Jak se nezbláznit… aneb, čemu se dnes věří(brož. 293 stran, cena 150,- Kč) s otazníkem

Na školách se úplně vážně vyučuje neuvěřitelná bajka, jak neživá hmota kdysi dávno ožila, a pak jen tak naslepo, postupně pomalu za dlouhý čas, vznikl člověk. Jsme tu prý díky obrovské sérii všelijakých shod okolností. Jestliže by záměrně udržovaná evoluční mašinérie ztratila svůj monopol v médiích, nalezli bychom pod nánosy lží, nesmyslů a podvodů, svět stvořený – a možná i jeho Tvůrce. Zmatek působí v našem životě nejen zcestné informace o evoluci, ale i o manželství, výchově dětí, smyslu víry, života i zdraví. Protože nám jsou tyto dezinformace podávány po kapkách již od dětství, jsou všeobecně považovány za neomylnou vědu a ustálenou pravdu. Pavel Kábrt
Ukázka z knihy:……Otevřete si nějakou knihu o geologii a budete číst, že stáří té které vrstvy je takové proto, že obsahuje určité (indexové) zkameněliny. (Dr. Sylvie Bakerová: Jablko sváru) Ač to zní neuvěřitelně, celý geologický sloupec byl vybudován tímto způsobem a zkameněliny v něm nalézané jsou takto datovány. Kreacionisté vysvětlují, že většina geologického sloupce jsou nánosy vzniklé během potopy a v době po ní a poukazují na podobné procesy, které se v malém měřítku odehrávají i dnes (např. erupce vulkánu Sv. Helena ve státě Washington roku 1980). Sedimentární vrstvy mohou být uloženy velmi rychle, proudící vodou, nad sebou, šikmo nebo i vertikálně, a velmi rychle ztuhnout. Miliony let k tomu nejsou zapotřebí. Stejně jako Marx, Engels a Lenin podvedli miliony lidí utopií komunismu (viz 7. Omyl), tak Darwin podvedl miliony utopií evoluční teorie. Vše, na čem Darwin stavěl, se zhroutilo. Každý čestný vědec by měl teorii o vývoji dávno opustit. Když spadnou všechny pilíře mostu, těžko po něm budeme nadále jezdit. V evoluční teorii se zřítily pilíře i s mostovkou, ale „vývojáři“ jezdí dál – to je možné, ale jen se značnou dávkou řečnického umění, pomocí nejrůznějších podvodů, zamlčováním a zamlžováním pravdy a jinými triky. Uvedu pro ilustraci jen několik takových příkladů.

1) Piltdownský člověk – podvrh, lebka sestavená z lidské (vrchlík) a opičí části (čelist), zuby zpilovány, vydáváno za chybějící článek. Jak může znát veřejnost pravdu, když jim 40 let ukazují falzifikát jako důkaz vývoje?

2) Ukázalo se, že přidržovací mozoly žáby ropušky (Alytes obstetrican) byly přimalovány nerozpustnou barvou. Dr. Paul Kammerer krátce nato spáchal sebevraždu. Nebyl darwinista, ale nadšený evolucionista, lamarckista.

3) Neandrtálský člověk – přes 50 let se učilo a pomocí lživých obrázků dokládalo, že Neandrtálci byli spojovacím článkem. Jak může znát veřejnost pravdu? Je to s podivem, že tolik lidí na evoluci věří?

4) Motýli Biston Batularis byli lepeni a špendlíky připevňováni na kůru stromů, aby se dětem ve školách mohlo vykládat, jak funguje evoluce. Nefunguje! Tito motýli jsou dodnes stejnými motýli.

5) Javanský člověk – jeho objevitel Dubois zatajil, že ve stejné vrstvě našel moderního člověka (Wadjackého). Až později přiznal, že jde spíše o kosti velkého orangutana než o člověka.

6) Češka slona z Jávy byla vydávána za lebku Pithecantropa. Zub z vyhynulého prasete použili fanatičtí evolucionisté jako důkaz vývoje člověka ve známém „opičím procesu“ v Tennessee. Tzv. coloradský člověk byl později zařazen mezi koně. Lýtková kost ze Seattlu byla později rozpoznána jako část zadní končetiny medvěda. (Henry M. Morris)

7) Dobře známy jsou podvody německého embryologa Ernsta Haeckela, fanatického Darwinova přívržence, který falšoval obrázky embryí tak, aby dokazovaly evoluční příbuznost mezi nepříbuznými skupinami. Ne, toto není konec evolučních podvodů, to je jen špička ledovce.

8) Archeoraptor – v Číně nalezený opeřený dinosaurus byl falzifikát. Evolučně silně laděný National Geographic se oslavou na tento spojovací článek před nedávném velmi ztrapnil, stejně jako američtí vědci, kteří odjeli do Číny zjistit, jak k tomuto podvrhu vlastně došlo (Vesmír 3/2000)

Po celém světě nacházíme miliony zkamenělin zahynulých živočichů. To je přesně to, co odpovídá kreační představě světa stvořeného, v krátké době bohatého a posléze zničeného v potopě. Zkameněliny nám ukazují, že rostliny i živočichové žili po celém povrchu země v nesmírném množství a často v mnohem větších rozměrech než dnes (ty samé druhy). Ke zkamenění ryby či suchozemce běžně nedochází (mrtvá ryba nezkamení, padlý strom nezuhelnatí), natož aby zkameněla celá hejna ryb a stáda živočichů po milionech kusů! Evoluční teorie nemá na tento jev žádné vysvětlení. Miliony zmrzlých mamutů a dalších savců podél pobřeží severní Sibiře až k Aljašce ukazují, že před potopou mohla tato zvířata žít po celé zemi díky mírnému klimatu, který pravděpodobně vytvářel ochranný oba] (na bázi vody) kolem celé země. V sibiřském ledu je údajně pohřebeno asi 5 milionů mamutů. Mamuti museli být teplomilná zvířata (8 a více tun), protože podobně jako sloni (ti jsou menší), se kterými patři do jedné čeledi, nemají na svém těle žádné tukové žlázy. Zvířata uvězněná v ledu mají ještě v žaludcích a tlamách nestrávené rostliny (blatouchy, zvonky, ostřice, fazol atd.), které tam dnes samozřejmě nerostou. Jejich maso je konzervováno mrazem a je poživatelné. Někdy jsou tato zvířata roztrhána na kusy, jindy zcela neporušena. Právě jen zahynutím v potopě či v ledových dobách po ní lze vysvětlit, proč nacházíme mamuty i jiná zvířata mnohdy v naprosto neporušeném stavu, zamrzlá vstoje v ledu (oči, nozdry, srst, kůže atd. mají zcela neporušenou tkáň a vypadají „jako živé“). Jindy jsou zvířata pohřbena až 270 m pod povrchem země. Spolu s mamuty nacházíme ovce, velbloudy, bizony, nosorožce, koně, tygry, osly a lvy pohřebené po tisících v sibiřském ledu – děje se něco takového dnes? A jaká vysvětlení pro tyto nálezy poskytuje evoluční teorie? Zvířata v severních oblastech zmrzla zřejmě během několika málo hodin poté, co teplota prudce klesla pod bod mrazu. Existuje nějaké jiné reálnější vysvětlení? Pokud vím, nikoli.

1 comment

  1. Georg říká:

    Evoluce je totální nesmysl, který nemá obdoby v dějinách vědy…

Napsat komentář