Církev a soukromá zjevení

(brož. A6, 43 stran, cena 50,-)

Martin R. Čejka
Snahou krátkého pojednání Církev a soukromá zjevení, v současné době více než aktuálního je přiblížit čtenáři kanonický proces, jenž slouží kompetentním osobám v Církvi k ověření autenticity soukromých zjevení. Autor publikace seznamuje čtenáře s postupem při zkoumání povahy nadpřirozených jevů, užitečnými radami některých osobností z řad Církve a na několika příkladech líčí i smutné osudy podvedených věřících, kteří nebyli dostatečně obezřetní a odhodili katolické zásady, jež považovali za zbytečné závaží pro svůj duchovní vzlet.
Ukázka z knihy:
Je právem a povinností církevního magisteria, aby rozhodovalo o pravdivosti a povaze vidění a zjevení, o nichž se tvrdí, že jsou zvláštním Božím zásahem. Skrze pravá poselství dává Pán Bůh Církvi najevo svou svatou vůli, aby v každé době projevil své nekonečné milosrdenství, vyjevil intenci svého Božského Srdce nad lidmi a pomohl věřícím k dosažení věčné spásy zvláště v těžkých časech. Zlehčování pravých Božích intervencí zanedbáním kanonického přezkoušení je hříšnou nedbalostí ze strany lidí, kterým tato funkce v Církvi přísluší. Dalším zajímavým případem je španělská vesnice Palmar de Troya. Zde začalo v roce 1968 údajné mariánské zjevení, které, jak už to bývá, vyvolalo veliký zájem věřících. Zpočátku byli vizionáři čtyři, dvě ženy a dva muži, později se k nim připojili další dva muži. Jedním z nich byl Clement Domiquez y Gomez, který 30. října 1969 obdržel svoje první zjevení. V poselstvích se hovoří o tom, že papež Pavel VI. byl ve Vatikánu rukojmím komunistů a zednářů, kteří jej pomocí drog udržovali stranou od dění. Podobnou teorii razí i příznivci amerického údajného zjevení v Bayside, to v Čechách není ale moc známé, není tedy nutné jej rozvádět. V roce 1975 založil Gomez na základě svých regulí řád Karmelitánů Svaté Tváře, jehož úkolem je připravovat Kristův druhý příchod. Bylo mu zjeveno, že bude příštím papežem. A tak se také po smrti Pavla VI. za papeže prohlásil. Přesněji řečeno, byl zvolen palmarskými kardinály. Vybral si jméno Řehoř XVII. a informoval svět, že Palmar de Troya nahrazuje Řím jakožto papežské sídelní město. Celá věc je o to závažnější, že Gomez má pravděpodobně apoštolskou posloupnost, byl vysvěcen na kněze a později na biskupa nešťastným vietnamským arcibiskupem Ngo dinh Thucem. Dnes je kolem Palmar de Troya asi 60 biskupů. Stojí za pozornost, že v souvislosti s tímto údajný zjevením prý došlo k mnoha zázrakům, uzdravením, obrácením a tak dále. Lidé se zde modlí růženec a jsou k jeho modlitbě vybízeni. Sám vizionář měl viditelné rány, stigmata. Přesto tak byly tisíce katolíků svedeny do schismatu, pryč od jednoty s nástupcem apoštola Petra. Po smrti Clementa Dominqueze y Gomeze v březnu 2005 jej na „papežském“ stolci vystřídal Manuel Alonso Corral – alias Petr II.

Napsat komentář