Modlitební křížové tažení za sedm darů Ducha svatého

Modlitební křížové tažení za sedm darů

Ducha svatého

Jde o starobylou pobožnost, která pochází od jisté řeholní sestry, jménem Johanna Rogerová, zemřelé v pověsti svatosti v r. 1798. Říká, že tato pobožnost zadržuje hněv Boží, rozmnožuje víru, ničí bludy, přivádí zbloudilé zpět na cestu spásy, utišuje pronásledování Církve a pomáhá proti všem nepřátelům i překážkám spásy.

Koná se od letnic do letnic po dobu 7 x 7 týdnů. Začíná se ve svátek Seslání Ducha svatého a pak se odpočítá po 7 týdnech modliteb za jeden každý ze sedmi darů Ducha svatého. Na konci každých sedmi týdnů se slaví mše svatá ke cti Ducha svatého, při níž se mu obětují modlitby všech účastníků. Každý z účastníků se denně modlí za jeden z darů Ducha svatého podle období sedmi týdnů, a sice následující modlitbu a po ní Otče náš a Zdrávas Maria:

Bože Duchu svatý, jenž neustále obnovuješ tvář země, (srov. Ž 104,30)

naplň naše srdce pokojem a dej nám všem,

prosíme tě z celého srdce pro zásluhy Ježíše Krista

a na přímluvu Panny Marie i všech andělů a svatých,

sedmero svých drahocenných darů, především dar moudrosti. Amen. (dar rozumu atd.)

Každý z účastníků může na tento úmysl obětovat svaté přijímání nebo konat ještě jiné pobožnosti. Kromě toho kněží na konci každých sedmi týdnů slaví mši svatou ke cti Ducha svatého, jak bylo řečeno výše.

Dar Období
moudrosti 08.06. – 26.07. 2014
rozumu 27.07. – 13.09. 2014
vědění 14.09. – 01.11. 2014
rady 02.11. – 20.12. 2014
síly 21.12. 2014 – 07.02. 2015
zbožnosti

(důvěry v Boha)

08.02. – 28.03. 2015
bázně Boží

(bázně před Bohem)

29.03. – 16.05. 2015