Obecná katolická apologetika – část II.

(brož. 296 stran, cena 159,- Kč)

ThDr. Josef Kašpar
Učebnice katolického náboženství – je přetiskem vydání z roku 1922. Část věroučně – dogmatická. Učebnice pro vyšší třídy středních škol vykládá a zároveň obhajuje základní katolické pravdy: Učebnice katolického náboženství – je přetiskem vydání z roku 1922. Část věroučně – dogmatická.
1. Co je věroučná pravda (dogma).
2. O jediném Bohu a jeho vlastnostech.
3. Bůh Trojjediný.
4. O Bohu stvořiteli.
5. O andělech a lidech, o lidské duši, o Bohu vykupiteli.
6. Dílo Vykupitelovo.
7. O milosti Boží.
8. O svátostech.
9. Smrt a soukromý soud, peklo, očistec, nebe.
10. O dokonání obecném.
Ukázka z knihy: …….Proti d a r w i n i s m u, jmenovitě proti jeho tvrzení, jako by přirozený výběr byl výhradní a nejdůležitější vývojový činitel, svědčí tyto. vážné důvody: 1.- Paleontologie nás přesvědčuje, že mnohé silné a zdatné druhy hynou, kdežto slabší druhy trvají. Tak vyhynuli korýši, trilobiti, ammoniti, belemniti, obrovští ještěři, ichtyosauři, plesiosauři, tak vyhynul jeskynní medvěd, mamut, a to když dosáhli svého nejvyššího rozvoje a byli pro boj o život jistě co nejvíce vyzbrojeni. Co slabí tvorové zůstávají, mizejí velikáni tvorstva a nezůstává po nich ani památky. 2.- Boj o život vede ke zničení nebo k většímu rozšíření druhu, nikoliv ke změně orgánů. Mimo to, co by prospěly v boji o život orgány začínající? Ty by spíše škodily! (Živa 1909, 134.) 3.- Vítězí-li v boji o život individuum nejsilnější, jak lze vysvětliti, že je ve všech rodech a druzích dosti individuí slabých a chatrných? 4.- Zkušenost dosvědčuje, že hojněji se rozplemeňují druhy nedokonalé (flory i fauny), na př. plevel, hmyz, bakterie, a že je obtížněji vyhubiti je než druhy nejdokonalejší (na př. mnohé savce), jichž dlužno často chrániti, aby nevyhynuly úplně. …….Podkladem této myšlenky je Darwinovi utilitarismus (prospěchářství) Stuarta Milla. Mill dokazoval, že podstatou mravnosti je prospěšnost; mravní jednání je to, které je lidem prospěšné. Darwin užil tohoto názoru pro výklad vývoje živé přírody. Co je živočichu a rostlině k prospěchu, to se udrží; co není ani prospěšné ani škodlivé, snad se udrží, snad ne; a co je škodlivé, jistě zahyne.

Napsat komentář