patronky Čech (+ 927) – české proprium

Připomínka sv. Kornelia, pap., a Cypriána, b. a muč., (K. + 1.6. 253; C. + 14.9. 258)

a sv. Eufemie, Lucie a Geminiána, muč. (+ 303)

17 PO Vtisknutí stigmat (jizev) sv. Františka z Assisi (1224)

Sv. Hildegardy, p. OSB (+ 17.9. 1179) – doporučený svátek

18 ÚT Sv. Josefa Kupertinského, kn. a vyzn. OFMConv. (+ 18.9. 1664)
19 ST Podzimní kvatembr (Středa suchých dnů podzimních)

Sv. Januária, b., a druhů, mučedníků (+ 19.9. 305)

Panny Marie Lasalettské (19.9. 1846) – doporučený svátek

20 ČT Sv. Eustachia (Ostacha), jednoho ze Čtrnácti sv. pomocníků, a druhů, mučedníků (+ kolem r. 118)

Připomínka vigílie sv. Matouše

21 Podzimní kvatembr (Pátek suchých dnů podzimních)

Sv. Matouše, ap. a evang. (+ 21.9. 68)

22 SO Podzimní kvatembr (Sobota suchých dnů podzimních)

Sv. Tomáše z Villanuevy, b. a vyzn. OESA (+ 8.9. 1555)

Připomínka sv. Mořice a druhů, muč. (+ 286/302)

23 NE XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Lina I., pap. a muč. (+ 23.9. 76)

Připomínka sv. Thekly, p. a muč. (+ kolem r. 120)

24 PO Panny Marie de Mercede, nebeské zakladatelky řádu mercedářů

Sv. Gerarda, b. a muč. OSB (+ 24.9. 1047) – slovenské proprium

(do jeho družiny patřili i biskupové a mučedníci Bystrík a Buldus)

25 ÚT Feriální den

Zázraku sv. Dominika v Sorianu (15.9. 1884 a 15.9. 1884) – doporučený svátek (ze dne 15. září)

26 ST Sv. Cypriána ostiáře a Justiny panny, mučedníků (+ kolem r. 304)
27 ČT Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů Čech (+ 287/303) – české proprium
28 Sv. Václava, knížete muč., hlavního patrona českého národa (+ 28.9. 929) – české proprium

(slaví se i s oktávou, den oktávy 5.10.)

29 SO Sv. Michaela, archanděla

Nařízená připomínka všech svatých andělů

30 NE XIX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jeronýma, vyzn. a uč. c. (+ 30.9. 420)

ŘÍJEN
1 PO Sv. Remigia, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 533)
2 ÚT Svatých andělů strážných
3 ST Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. OCD, patronky katolických misií (+ 30.9. 1897)
4 ČT Sv. Františka z Assisi, jáhna a vyzn., zakladatele řádu (+ 4.10. 1226)
5 Sv. Placida a druhů, mučedníků (+ kolem r. 541)
6 SO Sv. Brunona, vyzn., zakladatele řádu kartuziánů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.10. 1101)
7 NE XX. neděle po Seslání Ducha svatého

Slavnost posvátného růžence Panny Marie

Připomínka sv. Marka I., pap. a vyzn., a sv. Sergia a druhů, mučedníků (M. + 7.10. 336; S. + kolem r. 297) a sv. Marcella a Apuleja, mučedníků (I. stol.)

8 PO Sv. Brigitty, vd., zakladatelky řádu nejsv. Spasitele (+ 23.7. 1373, kanonizace 7.10. 1391)
9 ÚT Sv. Jana Leonardiho, kn. a vyzn., zakladatele řádu Matky Boží (+ 9.10. 1609) – dop. svátek

Připomínka sv. Dionysia, b., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, a druhů, mučedníků (+ 96)

10 ST Sv. Františka Borgiáše, kn. a vyzn. TJ (+ 30.9. 1572)
11 ČT Mateřství Panny Marie
12 Sv. Radima, b. a vyzn. OSB (+ 12.10. 1006) – české proprium
13 SO Sv. Edvarda, anglického krále vyzn. (+ 5.1. 1066, dnes přenesení)
14 NE XXI. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kallista I., pap. a muč. (+ 14.10. 222)

15 PO Sv. Terezie z Ávily, p. a reformátorky O.Carm. (+ 4.10. 1582)
16 ÚT Sv. Hedviky, vd., patronky Slezska (+ 15.10. 1243) – české proprium
17 ST Sv. Markéty Marie d´Alacoque, p. OVSM (+ 17.10. 1690)
18 ČT Sv. Lukáše, evang.
19 Sv. Petra z Alcantary, kn. a vyzn. OFM (+ 18.10. 1562)
20 SO Připomínka sv. Jana Kancia, kn. a vyzn. (+ 1473)
21 NE XXII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Hilariona, op. (+ 372)

Připomínka sv. Voršily a družek, panen a mučednic (+ 451)

22 PO Feriální den

Sv. Marie Salome, vd. – doporučený svátek

23 ÚT Feriální den

Nejsvětějšího Vykupitele Ježíše Nazaretského – doporučený svátek

24 ST Sv. Rafaela, archanděla
25 ČT Sv. Chrysantha a Darie, mučedníků (+ 284)
26 Sv. Evarista I., pap. a muč. (+ 26.10. 105)

Sv. Maura, b. a vyzn,. (+ 4.12. 1070), životopisce sv. Ondřeje Svorada a Benedikta – slovenské proprium

27 SO Vigílie sv. Šimona a Judy

Sv. Wolfharda, sedláře a poustevníka, vyzn. O.Camald. (+ 1127) – doporučený svátek

28 NE XXIII. neděle po Seslání Ducha svatého (poslední neděle v říjnu): Ježíše Krista Krále

Sv. Šimona a Judy, apoštolů (Š. + 28.10. 65; J. + 28.10. 65)

29 PO Feriální den
30 ÚT Feriální den

Vtisknutí Ukřižovaného a znaků jeho utrpení do srdce sv. Kláry od Kříže z Montefalcone,

p. OESA – dop. svátek

31 ST Sv. Wolfganga, b. a vyzn. (+ 31.10. 994) – české proprium

Připomínka Vigílie Všech svatých

LISTOPAD
1 ČT Všech svatých – přikázaný svátek
2 Připomínka všech věrných zemřelých
3 SO Třetí den oktávy Všech svatých

Sobota v oktávě Všech svatých: Panny Marie Přímluvkyně (BMV de Suffragio) – dop. svátek

4 NE Mše svatá ze IV. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Sv. Karla Boromejského, b. a vyzn. (+ 3.11. 1584)

Připomínka oktávy Všech svatých

Připomínka sv. Vitala a Agrikoly, mučedníků (+ 304)

5 PO Pátý den oktávy Všech svatých

Sv. Emericha, kralevice uherského a knížete nitranského (+ 1031) – slovenské proprium

6 ÚT Šestý den oktávy Všech svatých

Připomínka svatých mučedníků i všech jiných svatých, jejichž ostatky se uchovávají v našich kostelích – doporučená připomínka (z propria OSB)

7 ST Sedmý den oktávy Všech svatých
8 ČT Oktáva Všech svatých

Připomínka svatých čtyř korunovaných mučedníků

Památka bitvy na Bílé hoře 1620: BMV Prodigiorum sub titulo Reginae pacis – Panny Marie Zázračné pod titulem Královna míru – doporučený svátek

9 Posvěcení basiliky nejsvětějšího Spasitele, matky a hlavy všech kostelů Města i světa

Připomínka sv. Theodora, vojáka muč. (+ 306)

10 SO Sv. Ondřeje Avelinského, kn. a vyzn. CR (+ 10.11. 1608)

Připomínka sv. Tryfona, Respicia a Nymfy p., mučedníků (+ 250)

11 NE Mše svatá z V. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Sv. Martina Tourského, b. a vyzn. (+ 8.11. 397)

Připomínka sv. Menny, vojáka muč. (+ 295 nebo 304)

12 PO Sv. Benedikta, Matouše, Jana, Isáka a Kristína,

pěti bratří mučedníků O.Camald. (+ 12.11. 1003) – č. proprium

Připomínka sv. Martina I., pap. a muč. (+ 16.9. 655) – svátek přeložen na 17. 6. (deportace 17.6. 653)

13 ÚT Sv. Didaka, vyzn. OFM (+ 13.11. 1463)

Sv. Stanislava Kostky, vyzn. TJ (+ 15.8. 1568, přenesení 13.11.) – doporučený svátek

14 ST Sv. Josafata, b. a muč. (+ 12.11. 1623)
15 ČT Přenesení ostatků sv. Ludmily – české proprium (nebo 10.11.  nebo 16. 11.)

Sv. Alberta Velikého, b. vyzn. a uč. c. OP (+ 15.11. 1280)

16 Sv. Gertrudy Veliké, p. O.Cist. (+ 1292)
17 SO Sv. Řehoře Divotvůrce, b. a vyzn. (+ 271)
18 NE Mše svatá z VI. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Posvěcení basilik sv. Petra a Pavla

II. nebo III. neděle v listopadu nebo poslední neděle v lednu nebo 30. ledna:

Záštity Panny Marie (Patrocinii BMV) – doporučený svátek

19 PO Sv. Alžběty Durynské, vd. III. řádu sv. Františka (+ 19.11. 1231), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ponciána I., pap. a muč. (+ 28.9. 235)

20 ÚT Sv. Felixe z Valois, kn. a vyzn. OSST (+ 12.1. 1212)
21 ST Obětování Panny Marie
22 ČT Sv. Cecílie, p. a muč. (+ 230)
23 Sv. Klementa I., pap. a muč. (+ 23.11. 97) – české proprium

Připomínka sv. Felicity, muč., matky sedmi mučedníků

24 SO Sv. Jana od Kříže, vyzn. a uč. c., spolureformátora O.Carm. (+ 14.12. 1591)

Připomínka sv. Chrysogona, muč. (+ 303)

25 NE XXIV. a poslední neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kateřiny, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 25.11. 307)

26 PO Sv. Silvestra Guzzoliniho, op. OSB (+ 1267)

Připomínka sv. Petra Alexandrijského, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 311)

27 ÚT Feriální den

Panny Marie od Zázračné medaile – doporučený svátek

28 ST Feriální den
29 ČT Vigílie sv. Ondřeje

Připomínka sv. Saturnina, b. a muč. (III. stol.)

30 Sv. Ondřeje, ap. (+ 30.11. 75)
PROSINEC
1 SO Bl. Edmunda Campiona, kn. a muč. TJ (+ 1.12. 1581) – české proprium
Doba adventní 2019
2 NE I. neděle adventní

Sv. Bibiány, p. a muč. (+ 2.12. 362)

3 PO Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií
4 ÚT Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5 ST Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6 ČT Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7 Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397; 7.12.)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8 SO Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9 NE II. neděle adventní

Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

10 PO Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie, v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11 ÚT Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Připomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12 ST Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13 ČT Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14 Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
15 SO Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16 NE III. neděle adventní

Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)

17 PO Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek
18 ÚT Feriální den

Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek

19 ST Středa zimního kvatembru

Feriální den

20 ČT Vigílie sv. Tomáše, ap.
21 Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)

Pátek zimního kvatembru

22 SO Sobota zimního kvatembru

Feriální den

23 NE IV. neděle adventní

Feriální den

24 PO Vigílie Narození Páně
Doba vánoční 2019
25 ÚT Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26 ST Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka všech svatých mučedníků a po ní připomínka oktávy Narození Páně

27 ČT Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka oktávy Narození Páně

28 Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka oktávy Narození Páně

29 SO Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka oktávy Narození Páně

30 NE Neděle v oktávě Narození Páně

Připomínka oktávy Narození Páně

Nařízená připomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31 PO Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka oktávy Narození Páně

Tučně označené svátky patří do národního propria Čech, Moravy a Slezska. Doporučuje se také votivní mše ke všem svatým patronům českým. Modře označené svátky jsou svátky doporučené, jejichž propria jsou rovněž uvedena v římském misálu, avšak slavení nebylo závazné všude, nýbrž jen v určitých diecézích nebo řádech (de aliquibus locis). Červeně označné svátky jsou svátky přikázané (zasvěcené).

Římský misál z r. 1962 uvádí na 1. května Festum S. Joseph Opificis nebo dokonce Operarii (něm. Fest des hl. Josef, des Mannes der Arbeit); v českých modernistických kalendářích je označen jako svátek sv. Josefa Dělníka: tento svátek je třeba odstranit. Ostatně na změny v Římském misálu z r. 1962 se zde nebere zřetel vůbec.

Okurence je stav, kdy na stejný den připadá vícero svátků. (Konkurence pak znamená, že svátky se sejdou v nešporách.) Řešení spočívá v připomínce nebo v přeložení svátku na nejbližší volný den. Svátky, které připadnou na některou neděli adventní, postní nebo velikonoční, se překládají na následující pondělí kromě pondělí Svatého týdne. Sejdou-li se ve stejném dni nešpory jednoho dne s nešporami následujícího dne, přednost mají nešpory jednoho dne, jde-li o svátky stejného stupně, anebo přednost mají nešpory následujícího dne, jde-li o svátek vyššího stupně. Překládat na nejbližší neděli z pastorálních důvodů ty svátky, které připadají na všední den, se nedoporučuje, ba je to nemožné, jde-li o neděli vyššího nebo stejného stupně.

Rubriky stanoví pořadí svátků, kdy má jeden svátek podle svého druhu přednost před druhým. Setkají-li se totiž dva nebo více svátků téhož dne, pak se slaví pouze svátek vyššího druhu a ostatní svátky se buď přenášejí na jiný, volný den, anebo se připomínají (komemorují), anebo se vynechají.

Druhy svátků jsou tyto:

a) neděle buď vyšší (I. a II. třídy), anebo obyčejné /ty však patří do temporálu/

b) všední dny buď vyšší (privilegované a neprivilegované), anebo obyčejné /rovněž patří do temporálu/

c) svatvečery buď vyšší (privilegované I. a II. třídy), anebo obyčejné (neprivilegované)

d) svátky buď podvojné – duplex (I. třídy přednostní či druhotné, II. třídy přednostní či druhotné,

vyšší přednostní či druhotné, obyčejné), anebo polopodvojné – semiduplex, anebo jednoduché – simplex

e) oktávy buď privilegované (1. řádu, 2. řádu a 3. řádu), anebo obyčejné, anebo jednoduché

Co se týče připomínek (komemorací), ty se rozdělují na commemorationes praescriptae (předepsané pro  celou Církev), imperatae (nařízené od papeže, biskupa nebo řádového představeného) a votivae (votivní, jež smí v některých mších přidávat celebrant sám). Jejich počet a pořadí určují Rubricae generales VII. et IX. a Additiones et Variationes in Rubricis V. et VI. Římského misálu.

První neděle v měsíci se neurčuje podle občanského kalendáře, nýbrž podle církevního kalendáře jde o tu neděli, která připadá buď na 1. den v měsíci, anebo na den, který je 1. dni v měsíci bližší, ať je to před ním nebo po něm, takže třebas i neděle s datem 29., 30. nebo 31. může být již první nedělí následujícího měsíce. Je patrně důležité, aby první pátek v měsíci následoval až po 1. neděli v měsíci. První neděle v měsíci může být v rozsahu od 29. do 4. dne.

První čtvrtek v měsíci, tedy den před votivní památkou nejsv. Srdce Ježíšova v první pátek v měsíci, smí být slavena votivní mše svatá za nová duchovní povolání. První čtvrtky se mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží. První pátky v měsíci věnujeme na smír božskému Srdci Páně. První soboty v měsíci jsou zasvěceny na smír neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Votivní mše svatá za zemřelé se obvykle neslaví v neděli (zvláště ne o nedělích adventních, postních nebo velikonočních) ani o velikonočním triduu. Pohřební mše svatá je obvykle dovolena.

O nedělích a zasvěcených svátcích duchovní správcové obětují mši svatou za své věřící. V případě nemožnosti to mohou nahradit v jiný den. Slučování mešních intencí do jedné mše svaté není dovoleno, ledaže by se tak stalo se souhlasem dárce mešní almužny, neboť i v tomto případě se aplikuje jedna mešní almužna a kněz si smí ponechat jen tuto jednu mešní almužnu, ale těchto intencí podle našeho názoru nemá být příliš mnoho, nejvíce 2 nebo 3, i když se jich někde připouští až 5 nebo dokonce až 7 najednou.

Asperges (das sonntagliche Taufgedächtnis mit Segnung und Ausspendung des Weihwassers als Erneurung des Taufbekenntnisses in der Osternacht) smí být vykonána o všech nedělích.

Suché dny:

Zimní – středa po sv. Lucii (13.12.) či středa po III. neděli adventní

Jarní – týden po Popeleční středě

Letní – středa po Božím hodu svatodušním

Podzimní – středa po Povýšení svatého kříže (14.9.)