Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Nejkrvavější genocida  minulosti a současnosti 

Cena – 250.-

Vážení čtenáři! Pokud očekáváte, že kniha, kterou právě dostáváte do rukou,je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím totodílo být nechce a není. Proč?Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současnéhoprotikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženěobjektivní“ jiný obsah, než tomu bylo dříve. Nutno vycházet z toho, že o Katolické církvi ajejich dějinách se systematicky již od osvícenských, nebo spíše ještě od protestantských doblže. To tedy trvá nejméně 200 nebo dokonce až 400 let. Tak se v podvědomí už řady generacívčetně věřících katolíků hluboce zakódovalo přesvědčení, že Katolická církev má na svědomíobrovskou část, ne-li dokonce většinu krvavých zločinů, které kdy byly v dějinách lidstvaspáchány: křížové výpravy, upalování kacířů, inkvizice, náboženské války… to všechnoje aksiomatem, dogmatem novověké společnosti jakéhokoliv ražení. Ať už se jednalo oliberální, nacistické nebo komunistické školy, vždycky si žáci a studenti odtud odnášeli tento stejný pohled na Katolickou církev…

_______________________________________________________________________________