Živý obraz Ukřižovaného

(brož. A5, 145 stran, cena  150

MUDr. R. W. Hynek
Výhní zápasů, obran a útoků v celém světě, zvláště pak v Evropě, prošel tento podivuhodný příběh. O něho se rozpoutal bezpříkladný boj všemi možnými prostředky skeptické vědy, podporován tím nejhrubším nactiutrháním a pomluvami. Přesto však tím vším nebyl zdolán. Neuškodily mu ani přímo šílené nápory rozpoutané mocnostmi zla. Jako skála uprostřed příboje vln malomocného vzteku a hrůzy stojí tu stále pevně – jakoby exponentem něčeho mocnějšího, vyššího co přesahuje hranice světa přirozeného. Je možno s určitostí říci, že tento vzrušující příběh oné prosté venkovské služky zasel nesmírně mnoho dobra do duší. Neskonalé tajemství smrti našeho Spasitele, jež nám připomíná celá bytost stigmatizované, pomohlo znovunalézt smysl katolické víry tolika duším, a proto není možné zapomenout na Konnersreuth…
Ukázka z knihy:

Patří tedy přece jenom Konnersreuthský zjev vědě ke studiu zákonů o výměně látek, jež jsou jejím půstem (T. Neumannové) tak ohroženy? Je nutné, aby za vědeckými účely byla izolována na klinice a tam i léčena? V tomto utkání tolika různorodých názorů a náhledu, jak tomu nasvědčuje celá diskuse na veřejnosti, přímo osvobozující slovo vyřkla Ima Vallesi ve své knize „Die Seherin von Konnersreuth“: „Naši vzdělanci se spokojeně usmívají, dá-li lékař o Terezii posudek, že je hysterická. Tak často se s tímto slovem ve společnosti setkáváme. Jeto pojem zkrátka velmi pikantní. Hlavně znamená něco, aniž by vlastně řekl co. Věda si sice něco pod ním myslí, ale zdá se, že to činí přemýšlení ostatního lidstva zbytečným. Panna Orleánská byla upálena. Jistě, že byla také hysterickou. Panna z Konnersreuthu mučednickými nástroji lékařské techniky… bude také popravena. A lidé se bijí v prsa a děkují Bohu, že nejsou také hysterickými. Dobře, že existují lékaři, kteří zachrání svět – před hysterií, když hysteriky jednoduše zavřou. Či snad je to strach před podlehnutím neslýchané události, jež se udála před dávnými časy, dnes se však dá odbýt jako legenda? Strach před podlehnutím duchu, jenž opovrhuje vším pozemským a v následování Krista přes veškeré bolesti vidí svůj cíl? Neboť stigmata Terezie Neumannové a její vidění jsou náboženskou událostí. Průlomem silné víry do světa navždy zavřeného člověku pouhé vůle. Konnersreuth nemá vůni okultních seancí. Zde se odehrává za našich dnů neslýchaný zázrak úplného se ponoření duše do Božství, jak se projevovalo ve světcích katolické Církve. A toť jediný zázrak. Vše ostatní je jen jeho důsledkem…“

Napsat komentář