Úloha Panny Marie na konci časů

VYPRODÁNO -brožuru je možné zkopírovat v sekci KE STAŽENÍ

(brož. A6, 33 stran, cena 40,-Kč)

P. Karl Stehlin
S letopočty 1517, 1717, 1917 jsou spojeny invaze spojenců ďábla proti Katolické církvi. V časech, kdy se nepřítel těšil z velkých úspěchů, nebe nezůstalo hluché a své věrné neopustilo – přichází jeho Královna Panna Maria, aby tisícům lidí pomohla nalézt víru. Oslabená Církev opět povstává, neboť cítí oporu v Ženě, jež nám byla dána na Golgotě za naši Matku. Bezpochyby Matka Boží je tou nejlepší matkou, jakou kdy tento svět poznal. Dokázala to nespočetněkrát, když ji v nouzi sužovaný lid vzýval. V osobě Panny Marie naší mocné záštity se naplňuje i dávný příslib Spasitele: „Hle já s vámi jsem po všechny věky, až do skonání světa.“…a sv. Ludvík M. Grignion zdůrazňuje: „Skrze Marii započala spása světa a skrze Marii bude také dovršena.“
Ukázka z knihy:
…….Rok 1517 souvisí s Lutherem, ne jako se zakladatelem protestantismu, ale jako s představitelem subjektivismu. Luther odtrhl člověka od autority, od přirozeného řádu; objektivním řádem se tak stává civilizace. Člověk se obrací pouze k sobě a stává se tak stále důležitějším. Samozřejmě, že je Luther ještě věřícím, ale jeho subjektivismus jde dále svou progresivní cestou. V následujících třiceti letech se téměř polovina Evropy stává protestantskou. Z duchovního pohledu je to největší tragédie, k jaké kdy v dějinách došlo. A právě v tomto momentu přichází s nebe pomoc – zjevuje se Matka Boží. Píše se rok 1531: na hoře Tepeyac v dnešním Mexiku oznamuje skrze vizionáře Juana Diega, že je Matkou Boží z Guadalupe. Slovo „Guadalupe“ v překladu z aztéckého jazyka znamená – Neposkvrněná! Dochází k nevídanému zázraku. Do této doby tisíce misionářů přijížděly do nově objevené Ameriky, mezi nimi i světci, ale žádná obrácení nepřicházela. Byla to skutečná tragédie. Misionáři byli bezradní, jelikož domorodý lid nechtěl opustit svou pohanskou kulturu. Po zjevení v Guadalupe je v průběhu deseti let celé Mexiko obrácené a z něho se víra dále šíří. Jižní Amerika se stává nejsilnějším katolickým kontinentem.

Napsat komentář