Revoluce 20. století ve světle Fatimy (2. vydání)

VYPRODÁNO

(brož. A6, 51 stran, 49,- Kč)

Michal Semín
Jestliže zveřejněný obsah 3. fatimského tajemství neřekl nic nového, ale to, co už je známo, proč bylo sestře Lucii ještě za jejího života zakázáno s kýmkoliv o něm hovořit. Z jakých důvodů byla po její smrti zapečetěna cela, v níž žila a nikomu nebyl umožněn přístup k deníku, který si vedla, ani k ostatní korespondenci. Je možné mít důvěru k dvakrát zveřejněnému 3. tajemství, pokud se jeho první interpretace neshoduje s druhou a obojí se jednoznačně rozcházejí se známými výroky samotné Panny Marie i sestry Lucie? Jak závažný musí být jeho obsah, jestliže se vynakládá takové úsilí, aby byl hlas Matky Boží umlčen…?
Ukázka z knihy:
…….Proč zveřejněný text obsahuje pouze slova sestry Lucie, když první dvě části tajemství zachycují výlučně slova Panny Marie? Text zveřejněného třetího tajemství je navíc v rozporu s tím, co o něm sdělilo ono neblahé komuniké z 8. 2. 1960, kterým Svatý stolec oznámil, že obsah třetího tajemství nezveřejní. V tomto dokumentu se výslovně hovoří o „slovech Panny Marie“, jež nebudou zveřejněny Proč text neobsahuje slova „V Portugalsku zůstane dogma víry zachováno, atd. (tři tečky)“, když tato slova byla dosud všeobecně považována za součást tzv. třetího tajemství? (Právě proto ty tři tečky, protože text zde dál pokračuje a končí onou známou větou: „Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“) Sestra Lucie ve svých oficiálních pamětech píše, že text třetího tajemství zapsala na jediný list papíru, což potvrdili kardinál Ottaviani i jiní čtenáři tajemství. Fatimský biskup da Silva dosvědčil, že skrze obálku lze spatřit text o 24 nebo 25 ručně psaných řádcích. Avšak text, uveřejněný 26. 6. je zapsán na 4 listech papíru a 64 řádcích Pokud je třetí tajemství vztaženo k pokusu o zavraždění papeže, proč psala sestra Lucie Janu Pavlu II. v roce 1982 – tedy rok po atentátu – dopis, ve kterém varuje, že pokud se svět neodvrátí od cesty hříchu, bude třetí tajemství v nedaleké budoucnosti naplněno? V tomto dopise se sestra Lucie o atentátu na papeže vůbec nezmiňuje…

Napsat komentář