Svatý farář z Arsu

(brož. A5,150 stran, cena 170,- Kč)

Didier Tralwin
Životopis kněze, jenž se svými heroickými skutky obětoval pro spásu duší. Jan Maria Vianney, živý příklad lásky k Bohu i bližnímu, svědectví velikosti kněžského povolání, víry a pokory. Patron kněží celého světa, je stále živým důkazem, že úspěch apoštolátu je obrazem míry následování Krista, nikoli snahy líbit se tomuto světu. Ukázka z knihy:
…….Jednoho večera zabušil kdosi prudce na dveře. P. Vianney otevřel okno a zeptal se: „Kdo je tam?“ Nikdo však neodpovídal. Bušení se opakovalo, tentokrát na dveře u schodiště, a opět žádná odpověď. Protože právě uschoval na faře nádherné ornáty, dar hraběte, myslel, že nějací zloději se k němu pokoušejí vloupat. Poprosil pár odvážných lidí, aby několik nocí zůstali na faře jako stráž. Pokaždé slyšeli rámus, ale nic nenalezli. Hledali i ve zvonici, ale marně. Vzbouřili na pomoc i jiné, ale opět nadarmo. Byli zděšeni, i sám farář měl strach. Když jednou v zimě zas uslyšel bušení, vyskočil z postele a běžel na dvůr, přesvědčen, že ve sněhu nalezne stopy neznámých pachatelů. Opět však neviděl nikoho, neslyšel nic a na sněhu nebyla jediná stopa. Tu pochopil, že ten nepříjemný host, který ho za nocí pronásleduje, je ďábel. Bylo-li hlavním cílem těchto návštěv vyděsit ho, lze tedy říci, že se jim to nepodařilo, Pociťoval sice strach, ale jen do té chvíle, než se ujistil, že nejde o útoky zlých lidí. Když měl jistotu, že pocházejí od démonů, již se tolik nelekal. Hlavním cílem jeho nepřátel bylo mařit jeho apoštolát tím, že vysilovali jeho tělo i ducha. Vše bylo nastrojeno tak, aby mu byl úplně znemožněn spánek. Nejčastěji slyšel jednotvárný hluk, který více než cokoliv jiného způsobuje nespavost. Opakoval se pokaždé v jiném zabarvení; snad proto, aby si na něj nezvykl. Hned jako by někdo řezal nebo štípal dřevo, či zatloukal hřebíky, jindy se zdálo, že před farou pochodují pluky, nebo že nad jeho hlavou poskakuje stádo ovcí, pod oknem utíkal kůň……

Napsat komentář