Home

______________________________________________________________________________

„Antikristův předchůdce (falešný prorok) bude ten, kdo ze sebe udělá všeobecného biskupa; zběh pravdy a desertér svého primátu.“ Sv. Řehoř Veliký

_________________________________________________________________________________________________

„Vídám“ tolik DUCHOVNÍCH V KLATBĚ, kteří si toho ani nevšimnou, nebo jak se zdá ani o tom nevědí. A přesto jsou v klatbě, ježto se míchají do záležitostí, navazují styky nebo se drží názorů, na které jest KLATBA. Takové vídávám ZASTŘENÉ MLHOU, která je odlučuje od ostatních. Z toho jest viděti, JAK PŘÍSNĚ BERE BŮH VÝROKY, PŘÍKAZY A ZÁKAZY HLAVY CÍRKVE. A jak je udržuje v PLATNOSTI, i když lidé se o ně nestarají, je popírají a tropí si z nich posměch.

Ct. Anna Kateřina Emmerichová

___________________________________________________________________________________________

NEPŘIDÁŠ SE K VĚTŠINĚ, PÁCHÁ-LI ZLO (2M 23,2)

_______________________________________________________________________________________________

BOHU NEJLEPŠÍMU NEJVYŠŠÍMU, DÁRCI VŠEHO DOBRA

PANNĚ MARII BEZ POSKVRNY HŘÍCHU PRVOTNÍHO POČATÉ

SVATÉMU JOSEFOVI, JEJÍMU NEJČISTŠÍMU SNOUBENCI,

I VŠEM SVATÝM CELÉHO NEBESKÉHO DVORA

BUĎ CHVÁLA, ČEST A SLÁVA,

ŽIVÝM PAK POKOJ,

ZEMŘELÝM ODPOČINUTÍ

+

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ

PODLE ŘÍMSKÉHO MISÁLU

pro potřebu

věrného ostatku

svaté Církve římské

českého regionu

vydaný z nařízení biskupa téhož regionu

a předepsaný pro kněžstvo a věřící lid jeho obedience

doplněný o vlastní svátky

pro Čechy, Moravu a Slezsko,

jakož i pro Slovensko

Léta Páně 2018,

tj.  roku 7217 od stvoření světa podle počítání Římského martyrologia

Nechť se ničemu nedává přednost před službou Bohu.

(Řehole sv. Benedikta 43,3)

ČESKÝ CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 2018

Doba adventní 2017
PROSINEC
3 NE I. neděle adventní

Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií

4 PO Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5 ÚT Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6 ST Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7 ČT Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8 Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9 SO Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
10 NE II. neděle adventní

Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie,

v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11 PO Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Přípomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12 ÚT Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13 ST Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14 ČT Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
15 Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16 SO Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)
17 NE III. neděle adventní

Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek

18 PO Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek
19 ÚT Feriální den
20 ST Zimní kvatembr (Středa suchých dnů zimních)

Vigílie sv. Tomáše, ap.

21 ČT Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)
22 Zimní kvatembr (Pátek suchých dnů zimních)

Feriální den

23 SO Zimní kvatembr (Sobota suchých dnů zimních)

Feriální den

24 NE IV. neděle adventní

Vigílie Narození Páně

Doba vánoční 2017
25 PO Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26 ÚT Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka 2. dne oktávy Narození Páně a po ní nařízená připomínka všech svatých mučedníků

27 ST Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka 3. dne oktávy Narození Páně

28 ČT Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka 4. dne oktávy Narození Páně

29 Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka 5. dne oktávy Narození Páně

30 SO Připomínka 6. dne oktávy Narození Páně

Nařízená připomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31 NE Neděle v oktávě Narození Páně

Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka 7. dne oktávy Narození Páně

LP. 2018

LEDEN
1 PO Obřezání Páně a Oktáva Narození Páně - přikázaný svátek (Občanský Nový rok)
2 ÚT Nejsvětějšího Jména Ježíš

Oktáva sv. Štěpána, prvomuč.

Sv. Fulgence, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 1.1. 533) – doporučený svátek

3 ST Oktáva sv. Jana, ap. a evang.

Sv. Genovefy, p. (+ 3.1. 512) – doporučený svátek

4 ČT Oktáva sv. nevinných dětí betlémských, muč.

Bl. Anděly Foliňské, vd. III. řádu sv. Františka, Učitelky theologů (+ 4.1. 1309) – dop. svátek

5 Vigílie Zjevení Páně

Připomínka sv. Telesfora, pap. a muč. O.Carm. (+ 5.1. 136)

6 SO Zjevení Páně – přikázaný svátek
Doba po Zjevení Páně
7 NE Neděle v oktávě Zjevení Páně: Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Druhý den oktávy Zjevení Páně

8 PO Třetí den oktávy Zjevení Páně
9 ÚT Čtvrtý den oktávy Zjevení Páně
10 ST Pátý den oktávy Zjevení Páně
11 ČT Šestý den oktávy Zjevení Páně

Připomínka sv. Hygina, pap. a muč. (+ 140)

12 Sedmý den oktávy Zjevení Páně
13 SO Oktáva Zjevení Páně
14 NE II. neděle po Zjevení Páně

Sv. Hilaria, b. vyzn. a uč. c. (+ 13.1. 367)

Připomínka sv. Felixe, kn. a muč. (+ 256/266)

15 PO Sv. Pavla, prvního poustevníka (+ kolem r. 342)

Připomínka sv. Maura, op. OSB (+ 15.1. 583/594)

16 ÚT Sv. Marcella I., pap. a muč. (+ 16.1. 309)
17 ST Sv. Antonína, op. (+ 17.1. 356)
18 ČT Stolce sv. Petra v Římě

Připomínka sv. Prisky, p. a muč. (+ kolem r. 50)

19 Sv. Mária a Marty, Audifaxe a Abacha, muč. (+ 268-270)

Připomínka sv. Kanuta Lavarda, vévody muč. (+ 7.1. 1131)

Na Slovensku: Sv. Markéty Arpádovny, p. OP (+ 18.1. 1271)

20 SO Připomínka sv. Fabiána, pap., a Sebastiána, mučedníků (F. + 20.1. 250; S. + 20.1. 288/304)
21 NE III. neděle po Zjevení Páně

Sv. Anežky Římské, p. a muč. (+ 304)

22 PO Sv. Vincence jáhna a Anastasia mnicha O.Carm., mučedníků (V. + 304; A. + 628)
23 ÚT Sv. Rajmunda z Peňaforte, kn. a vyzn. OP (+ 1275)

Připomínka sv. Emmerenciány, p. a muč. (+ 304)

Zasnoubení Panny Marie se svatým Josefem – doporučený svátek (s připomínkou sv. Josefa)

24 ST Sv. Timothea, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 97)
25 ČT Obrácení sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

26 Sv. Polykarpa, b. a muč. (+ 167)
27 SO Sv. Jana Zlatoústého, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 14.9. 407; přenesení 27.1. 438)
Doba předpostní
28 NE Neděle Devítník (Septuagesima)

Sv. Petra Nolaska, vyzn., zakladatele řádu mercedářů (+ 25.12. 1256)

Připomínka sv. Anežky, p. a muč. (podruhé)

29 PO Sv. Františka Saleského, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.12. 1622; přenesení 29.1. 1623)
30 ÚT Sv. Martiny, p. a muč. (+ 230)

Záštity Panny Marie – doporučený svátek (Patrocinii BMV)

31 ST Sv. Jana Boska, kn. a vyzn., zakladatele salesiánské kongregace (+ 31.1. 1888)

ÚNOR

1 ČT Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. (+ 20.12. 107)
2 Očišťování Panny Marie
3 SO Sv. Blažeje, b. a muč. (+ 316), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků
4 NE Neděle první po Devítníku (Sexagesima)

Sv. Ondřeje Corsiniho, b. a vyzn. O.Carm. (+ 6.1. 1374)

5 PO Sv. Háty, p. a muč. (+ 251)
6 ÚT Sv. Tita, b. a muč., učedníka sv. Pavla (+ 90)

Připomínka sv. Doroty, p. a muč. (+ 303)

7 ST Sv. Romualda, op., zakladatele kamaldolského řádu (+ 19.6. 1027; přenesení 1480 a 1481)
8 ČT Sv. Jana z Mathy, kn. a vyzn., zakladatele řádu trinitářů (+ 17.12. 1213)
9 Sv. Cyrila Alexandrijského, b. vyzn. a uč. c. O.Carm. (+ 444)

Připomínka sv. Apoleny, p. a muč. (+ 250)

10 SO Sv. Scholastiky, p. ab. (+ 10.2. 543), rodné sestry sv. Benedikta
11 NE Neděle druhá po Devítníku (Quinquagesima)

Zjevení Panny Marie v Lurdech (11.2. 1858)

.

12 PO Svatých sedmi zakladatelů řádu servitů, vyznavačů
13 ÚT Feriální den

Útěku Svaté Rodiny do Egypta – doporučený svátek

Doba postní
14 ST Popeleční středa (nejdříve 4. února a nejpozději 10. března)

Sv. Valentina, kn. a muč. (+ 269)

Sv. Bonifáce Brunona z Querfurtu, b. a muč., učedníka sv. Romualda

a životopisce sv. Vojtěcha a pěti bratří mučedníků (+ 14.2. 1009) – dop. svátek do č. propria

15 ČT Sv. Faustina a Jovity, mučedníků (+ kolem r. 128)

Čtvrtek po Popeleční středě

16 Pátek po Popeleční středě

Feriální den

17 SO Sobota po Popeleční středě

Feriální den

18 NE I. neděle postní (Invocabit)

Sv. Simeona, b. a muč. (+ 107)

19 PO Pondělí po I. neděli postní

Feriální den

Svatých 26 mučedníků japonských (+ 5.2. 1597) – doporučený svátek (nebo 19. února)

20 ÚT Úterý po I. neděli postní

Feriální den

Nalezení Dítěte Ježíše v chrámu – doporučený svátek

21 ST Jarní kvatembr (Středa suchých dnů jarních)

Feriální den

22 ČT Stolce sv. Petra v Antiochii

Čtvrtek po I. neděli postní

23 Sv. Petra Damianiho, b. vyzn. a uč. c. O.Camald. (+ 22.2. 1072)

Vigílie sv. Matěje (v přest. roce 24. února)

Jarní kvatembr (Pátek suchých dnů jarních)

24 SO Sv. Matěje, ap. (+ 24.2. 80; v přest. roce 25. února)

Jarní kvatembr (Sobota suchých dnů jarních)

25 NE II. neděle postní (Reminiscere)

Feriální den

26 PO Pondělí po II. neděli postní

Feriální den

27 ÚT Sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, vyzn. CP (+ 27.2. 1862; v přest. roce 28. února )

Úterý po II. neděli postní

28 ST Středa po II. neděli postní

Feriální den

BŘEZEN

1 ČT Čtvrtek po II. neděli postní

Feriální den

2 Bl. Anežky Přemyslovny, p. O.Cl. (+ 2.3. 1282) – české proprium

Pátek po II. neděli postní

3 SO Sobota po II. neděli postní

Feriální den

4 NE III. neděle postní (Oculi)

Přenesení ostatků sv. Václava (4.3. 938) – české proprium

Připomínka sv. Kazimíra vyzn. a sv. Lucia I., pap. a muč. (K. + 4.3. 1484; L. 5.3. 254)

5 PO Pondělí po III. neděli postní

Feriální den

6 ÚT Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic (+ 7.3. 203)

Úterý po III. neděli postní

7 ST Sv. Tomáše Akvinského, kn. vyzn. a uč. c. (+ 7.3. 1234)

Středa po III. neděli postní

8 ČT Sv. Jana od Boha, vyzn., zakladatele řádu milosrdných bratří (+ 8.3. 1550)

Čtvrtek po III. neděli postní

9 Sv. Františky Římské, vd. (+ 9.3. 1440)

Pátek po III. neděli postní

10 SO Svatých Čtyřiceti mučedníků sebastejských (+ 308 nebo 320 nebo 322/323)

Sobota po III. neděli postní

11 NE IV. neděle postní (Laetare)

Bl. Jana Ogilvie, kn. a muč. TJ (+ 10.3. 1615) – české proprium (nebo 10.3.)

12 PO Sv. Řehoře Velikého, pap. vyzn. a uč. c. OSB (+ 12.3. 604)

Pondělí po IV. neděli postní

13 ÚT Úterý po IV. neděli postní

Feriální den

14 ST Středa po IV. neděli postní

Feriální den

15 ČT Sv. Klementa M. Hofbauera, kn. a vyzn. CSsR (+ 15.3. 1820) – české proprium

Čtvrtek po IV. neděli postní

16 První pátek v březnu: Svátek posvátných tajemství křížové cesty Páně - doporučený svátek

(letos přeložen na pátek po IV. neděli postní)

Pátek po IV. neděli postní

Feriální den

Sv. Longina, vojáka muč. – doporučený svátek (ze dne 15. března)

17 SO Bl. Jana Sarkandra, kn. a muč. (+ 17.3. 1620) – české proprium

Připomínka sv. Patrika, b. a vyzn., řehol. kanovníka či dříve lateránského klerika (+ kolem r. 645)

Sobota po IV. neděli postní

Doba pašijová
18 NE Smrtelná (Pašijová) neděle

Sv. Cyrila Jeruzalémského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 386)

19 PO Sv. Josefa, snoubence Panny Marie – přikázaný svátek

Pondělí po Smrtelné (Pašijové) neděli

20 ÚT Jáchyma, otce Panny Marie (+ 20.3. 14 před Kr.) – svátek přeložený z 16. srpna

Úterý po Smrtelné (Pašijové) neděli

21 ST Sv. Benedikta, op. (+ 21.3. 543)

Středa po Smrtelné (Pašijové) neděli

22 ČT Čtvrtek po Smrtelné (Pašijové) neděli

Feriální den

23 Pátek po Smrtelné (Pašijové) neděli: Sedmi bolestí Panny Marie

Feriální den

24 SO Sv. Gabriela, archanděla

Sobota po Smrtelné (Pašijové) neděli

Začíná Svatý týden
25 NE Květná neděle – památka slavného vjezdu Páně do Jeruzaléma

Zvěstování Panny Marie – překládá se na 9. dubna

26 PO Pondělí Svatého týdne
27 ÚT Úterý Svatého týdne
28 ST Středa Svatého týdne
29 ČT Zelený čtvrtek – – památka ustanovení novozákonní nekrvavé oběti čili mše svaté a nejsvětější Svátosti oltářní, dále ustanovení svátosti biřmování, kněžství a pomazání nemocných
30 Velký pátek – památka tělesné smrti Ježíšovy na kříži a duchovní smrti Mariiny pod křížem
31 SO Bílá sobota – památka očekávání slavného vzkříšení Páně
DUBEN
Doba velikonoční
1 NE Velikonoční neděle – Vzkříšení Páně
2 PO Velikonoční pondělí

Sv. Františka z Pauly, vyzn., zakladatele řádu minimů (+ 2.4. 1507)

3 ÚT Velikonoční úterý

Feriální den

4 ST Velikonoční středa

Sv. Isidora Sevillského, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 4.4. 636)

5 ČT Velikonoční čtvrtek

Sv. Vincence Ferrerského, kn. a vyzn. OP (+ 5.4. 1419)

6 Velikonoční pátek

Feriální den

Bl. Marie Krescencie Hössové, p. III. řádu sv. Františka (+ 5.4. 1744) – dop. svátek

7 SO Velikonoční sobota (In albis)

Feriální den

8 NE Neděle I.  po velikonocích (Bílá neděle)

Feriální den

9 PO Feriální den

Sv. Marie Kleofášovy, vd. – doporučený svátek

10 ÚT Feriální den
11 ST Sv. Lva I. Velikého, pap. vyzn. a uč. c., dříve lateránského klerika (+ 10.11. 461)
12 ČT Feriální den

Sv. Gemmy Galganiové, p. (+ 11.4. 1903) – doporučený svátek,  CP 4. Maj.

13 Sv. Hermenegilda, krále a muč. (+ 13.4. 586)
14 SO Sv. Justina Filosofa, muč. (+ 167)

Připomínka sv. Tiburcia, Valeriána a Maxima, mučedníků (+ 230)

15 NE Neděle II. po velikonocích

Feriální den

16 PO Feriální den

Sv. Benedikta Josefa Labre, poutníka vyzn. (+ 16.4. 1783) – doporučený svátek

17 ÚT Připomínka sv. Aniceta, pap. a muč. (+ 17.4. 166)
18 ST Středa ve 2. týdnu po velikonoční oktávě (III. středa po velikonocích):

Slavnost sv. Josefa, ochránce celé Církve

Feriální den

19 ČT Feriální den
20 Feriální den
21 SO Sv. Anselma Canterburského, b. vyzn. a uč. c. OSB (+ 21.4. 1109)
22 NE Neděle III. po velikonocích

Sv. Sotera a Kája, papežů a mučedníků (S. + 22.4. 175; K. + 22.4. 296)

23 PO Sv. Vojtěcha, b. a muč. OSB, patrona Čech (+ 23.4. 997) – české proprium, slovenské proprium

Připomínka sv. Jiří, muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

24 ÚT Sv. Fidela ze Sigmaringy, kn. a muč. OFMCap. (+ 24.4. 1622)
25 ST Sv. Marka, evang. (+ 68)

Středa ve 3. týdnu po velikonoční oktávě (IV. středa po vel.):

Oktáva slavnosti sv. Josefa, ochránce celé Církve

26

ST

ČT Připomínka sv. Kléta a Marcellína, papežů a mučedníků (K. + 26.4. 88; M. + 26.4. 304)

Panny Marie, Matky dobré rady – doporučený svátek

27 Připomínka sv. Petra Kanisia, kn. vyzn. a uč. c. TJ (+ 21.12. 1597) – č. proprium (nebo 22. pros.)
28 SO Sv. Pavla od Kříže, kn. a vyzn., zakladatele kongr. passionistů (+ 18.10. 1775, ord. 7.6. 1727)

Připomínka sv. Vitala, muč. (+ kolem r. 161)

Sv. Ludvíka Marie Grignona de Montfort, kn. a vyzn. (+ 28.4. 1716) – doporučený svátek

(slaví-li se, pak svátek sv. Pavla od Kříže se překládá na 7. června)

29 NE Neděle IV. po velikonocích

Sv. Petra Veronského, kn. a muč. OP (+ 6.4. 1252)

30 PO Sv. Kateřiny Sienské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 29.4. 1380)
KVĚTEN
1 ÚT Sv. Filipa a Jakuba Mladšího, apoštolů (F. + 1.5. 81; J. + 1.5. 62)
2 ST Sv. Zikmunda, krále a muč., patrona Čech (+ 1.5. 524) – české proprium

Připomínka sv. Athanasia, b. vyzn. a uč. c. (+ 373)

3 ČT Nalezení svatého Kříže (326)

Připomínka sv. Alexandra I., pap., a jiných mučedníků (A. + 3.5. 115)

4 Sv. Moniky, vd., matky sv. Augustina (+ 4.5. 387)
5 SO Sv. Pia V., pap. a vyzn. OP (+ 1.5. 1572)
6 NE Neděle V. po velikonocích

Sv. Jana, ap. a evang., před Latinskou branou (6.5. 93)

7 PO Přenesení sv. Norberta z Magdeburku do Prahy (2.5. 1627)  – české proprium

Připomínka sv. Stanislava, b. a muč. (+ 8.5. 1079)

Křížový (prosebný) den v pondělí

8 ÚT Zjevení sv. Michaela, archanděla na hoře Monte Gargano (490, 492, 493 a 1656)

Křížový (prosebný) den v úterý

9 ST Sv. Řehoře Nazianzského, b. vyzn. a uč. c. OSBM (+ 9.5. 389)

Křížový (prosebný) den ve středu

Vigílie Nanebevstoupení Páně

10 ČT Čtvrtek po V. neděli velikonoční: Nanebevstoupení Páně – přikázaný svátek

Sv. Antonína, b. a vyzn. OP (+ 2.5. 1459)

Připomínka sv. Gordiána a Epimacha, mučedníků (G. + 362; E. + 249-251)

11 Feriální den

Sv. opatů kluniackých Odona, Majola, Odilona a Hugona a bl. Petra Ctihodného – doporučený svátek (Berno 13.1.; Odo 18.11.; Maj. + 11.5. 994; Odilo 1.1.; Hugo 29.4.; Petrus 25.12.)

12 SO Sv. Nerea, Achillea, Domitilly a Pankráce, mučedníků (+ kolem r. 98; P. + 304)

Sobota v oktávě Nanebevstoupení Páně: Panny Marie, Královny apoštolů – doporučený svátek

13 NE Neděle v oktávě Nanebevstoupení Páně

Sv. Roberta Bellarmina, b. vyzn. a uč. c. TJ (+ 17.9. 1621)

Panny Marie Fatimské (13.5. 1917) – doporučený svátek

14 PO Sv. Bonifáce, muč. ( + 307)
15 ÚT Sv. Jana Křtitele de la Salle, kn. a vyzn., zakladatele kongregace školských bratří (+ 7.4. 1719)
16 ST Sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hlavního patrona Čech (+ 20.3. 1393) – české proprium

(v Čechách se slaví i s oktávou, den oktávy 23. května), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ubalda, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 16.5. 1160)

17 ČT Sv. Paschala Baylona, vyzn. (+ 17.5. 1592)
18 Sv. Venancia, muč. (+ 18.5. 251)

Sv. Ericha IX., švédského krále muč. (+ 18.5. 1160) – doporučený svátek

19 SO Sv. Petra Celestina, pap. a vyzn. (+ 19.5. 1296)

Připomínka sv. Pudenciány, p.

Vigílie Seslání Ducha svatého

20 NE II. neděle po Nanebevstoupení Páně: Seslání Ducha svatého (Svatodušní neděle)

Sv. Bernardina Sienského, kn. a vyzn. OFM (+ 20.5. 1444)

21 PO Svatodušní pondělí

Feriální den

22 ÚT Svatodušní úterý

Feriální den

23 ST Letní kvatembr (Středa suchých dnů svatodušních)

Feriální den

Sv. Ondřeje Boboly, kn. a muč. TJ (+ 16.5. 1657) – doporučený svátek

24 ČT Svatodušní čtvrtek

Feriální den

Panny Marie, Pomocnice křesťanů – doporučený svátek

25 Letní kvatembr (Pátek suchých dnů svatodušních)

Sv. Řehoře VII., pap. a vyzn. OSB (+ 25.5. 1085)

Připomínka sv. Urbana I., pap. a muč. (+ 25.5. 230)

26 SO Letní kvatembr (Sobota suchých dnů svatodušních)

Sv. Filipa Neriho, kn. a vyzn., zakladatele kongregace oratoriánů (+ 26.5. 1595)

Připomínka sv. Eleutheria, pap. a muč. (+ 26.5. 189)

27 NE Svátek nejsvětější Trojice (Připomínka I. neděle po Seslání Ducha svatého)

Nedělí po Seslání Ducha svatého bude letos 27 celkem. První neděle adventní bude 2.prosince 2017.

Sv. Bedy Ctihodného, kn. vyzn. a uč. c. OSB (+ 25.5. 735)

Připomínka sv. Jana I., pap. a muč. (27.5. 526)

28 PO Sv. Augustina Canterburského, b. a vyzn. OSB (+ 26.5. 604), věrozvěsta Anglosasů

Přenesení ostatků sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském hradě (28.5. 1588) – české proprium

29 ÚT Sv. Marie Magdalény de Pazzi, p. O.Carm. (+ 25.5. 1607)
30 ST Bl. Zdislavy Berkovny, vd. III. řádu sv. Dominika (+ 1.1. 1252) – české proprium

Připomínka sv. Felixe I., pap. a muč. (+ 30.12. 274)

Na Slovensku: Nalezení pravé ruky sv. Štěpána krále

31 ČT Čtvrtek po svátku nejsv. Trojice : Slavnost nejsvětějšího Těla Kristova – přikázaný svátek

Sv. Anděly Mericiové, p., zakladatelky řádu voršilek (+ 27.1. 1540)

a sv. Petronilly, p., dcery sv. Petra (letos se překládá na 1. nebo na 8. června)

Panny Marie Prostřednice všech milostí – doporučený svátek

ČERVEN
1 Feriální den
2 SO Sv. Marcellína kněze a Petra exorcisty, mučedníků, (+ 304)

a sv. Erasma, b. a muč. (+ 303), jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

3 NE Neděle v oktávě slavnosti nejsv. Těla Kristova (Připomínka II. neděle po Seslání Ducha sv.)

Feriální den

Bl. Karla Lwangy a druhů, mučedníků ugandských (+ 1885-1887, b. 1920)  – doporučený svátek

4 PO Sv. Františka Caracciolo, kn. a vyzn., zakladatele řádu řeholních kleriků menších (+ 4.6. 1608)
5 ÚT Sv. Bonifáce, b. a muč., věrozvěsta Němců (+ 5.6. 754)
6 ST Sv. Norberta, b. a vyzn., zakl. řádu premonstrátů a patrona Čech (+ 6.6. 1134) – české proprium
7 ČT Feriální den

Čtvrtek po oktávě nejsv. Těla Kristova ‚III. čtvrtek po Seslání Ducha svatého):

Eucharistického Srdce Ježíšova – doporučený svátek

8 Pátek po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. pátek po Seslání Ducha svatého): Nejsvětějšího Srdce Páně

Feriální den

9 SO Sv. Prima a Feliciána, mučedníků (+ 287)

Sobota v oktávě nejsv. Srdce Páně: Triumfu našeho sv. otce Norberta v Antverpách – doporučený svátek

10 NE III. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Markéty Skotské, královny vd. (+ 16.11. 1093)

11 PO Sv. Barnabáše, ap., učedníka Páně a sv. Pavla (+ 62)
12 ÚT Sv. Jana od sv. Fakunda ze Sahagúnu, kn. a vyzn. OESA (+ 11.6. 1479)

Připomínka sv. Basilida a druhů, mučedníků (4. stol.)

13 ST Sv. Antonína Paduánského, kn. a vyzn. OFM, dříve řeholního kanovníka (+ 13.6. 1231)
14 ČT Sv. Basila Velikého, b. vyzn. a uč. c. (+ 1.1. 379)
15 Sv. Víta, muč., patrona Čech, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

a připomínka sv. Modesta a Krescencie, mučedníků (+ 15.6. 303) – české proprium

Na Slovensku: bl. Jolanty Arpádovny, vd. O.Cl. (+ 17.6. 1304), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

16 SO Feriální den

Svatých čtrnácti pomocníků – doporučený svátek

17 NE IV. neděle po Seslání Ducha svatého

Feriální den

(Deportace sv. Martina I., pap. a vyzn. (+ 16.9. 655), jehož památka se slaví 12. listopadu,

svátek se překládá na dnešek.)

18 PO Sv. Efréma Syrského, jáhna, vyzn. a uč. c. OSBM (+ 379/380)

Připomínka sv. Marka a Marcelliána, mučedníků (+ 286/287)

19 ÚT Sv. Juliány Falconieriové, p. OSM (+ 1341)

Připomínka sv. Gerváse a Protáse, mučedníků (+ 161-180, přenesení 19.6. 389)

20 ST Sv. Silveria, pap. a muč. (+ 11.11. 537)
21 ČT Sv. Aloise de Gonzaga, vyzn. TJ (+ 21.6. 1591)
22 Sv. Paulína, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 431)

Nařízená připomínka sv. Acháce, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků,

a druhů, mučedníků (+ 117-138)

23 SO Vigílie Narození sv. Jana Křitele

Přenesení sv. Felixe, muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

24 NE V. neděle po Seslání Ducha svatého

Narození sv. Jana Křtitele

Sv. Pavlíny, p. a muč., hlavní patronky města Olomouce – jen ve městě Olomouci

25 PO Sv. Viléma, op. OSB (+ 24.6. 1142)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Sv. Ivana Českého, poustevníka (+ 882-893) – doporučený svátek (není v českém propriu)

26 ÚT Sv. Jana a Pavla, mučedníků (+ 26.6. 362)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

27 ST Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele

Panny Marie od ustavičné pomoci – doporučený svátek

Na Slovensku: sv. Ladislava, krále (+ 1095)

28 ČT Sv. Ireneje, b. a muč. (+ 202)

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a připomínka Vigílie sv. Petra a Pavla

29 Sv. Petra a Pavla, apoštolů (+ 29.6. 67) – přikázaný svátek

Nařízená připomínka všech svatých apoštolů

30 SO Památka sv. Pavla, ap.

Připomínka sv. Petra

ČERVENEC
1 NE VI. neděle po Seslání Ducha svatého

(Neděle v oktávě sv. Petra a Pavla: Památka všech svatých papežů) – letos se překládá na 3. července

Slavnost nejdrahocennější Krve našeho Pána Ježíše Krista

Připomínka oktávy Narození sv. Jana Křtitele a oktávy sv. Petra a Pavla

2 PO Navštívení Panny Marie

Připomínka sv. Processa a Martiniána, mučedníků (+ 67)

3 ÚT Sv. Lva II., pap. a vyzn. (+ 3.7. 683)

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

4 ST Sv. Prokopa, op. OSBM, patrona Čech (+ 25.3. 1053) – české proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

5 ČT Sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a hlavních patronů Moravy (C. + 14.2. 869; M. + 6.4. 885) – české proprium (na Moravě se slaví s oktávou, den oktávy 12.7.), slovenské proprium

Připomínka oktávy sv. Petra a Pavla

Připomínka sv. Antonína M. Zaccaria, kn. a vyzn., zakladatele řádu barnabitů (+ 5.7. 1539)

6 Oktáva sv. Petra a Pavla
7 SO Celocírkevní svátek sv. Cyrila a Metoděje (v českém propriu 5. července)

Sv. Jana Fishera b. a Tomáše Mora, mučedníků (F. + 22.6. 1535; M. + 6.7. 1535) – dop. svátek

8 NE VII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Alžběty Portugalské, královny vd. III. řádu sv. Františka (+ 3.7. 1336)

9 PO Feriální den

Sv. mučedníků gorkumských (+ 9.7. 1572) – doporučený svátek

10 ÚT Svatých sedmi bratří, mučedníků, a sv. Rufíny a Sekundy, panen a mučednic

Sv. Kanuta II., dánského krále muč. (+ 10.7. 1086) – doporučený svátek

11 ST Sv. Pia I., pap. a muč. (+ 11.7. 155)
12 ČT Sv. Jana Gualberta, op. OSB (+ 12.7. 1073)

Připomínka sv. Nabora a Felixe, mučedníků (+ 303)

13 Sv. Anakléta, pap. a muč. podruhé (poprvé spolu se sv. Marcellínem 26. dubna)

Sv. Františka Solánského, kn. a vyzn. OFM (+ 14.7. 1610) – doporučený svátek

14 SO Bl. Hroznaty, muč. O.Praem. (+ 14.7. 1217) – české proprium

Připomínka sv. Bonaventury, b. vyzn. a uč. c. OFM (+ 15.7. 1274)

15 NE VIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jindřicha II., císaře vyzn. (+ 13.7. 1024)

16 PO Panny Marie Karmelské, nebeské zakladatelky řádu karmelitánů (eliánů)
17 ÚT Bl. Česlava, kn. a vyzn. OP (+ 15.7. 1242) – české proprium

(jeho rodného bratra sv. Hyacinta 17.8. nebo společně dnes);

Připomínka sv. Alexia, vyzn. (+ kolem r. 417)

Na Slovensku: Sv. Ondřeje Svorada a Benedikta, poustevníků (S. + 1034, B. + 1037)

18 ST Sv. Kamila de Lellis, kn. a vyzn., zakl. řádu služebníků nemocných,

patrona nemocnic a nemocných (+ 14.7. 1614)

Připomínka sv. Symforosy a sedmi synů, mučedníků

19 ČT Sv. Vincence z Pauly, kn. a vyzn., zakladatele kongregace lazaristů (+ 21.9. 1660)
20 Sv. Jeronýma Emilianiho, vyzn., zakladatele řádu somasků (+ 8.2. 1537)

Připomínka sv. Markéty, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 275-284)

21 SO Sv. Praxedy, p. (+ kolem r. 160)

Bl. Ignáce de Azevedo a 39 druhů, mučedníků TJ (+ 1870, b. 1854) – dop. svátek (ze dne 15. července)

22 NE IX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Marie Magdalény, kajícnice

Neděle po 15. červenci: Rozeslání dvanácti svatých apoštolů – doporučený svátek

23 PO Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a vyzn. OFMCap. (+ 22.7. 1619; OFM 23. července, a.l. 7. července) – české proprium

Připomínka sv. Apollináře, b. a muč. (+ 75-78/101)

Připomínka sv. Liboria, b. a vyzn. (+ cca 306)

24 ÚT Vigílie sv. Jakuba

Připomínka sv. Kristíny, p. a muč. (+ kolem r. 303)

Na Slovensku: Bl. Kingy Arpádovny, p. O.Cl. (+ 1292), rodné sestry sv. Markéty a bl. Jolanty

25 ST Sv. Jakuba Staršího, ap. (+ 25.7. 41)

Připomínka sv. Krištofa, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků

26 ČT Sv. Anny, matky Panny Marie
27 Sv. Pantaleona, muč., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 305)
28 SO Sv. Nazaria a Celsa, mučedníků, (+ 68)

sv. Viktora I., pap. a muč. (+ 28.7. 199)

a sv. Innocence I., pap. a vyzn. (+ 12.3. 417)

29 NE X. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Marty, p.

Připomínka sv. Felixe II., pap., Simplicia, Faustina a Beatrice, mučedníků (+ 302/303)

Sv. Olafa II., norského krále muč. (+ 1033) – doporučený svátek

30 PO Sv. Abdona a Sennena, mučedníků (+ kolem r. 251)
31 ÚT Sv. Ignáce z Loyoly, kn. a vyzn., zakladatele TJ (+ 31.7. 1556)
SRPEN
1 ST Sv. Petra v okovech

Připomínka sv. Pavla a svatých makkabejských mučedníků

2 ČT Sv. Alfonsa M. de Liguori, b. vyzn. a uč. c., zakladatele kongregace redemptoristů (+ 1.8. 1787)

Připomínka sv. Štěpána I., pap. a muč. (+ 2.8. 257)

3 Nalezení ostatků sv. Štěpána

Připomínka sv. Gamaliela, Nikodéma a Abibona – doporučená připomínka

4 SO Sv. Dominika, kn. a vyzn., zakladatele řádu kazatelů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.8. 1221)
5 NE XI. neděle po Seslání Ducha svatého

Panny Marie Sněžné

6 PO Proměnění Páně

Připomínka sv. Sixta II., papeže, Felicissima a Agapita, jáhnů,

a Januária, Magna, Vincence a Štěpána, podjáhnů, mučedníků (+ 6.8. 258)

7 ÚT Sv. Kajetána, kn. a vyzn., zakladatele řádu theatinů (+ 7.8. 1547)

Připomínka sv. Donáta, b. a muč. (+ 7.8. 362)

Doporučená připomínka sv. Afry, kajícnice muč. (+ 304)

8 ST Sv. Cyriaka, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, Larga a Smaragda, mučedníků (+ 303)
9 ČT Sv. Jana M. Vianneye, kn. a vyzn., patrona farářů (+ 4.8. 1859, kněžské svěcení 9.8. 1815)

Připomínka vigílie sv. Vavřince a sv. Romana, muč. (+ 9.8. 258)

10 Sv. Vavřince, jáhna a muč. (+ 10.8. 258)
11 SO Sv. Tiburcia a Zuzany p., mučedníků (+ 295)

Sv. Filomény, p. a muč. (+ 303,  nalezení ostatků 1803) – doporučený svátek

Sobota před 15. srpnem: Panny Marie Útočiště hříšníků – doporučený svátek

12 NE XII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kláry, p. (+ 12.8. 1253)

Doporučená připomínka sv. Hilárie, matky sv. Afry, a služek Digny, Eunomie a Eutropie

13 PO Sv. Hippolyta vojáka a Kassiána biskupa, mučedníků (H. + 13.8. 258; K. + kolem r. 303)

Sv. Jana Berchmanse, vyzn. TJ – doporučený svátek (nebo 26. listopadu)

14 ÚT Vigílie Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Eusebia, kn. a vyzn. (+ 14.8. 353)

15 ST Nanebevzetí Panny Marie – přikázaný svátek
16 ČT Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Sv. Rocha, vyzn. (+ 16.8. 1327, 1346/1350 – 1376/1379) – doporučený svátek

(poutník a divotvůrce z Montpellieru, františkánský terciář, se sv. Sebastiánem patron proti moru,

jeho ostatky byly přeneseny v r. 1485 do Benátek)

17 Sv. Hyacinta (Jacka), kn. a vyzn. OP (+ 15.8. 1257) – nebo společně s bl. Česlavem 17.  června

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka oktávy sv. Vavřince

Sv. Kláry od Kříže z Montefalcone, p. OESA (+ 17.8. 1308) – doporučený svátek

18 SO Sobota po oktávě nejsv. Těla Kristova (III. sobota po Seslání Ducha svatého);

původní datum před nedělí v oktávě Nanebevzetí Panny Marie a přede dnem 22. srpna,

na kdy přpadá svátek Panny Marie Královny): Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

Připomínka sv. Agapita, muč. (+ 270/273)

Sv. Heleny, císařovny vd. – doporučený svátek

19 NE XIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jana Eudesa, kn. a vyzn., zakladatele kongregace eudistů (+ 19.8. 1680)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

20 PO Sv. Bernarda, op. a uč. c. O.Cist. (+ 20.8. 1153)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

21 ÚT Sv. Jany Františky Frémiot de Chantal, vd. OVSM (+ 13.12. 1641)

Připomínka oktávy Nanebevzetí Panny Marie

22 ST Oktáva Nanebevzetí Panny Marie

Panny Marie Královny (srov. P. Marie Královny všech svatých

a Matky krásného milování ze dne 31. května)

Připomínka sv. Timothea, Hippolyta a Symforiána,

mučedníků (T. + 310/311; H. + 235/255; S. + 178)

23 ČT Sv. Filipa Benizziho, kn. a vyzn. OSM (+ 22.8. 1285)

Připomínka vigílie sv. Bartoloměje

24 Sv. Bartoloměje, ap. (+ 24.8. 73)
25 SO Sobota po 22. srpnu: Sedmi radostí Panny Marie – doporučený svátek

Přip. Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a pěti bratří mučedníků (1038) – české proprium

Připomínka sv. Ludvíka IX., krále vyzn. III. řádu sv. Františka (+ 25.8. 1270)

26 NE XIV. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Zefyrina, pap. a muč. (+ 26.8. 217)

27 PO Sv. Josefa z Calasanzy, kn. a vyzn., zakladatele řádu piaristů (+ 25.8. 1648)

Připomínka Probodení srdce sv. Terezie od Ježíše, p. O.Carm. (1559) – doporučená připomínka

(nebo 26. srpna)

28 ÚT Sv. Augustina, b. vyzn. a uč. c. (+ 28.8. 430)

Připomínka sv. Hermeta, muč. (+ 130)

29 ST Stětí sv. Jana Křtitele

Připomínka sv. Sabiny, vd. a muč. (+ 120/125)

30 ČT Sv. Růženy Limské, p. III. řádu sv. Dominika (+ 14.8. 1617)

Připomínka sv. Felixe kněze a Adaukta, mučedníků (+ kolem r. 304)

31 Sv. Rajmunda kard. Nonnáta, vyzn. O. de M. (+ 31.8. 1240)
ZÁŘÍ
1 SO Sv. Jiljí, op. OSB, jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ kolem r. 725)

Připomínka svatých dvanácti bratří, mučedníků beneventských

2 NE XV. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Štěpána, uherského krále vyzn. (+ 15.8. 1038), též slovenské proprium

3 PO Sv. Pia X., pap. a vyzn. (+ 20.8. 1914)
4 ÚT Sobota před poslední nedělí v srpnu: Panny Marie Uzdravení nemocných – doporučený svátek

Feriální den

Sv. Růženy Viterbské, p. III. řádu sv. Františka (+ 1252) – doporučený svátek

5 ST Sv. Vavřince Giustinianiho, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 8.1. 1455)

Sv. Viktorína, b. a muč. – české proprium (jen v litoměřické diecézi)

6 ČT Sobota po svátku sv. Aug. nebo neděle v oktávě sv. Aug.: Panny Marie Potěšení zarmoucených – dop. sv.

Feriální den

7 Bl. Melchiora Grodeckého TJ, Štěpána Pongrácze a Marka Křiževčanina (Körösiho), kněží,

mučedníků košických (+ 7.9. 1619) – české proprium, slovenské proprium

8 SO Narození Panny Marie

Připomínka sv. Hadriána, muč. (+ před r. 310)

9 NE XVI. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Gorgonia, muč. (+ kolem r. 303)

Sv. Petra Klavera, kn. a vyzn. TJ (+ 8.9. 1654) – doporučený svátek

10 PO Sv. Mikuláše Tolentinského, kn. a vyzn., dříve řeholního kanovníka (+ 10.9. 1310)
11 ÚT Bl. Karla Spinoly, kn. a muč. TJ (+ 10.9. 1622) – české proprium (ze dne 10. září)

Připomínka sv. Prota a Hyacinta, mučedníků (+ 258).

12 ST Jména nejblahoslavenější Panny Marie
13 ČT Sv. Kateřiny Janovské, vd. (+ 14.9. 1510) – doporučený svátek (nebo 22. března)
14 Povýšení svatého Kříže
15 SO Panny Marie Sedmibolestné, nebeské zakladatelky řádu servitů a hlavní patronky Slovenska

Připomínka sv. Nikomeda, muč.

16 NE XVII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Ludmily, vd. a muč., patronky Čech (+ 927) – české proprium

Připomínka sv. Kornelia, pap., a Cypriána, b. a muč., (K. + 1.6. 253; C. + 14.9. 258)

a sv. Eufemie, Lucie a Geminiána, muč. (+ 303)

17 PO Vtisknutí stigmat (jizev) sv. Františka z Assisi (1224)

Sv. Hildegardy, p. OSB (+ 17.9. 1179) – doporučený svátek

18 ÚT Sv. Josefa Kupertinského, kn. a vyzn. OFMConv. (+ 18.9. 1664)
19 ST Podzimní kvatembr (Středa suchých dnů podzimních)

Sv. Januária, b., a druhů, mučedníků (+ 19.9. 305)

Panny Marie Lasalettské (19.9. 1846) – doporučený svátek

20 ČT Sv. Eustachia (Ostacha), jednoho ze Čtrnácti sv. pomocníků, a druhů, mučedníků (+ kolem r. 118)

Připomínka vigílie sv. Matouše

21 Podzimní kvatembr (Pátek suchých dnů podzimních)

Sv. Matouše, ap. a evang. (+ 21.9. 68)

22 SO Podzimní kvatembr (Sobota suchých dnů podzimních)

Sv. Tomáše z Villanuevy, b. a vyzn. OESA (+ 8.9. 1555)

Připomínka sv. Mořice a druhů, muč. (+ 286/302)

23 NE XVIII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Lina I., pap. a muč. (+ 23.9. 76)

Připomínka sv. Thekly, p. a muč. (+ kolem r. 120)

24 PO Panny Marie de Mercede, nebeské zakladatelky řádu mercedářů

Sv. Gerarda, b. a muč. OSB (+ 24.9. 1047) – slovenské proprium

(do jeho družiny patřili i biskupové a mučedníci Bystrík a Buldus)

25 ÚT Feriální den

Zázraku sv. Dominika v Sorianu (15.9. 1884 a 15.9. 1884) – doporučený svátek (ze dne 15. září)

26 ST Sv. Cypriána ostiáře a Justiny panny, mučedníků (+ kolem r. 304)
27 ČT Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů Čech (+ 287/303) – české proprium
28 Sv. Václava, knížete muč., hlavního patrona českého národa (+ 28.9. 929) – české proprium

(slaví se i s oktávou, den oktávy 5.10.)

29 SO Sv. Michaela, archanděla

Nařízená připomínka všech svatých andělů

30 NE XIX. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Jeronýma, vyzn. a uč. c. (+ 30.9. 420)

ŘÍJEN
1 PO Sv. Remigia, b. a vyzn., řeholního kanovníka (+ 533)
2 ÚT Svatých andělů strážných
3 ST Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. OCD, patronky katolických misií (+ 30.9. 1897)
4 ČT Sv. Františka z Assisi, jáhna a vyzn., zakladatele řádu (+ 4.10. 1226)
5 Sv. Placida a druhů, mučedníků (+ kolem r. 541)
6 SO Sv. Brunona, vyzn., zakladatele řádu kartuziánů, dříve řeholního kanovníka (+ 6.10. 1101)
7 NE XX. neděle po Seslání Ducha svatého

Slavnost posvátného růžence Panny Marie

Připomínka sv. Marka I., pap. a vyzn., a sv. Sergia a druhů, mučedníků (M. + 7.10. 336; S. + kolem r. 297) a sv. Marcella a Apuleja, mučedníků (I. stol.)

8 PO Sv. Brigitty, vd., zakladatelky řádu nejsv. Spasitele (+ 23.7. 1373, kanonizace 7.10. 1391)
9 ÚT Sv. Jana Leonardiho, kn. a vyzn., zakladatele řádu Matky Boží (+ 9.10. 1609) – dop. svátek

Připomínka sv. Dionysia, b., jednoho ze Čtrnácti svatých pomocníků, a druhů, mučedníků (+ 96)

10 ST Sv. Františka Borgiáše, kn. a vyzn. TJ (+ 30.9. 1572)
11 ČT Mateřství Panny Marie
12 Sv. Radima, b. a vyzn. OSB (+ 12.10. 1006) – české proprium
13 SO Sv. Edvarda, anglického krále vyzn. (+ 5.1. 1066, dnes přenesení)
14 NE XXI. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kallista I., pap. a muč. (+ 14.10. 222)

15 PO Sv. Terezie z Ávily, p. a reformátorky O.Carm. (+ 4.10. 1582)
16 ÚT Sv. Hedviky, vd., patronky Slezska (+ 15.10. 1243) – české proprium
17 ST Sv. Markéty Marie d´Alacoque, p. OVSM (+ 17.10. 1690)
18 ČT Sv. Lukáše, evang.
19 Sv. Petra z Alcantary, kn. a vyzn. OFM (+ 18.10. 1562)
20 SO Připomínka sv. Jana Kancia, kn. a vyzn. (+ 1473)
21 NE XXII. neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Hilariona, op. (+ 372)

Připomínka sv. Voršily a družek, panen a mučednic (+ 451)

22 PO Feriální den

Sv. Marie Salome, vd. – doporučený svátek

23 ÚT Feriální den

Nejsvětějšího Vykupitele Ježíše Nazaretského – doporučený svátek

24 ST Sv. Rafaela, archanděla
25 ČT Sv. Chrysantha a Darie, mučedníků (+ 284)
26 Sv. Evarista I., pap. a muč. (+ 26.10. 105)

Sv. Maura, b. a vyzn,. (+ 4.12. 1070), životopisce sv. Ondřeje Svorada a Benedikta – slovenské proprium

27 SO Vigílie sv. Šimona a Judy

Sv. Wolfharda, sedláře a poustevníka, vyzn. O.Camald. (+ 1127) – doporučený svátek

28 NE XXIII. neděle po Seslání Ducha svatého (poslední neděle v říjnu): Ježíše Krista Krále

Sv. Šimona a Judy, apoštolů (Š. + 28.10. 65; J. + 28.10. 65)

29 PO Feriální den
30 ÚT Feriální den

Vtisknutí Ukřižovaného a znaků jeho utrpení do srdce sv. Kláry od Kříže z Montefalcone,

p. OESA – dop. svátek

31 ST Sv. Wolfganga, b. a vyzn. (+ 31.10. 994) – české proprium

Připomínka Vigílie Všech svatých

LISTOPAD
1 ČT Všech svatých – přikázaný svátek
2 Připomínka všech věrných zemřelých
3 SO Třetí den oktávy Všech svatých

Sobota v oktávě Všech svatých: Panny Marie Přímluvkyně (BMV de Suffragio) – dop. svátek

4 NE Mše svatá ze IV. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Sv. Karla Boromejského, b. a vyzn. (+ 3.11. 1584)

Připomínka oktávy Všech svatých

Připomínka sv. Vitala a Agrikoly, mučedníků (+ 304)

5 PO Pátý den oktávy Všech svatých

Sv. Emericha, kralevice uherského a knížete nitranského (+ 1031) – slovenské proprium

6 ÚT Šestý den oktávy Všech svatých

Připomínka svatých mučedníků i všech jiných svatých, jejichž ostatky se uchovávají v našich kostelích – doporučená připomínka (z propria OSB)

7 ST Sedmý den oktávy Všech svatých
8 ČT Oktáva Všech svatých

Připomínka svatých čtyř korunovaných mučedníků

Památka bitvy na Bílé hoře 1620: BMV Prodigiorum sub titulo Reginae pacis – Panny Marie Zázračné pod titulem Královna míru – doporučený svátek

9 Posvěcení basiliky nejsvětějšího Spasitele, matky a hlavy všech kostelů Města i světa

Připomínka sv. Theodora, vojáka muč. (+ 306)

10 SO Sv. Ondřeje Avelinského, kn. a vyzn. CR (+ 10.11. 1608)

Připomínka sv. Tryfona, Respicia a Nymfy p., mučedníků (+ 250)

11 NE Mše svatá z V. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Sv. Martina Tourského, b. a vyzn. (+ 8.11. 397)

Připomínka sv. Menny, vojáka muč. (+ 295 nebo 304)

12 PO Sv. Benedikta, Matouše, Jana, Isáka a Kristína,

pěti bratří mučedníků O.Camald. (+ 12.11. 1003) – č. proprium

Připomínka sv. Martina I., pap. a muč. (+ 16.9. 655) – svátek přeložen na 17. 6. (deportace 17.6. 653)

13 ÚT Sv. Didaka, vyzn. OFM (+ 13.11. 1463)

Sv. Stanislava Kostky, vyzn. TJ (+ 15.8. 1568, přenesení 13.11.) – doporučený svátek

14 ST Sv. Josafata, b. a muč. (+ 12.11. 1623)
15 ČT Přenesení ostatků sv. Ludmily – české proprium (nebo 10.11.  nebo 16. 11.)

Sv. Alberta Velikého, b. vyzn. a uč. c. OP (+ 15.11. 1280)

16 Sv. Gertrudy Veliké, p. O.Cist. (+ 1292)
17 SO Sv. Řehoře Divotvůrce, b. a vyzn. (+ 271)
18 NE Mše svatá z VI. neděle, která přebývá po svátku Zjevení Páně

Posvěcení basilik sv. Petra a Pavla

II. nebo III. neděle v listopadu nebo poslední neděle v lednu nebo 30. ledna:

Záštity Panny Marie (Patrocinii BMV) – doporučený svátek

19 PO Sv. Alžběty Durynské, vd. III. řádu sv. Františka (+ 19.11. 1231), též ve slovenském propriu

Připomínka sv. Ponciána I., pap. a muč. (+ 28.9. 235)

20 ÚT Sv. Felixe z Valois, kn. a vyzn. OSST (+ 12.1. 1212)
21 ST Obětování Panny Marie
22 ČT Sv. Cecílie, p. a muč. (+ 230)
23 Sv. Klementa I., pap. a muč. (+ 23.11. 97) – české proprium

Připomínka sv. Felicity, muč., matky sedmi mučedníků

24 SO Sv. Jana od Kříže, vyzn. a uč. c., spolureformátora O.Carm. (+ 14.12. 1591)

Připomínka sv. Chrysogona, muč. (+ 303)

25 NE XXIV. a poslední neděle po Seslání Ducha svatého

Sv. Kateřiny, p. a muč., jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků (+ 25.11. 307)

26 PO Sv. Silvestra Guzzoliniho, op. OSB (+ 1267)

Připomínka sv. Petra Alexandrijského, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 311)

27 ÚT Feriální den

Panny Marie od Zázračné medaile – doporučený svátek

28 ST Feriální den
29 ČT Vigílie sv. Ondřeje

Připomínka sv. Saturnina, b. a muč. (III. stol.)

30 Sv. Ondřeje, ap. (+ 30.11. 75)
PROSINEC
1 SO Bl. Edmunda Campiona, kn. a muč. TJ (+ 1.12. 1581) – české proprium
Doba adventní 2019
2 NE I. neděle adventní

Sv. Bibiány, p. a muč. (+ 2.12. 362)

3 PO Sv. Františka Xaverského, kn. a vyzn. TJ (+ 2.12. 1552), patrona katolických misií
4 ÚT Sv. Petra Chrysologa, b. vyzn. a uč. c., řeholního kanovníka (+ 450)

Připomínka sv. Barbory, p. a muč. (+ 237), jedné ze Čtrnácti svatých pomocníků

5 ST Připomínka sv. Sáby, op. OSBM (+ 5.12. 532)
6 ČT Sv. Mikuláše, b. a vyzn. (+ 345-352)
7 Sv. Ambrože, b. vyzn. a uč. c. (+ 4.4. 397; 7.12.)

Připomínka vigílie Neposkvrněného početí Panny Marie

8 SO Neposkvrněného početí Panny Marie – přikázaný svátek
9 NE II. neděle adventní

Druhý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

10 PO Třetí den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

Připomínka sv. Melchiada, pap. a muč. (+ 10.12. 313)

Panny Marie Loretánské (Přenesení domu Panny Marie, v němž se Slovo stalo tělem) – doporučený svátek

11 ÚT Sv. Damasa I., pap. a vyzn. (+ 11.12. 384)

Připomínka čtvrtého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

12 ST Pátý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
13 ČT Sv. Lucie, p. a muč. (+ 13.12. 304)

Připomínka šestého dne oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie

14 Sedmý den oktávy Neposkvrněného početí Panny Marie
15 SO Oktáva Neposkvrněného početí Panny Marie
16 NE III. neděle adventní

Sv. Eusebia, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 2.8. 371/372)

17 PO Sv. Lazara Vzkříšeného, b. a vyzn. – doporučený svátek
18 ÚT Feriální den

Očekávání porodu Panny Marie – doporučený svátek

19 ST Středa zimního kvatembru

Feriální den

20 ČT Vigílie sv. Tomáše, ap.
21 Sv. Tomáše, ap. (+ 21.12. 72)

Pátek zimního kvatembru

22 SO Sobota zimního kvatembru

Feriální den

23 NE IV. neděle adventní

Feriální den

24 PO Vigílie Narození Páně
Doba vánoční 2019
25 ÚT Narození Páně – přikázaný svátek

Připomínka sv. Anastázie, vd. a muč. (+ kolem r. 304) ve druhé mši svaté

26 ST Sv. Štěpána, prvomučedníka (+ 26.12. 34/37)

Připomínka všech svatých mučedníků a po ní připomínka oktávy Narození Páně

27 ČT Sv. Jana, ap. a evang.

Připomínka oktávy Narození Páně

28 Sv. nevinných dětí betlémských, mučedníků (+ 28.2. 1)

Připomínka oktávy Narození Páně

29 SO Sv. Tomáše Becketa, b. a muč., řeholního kanovníka (+ 29.12. 1170)

Připomínka oktávy Narození Páně

30 NE Neděle v oktávě Narození Páně

Připomínka oktávy Narození Páně

Nařízená připomínka sv. Dionysia, pap. a muč. O.Carm. (+ 26.12. 268)

31 PO Sv. Silvestra I., pap. a vyzn. (+ 31.12. 335)

Připomínka oktávy Narození Páně

Tučně označené svátky patří do národního propria Čech, Moravy a Slezska. Doporučuje se také votivní mše ke všem svatým patronům českým. Modře označené svátky jsou svátky doporučené, jejichž propria jsou rovněž uvedena v římském misálu, avšak slavení nebylo závazné všude, nýbrž jen v určitých diecézích nebo řádech (de aliquibus locis). Červeně označné svátky jsou svátky přikázané (zasvěcené).

Římský misál z r. 1962 uvádí na 1. května Festum S. Joseph Opificis nebo dokonce Operarii (něm. Fest des hl. Josef, des Mannes der Arbeit); v českých modernistických kalendářích je označen jako svátek sv. Josefa Dělníka: tento svátek je třeba odstranit. Ostatně na změny v Římském misálu z r. 1962 se zde nebere zřetel vůbec.

Okurence je stav, kdy na stejný den připadá vícero svátků. (Konkurence pak znamená, že svátky se sejdou v nešporách.) Řešení spočívá v připomínce nebo v přeložení svátku na nejbližší volný den. Svátky, které připadnou na některou neděli adventní, postní nebo velikonoční, se překládají na následující pondělí kromě pondělí Svatého týdne. Sejdou-li se ve stejném dni nešpory jednoho dne s nešporami následujícího dne, přednost mají nešpory jednoho dne, jde-li o svátky stejného stupně, anebo přednost mají nešpory následujícího dne, jde-li o svátek vyššího stupně. Překládat na nejbližší neděli z pastorálních důvodů ty svátky, které připadají na všední den, se nedoporučuje, ba je to nemožné, jde-li o neděli vyššího nebo stejného stupně.

Rubriky stanoví pořadí svátků, kdy má jeden svátek podle svého druhu přednost před druhým. Setkají-li se totiž dva nebo více svátků téhož dne, pak se slaví pouze svátek vyššího druhu a ostatní svátky se buď přenášejí na jiný, volný den, anebo se připomínají (komemorují), anebo se vynechají.

Druhy svátků jsou tyto:

a) neděle buď vyšší (I. a II. třídy), anebo obyčejné /ty však patří do temporálu/

b) všední dny buď vyšší (privilegované a neprivilegované), anebo obyčejné /rovněž patří do temporálu/

c) svatvečery buď vyšší (privilegované I. a II. třídy), anebo obyčejné (neprivilegované)

d) svátky buď podvojné – duplex (I. třídy přednostní či druhotné, II. třídy přednostní či druhotné,

vyšší přednostní či druhotné, obyčejné), anebo polopodvojné – semiduplex, anebo jednoduché – simplex

e) oktávy buď privilegované (1. řádu, 2. řádu a 3. řádu), anebo obyčejné, anebo jednoduché

Co se týče připomínek (komemorací), ty se rozdělují na commemorationes praescriptae (předepsané pro  celou Církev), imperatae (nařízené od papeže, biskupa nebo řádového představeného) a votivae (votivní, jež smí v některých mších přidávat celebrant sám). Jejich počet a pořadí určují Rubricae generales VII. et IX. a Additiones et Variationes in Rubricis V. et VI. Římského misálu.

První neděle v měsíci se neurčuje podle občanského kalendáře, nýbrž podle církevního kalendáře jde o tu neděli, která připadá buď na 1. den v měsíci, anebo na den, který je 1. dni v měsíci bližší, ať je to před ním nebo po něm, takže třebas i neděle s datem 29., 30. nebo 31. může být již první nedělí následujícího měsíce. Je patrně důležité, aby první pátek v měsíci následoval až po 1. neděli v měsíci. První neděle v měsíci může být v rozsahu od 29. do 4. dne.

První čtvrtek v měsíci, tedy den před votivní památkou nejsv. Srdce Ježíšova v první pátek v měsíci, smí být slavena votivní mše svatá za nová duchovní povolání. První čtvrtky se mají věnovat modlitbám za kněžská povolání a za osobní svatost kněží. První pátky v měsíci věnujeme na smír božskému Srdci Páně. První soboty v měsíci jsou zasvěceny na smír neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Votivní mše svatá za zemřelé se obvykle neslaví v neděli (zvláště ne o nedělích adventních, postních nebo velikonočních) ani o velikonočním triduu. Pohřební mše svatá je obvykle dovolena.

O nedělích a zasvěcených svátcích duchovní správcové obětují mši svatou za své věřící. V případě nemožnosti to mohou nahradit v jiný den. Slučování mešních intencí do jedné mše svaté není dovoleno, ledaže by se tak stalo se souhlasem dárce mešní almužny, neboť i v tomto případě se aplikuje jedna mešní almužna a kněz si smí ponechat jen tuto jednu mešní almužnu, ale těchto intencí podle našeho názoru nemá být příliš mnoho, nejvíce 2 nebo 3, i když se jich někde připouští až 5 nebo dokonce až 7 najednou.

Asperges (das sonntagliche Taufgedächtnis mit Segnung und Ausspendung des Weihwassers als Erneurung des Taufbekenntnisses in der Osternacht) smí být vykonána o všech nedělích.

Suché dny:

Zimní – středa po sv. Lucii (13.12.) či středa po III. neděli adventní

Jarní – týden po Popeleční středě

Letní – středa po Božím hodu svatodušním

Podzimní – středa po Povýšení svatého kříže (14.9.)

Modlitební křížové tažení za sedm darů Ducha svatého

Jde o starobylou pobožnost, která pochází od jisté řeholní sestry, jménem Johanna Rogerová, zemřelé v pověsti svatosti v r. 1798. Říká, že tato pobožnost zadržuje hněv Boží, rozmnožuje víru, ničí bludy, přivádí zbloudilé zpět na cestu spásy, utišuje pronásledování Církve a pomáhá proti všem nepřátelům i překážkám spásy.

Koná se od letnic do letnic po dobu 7 x 7 týdnů. Začíná se ve svátek Seslání Ducha svatého a pak se odpočítá po 7 týdnech modliteb za jeden každý ze sedmi darů Ducha svatého. Na konci každých sedmi týdnů se slaví mše svatá ke cti Ducha svatého, při níž se mu obětují modlitby všech účastníků. Každý z účastníků se denně modlí za jeden z darů Ducha svatého podle období sedmi týdnů, a sice následující modlitbu a po ní Otče náš a Zdrávas Maria:

Bože Duchu svatý, jenž neustále obnovuješ tvář země,       (srov. Ž 104,30) naplň naše srdce pokojem a dej nám všem,

prosíme tě z celého srdce pro zásluhy Ježíše Krista a na přímluvu Panny Marie i všech andělů a svatých, sedmero svých drahocenných darů, především dar moudrosti. Amen.       (dar rozumu atd.)

Každý z účastníků může na tento úmysl obětovat svaté přijímání nebo konat ještě jiné pobožnosti. Kromě toho kněží na konci každých sedmi týdnů slaví mši svatou ke cti Ducha svatého, jak bylo řečeno výše.

Dar Období
moudrosti 04.06. – 22.07. 2017
rozumu 23.07. – 09.09. 2017
vědění 10.09. – 28.10. 2017
rady 29.10. – 06.12. 2017
síly 17.12. 2017 – 10.02. 2018
zbožnosti

(důvěry v Boha)

11.02 – 31.03.2018
bázně Boží

(bázně před Bohem)

01.04. – 19.05. 2018

Zpracoval  Bp. L. Koráb

————————————————————————————————————————————————————-

Umění zachovávat pořádek a umění říkat ne

Minimalistické zásady:

 1. Zbavit se věcí, které máme dvakrát
 2. Zbavit se věcí, které jsme nepoužili déle než rok
 3. Digitalizovat (fotografovat) nostalgické vzpomínky včetně upomínkových předmětů
 4. Dávat věcí na místo, kam patří
 5. Používat kontejnerů nebo organizérů
 6. Zbavit se také věcí, které bychom už nekoupili
 7. Dávat přednost nábytku s uzavřenými skříňkami
 8. Hlídat si výdaje

Bůh miluje pořádek a naopak nenávidí nepořádek, z toho plyne,

že dobrý duchovní život může člověk vést jen tehdy, když má své věci v pořádku.

Je pravda, že vlastníme ve svých domech stovky a tisíce věcí, a přitom z nich potřebuejme a skutečně používáme jen malou část. Oblečení, nádobí, knihy, nářadí, obrazy, upomínky atd., Lide mají přirozený sklon hromadit zásoby. Je-li však věcí příliš mnoho a ke všemu se ještě nepoužívají, představují zátěž. Aspoň poloviny věcí je třeba se zbavit, a přesto jich zůstane ještě dost a dost. Méně je někdy více. Kdo chce mít pořádek v životě, musí si nejdříve uklidit ve svém příbytku i na svém pracovišti. Čím větší je prázdnota od hmoty, tím větší zbývá prostor pro ducha. Lépe řečeno: je třeba napřed vyklidit zbytečnosti, potom uklidit potřebnosti. Vyklizovat znamená zbavit se nepotřebných věcí, získat prostor, pak teprve uklidit věci potřebné. Zbavte se i věcí, které byste dnes raději nekoupili. Mnoho věcí nás zatěžuje, lépe se žije vyhazovatelům než shromažďovatelům, přičemž pro nás nepotřebné věci někdy mohou posloužit někomu jinému.

S čím je třeba se rozloučit: použité obaly a krabice, věci pokažené či opotřebované, věci nepoužívané déle než rok či víceré od jednoho druhu. Zkuste se zamyslet, co byste si vzali s sebou na pustý ostrov nebo co byste vynesli, kdyby v domě hořelo. Začněte v malém, třeba po jednotlivých zásuvkách, postupujte zevnitř ven nebo zvenku dovnitř, zepředu dozadu nebo zezadu dopředu, zdola nahoru nebo seshora dolů, od podlahy ke skříním, postupujte v jednotlivých světnicích ve směru hodinových ručiček. Neberte ohled ani na osobní dárky, které se vám nehodí, mohou najít lepší uplatnění.

Do jedné krabice dávejte odpad (věci pokažené, rozbité, opotřebované), do druhé krabice všechno, co se dá někomu přenechat k dalšímu použití, a konečně do třetí krabice všechno, co se dá někam uložit a používá se málokdy. První dvě krabice musejí opustit váš dům, třetí krabici uložte na vyhrazeném místě, kde nebude překážet, a nalepte na ni soupis obsahu. S úklidem by vám mohl pomoci někdo, kdo k vašim věcem necítí žádnou vazbu, a proto bude důslednější ve vyklizování, a můžeme této činnosti věnovat celý vyklízecí den, aby všechno bylo hotovo jedním tahem. Vyklízejte však vždycky sami za sebe: každý nechť si vyklidí svoje věci. A nezapomeňte: věcí mají najít svoje pevné místo, nic nemá ležet na zemi ani na oknech, naopak všechno má být někde uloženo, a všechny věci jednoho každého člena domácnosti mají být uloženy na vyhrazeném místě v jeho rajónu. Dávejte přednost nábytku s uzavřenými skříňkami. Pamatujte, že čím jsou věci menší, tím jich bývá více a tím hůře se vyklízejí, a proto začněte třeba zásuvkami, které jsou plné maličkostí. Používejte kontejnery a organizéry. Zvlášť si uložte šicí potřeby, zvlášť psací potřeby, zvlášť léky. Přísní buďte na restart šatníku a botníku. Všechno, co je pokažené, dejte opravit, budete-li takovou věc ještě potřebovat. Váš příbytek nesmí být přecpaným skladištěm, ve kterém se sami nevyznáte! Důslední buďte v úklidu spižírny, ledničky a kuchyně! Nikde nenechávejte žádné zbytky potravin! Podobně v koupelně nenechávejte žádnou nepotřebnou kosmetiku! Prohlédněte i odkládací prostory, jako jsou sklepy, půdy, komory a také dřevníky, případně dílny a garáže. Ukládejte jen funkční kusy! Balkóny slouží jen k odpočinku, může být na nich posezení (stolek, židle) a květiny, nic více. Zcela nakonec následuje úklid dvora a zahrady. V případě věcí, které jsou u vás jen uložené, vyzvěte majitele, aby si je vyzvedl, případně s jeho souhlasem se jich také zbavte.

V kanceláři (u psacího stolu) roztřiďte písemnosti: na skartaci, k vyřízení, k delegování a k uložení do archívu. Účty zaplaťte hned a na dopisy odpovězte nejdéle do dvou dnů. Zkontrolujte si účetnictví a zaveďte si nákupní knížku! Hlídejte si příjmy a výdaje průběžně. Stejně tak si roztřiďte soubory a složky v počítači, proveďte digitální úklid, pořiďte si záložní kopie a všechno nepotřebné smažte (dismantling). Sociální sítě jsou špatnou náhražkou dobrých přátel, omezte je nebo zcela opusťte. Ukliďte si i v diáři a naplánujte si termíny, stejně tak proberte adresář s telefonním seznamem.  Nestačí mít pořádek jen ve věcech, ale i v penězích a lidech. Pořádek je však neustálý proces, a proto se musí udržovat a pravidelně obnovovat!

Umění říkat NE:

Říkat NE je velice potřebná věc, protože dosvědčuje autoritu, dává jistotu, posiluje pozornost a působí výchovně. Kdyby neexistoval nesouhlas, nevěděli bychom, co to je souhlas, takže kdo pořád souhlasí a říká ANO, ten se proviňuje proti pravdě a lásce k bližnímu, a naopak, kdo občas říká ANO, ten se drží pravdy a lásku k bližnímu rozvíjí. Není však jednoduché správně s tímto slovem zacházet. Nikdy nesmíme mluvit v hněvu. Nikdy nesmíme zakazovat příliš často, spíše méně, protože když je zákazů příliš mnoho a napomínání příliš časté, míjí se účinkem. A konečně nikdy nesmíme říkat NE bez odůvodnění a potřebného odůvodnění. Co se týče dětí a mládeže, svou pozornost musíme zaměřit na odstraňování vlivu vnucovaných módních trendů a neskromných požadavků, na odstraňování lenosti nebo dokonce touhy být obsluhováni a především je třeba zaměřit se na posilování samostatnosti a zásluhovosti.

( Bp. L. Koráb)

KAJÍCNÝ RŮŽENEC Z FATIMY

1)  V našich časech nešťastní potomci Adamovi ve své naprosté většině už nehledají spásu své duše a neusilují o věci nebeské a nepomíjející, spíše se pachtí po věcech pozemských a pomíjejících. Ke komu přirovnáme lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Tak se ptá Kristus v evangeliu a sám odpovídá: Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: Hráli jsme vám, a vy jste netancovali! Naříkali jsme, a vy jste neplakali! (L 7,31-32). Děti ve Svaté zemi obvykle hrou napodobovaly, co viděly, a tady jde nejspíše o průvod svatební a o průvod pohřební. Těm dětmi, které se nepřidaly ke hře většiny, to ostatní děti vytýkaly. Kristus dodává: Když přišel Jan Křtitel, který nejedl chléb a nepil víno, o něm jste říkali, že je posedlý, a když přišel Syn člověka, který jí a pije, říkáte o něm, že je milovníkem hodů a pijatyk a přítelem celníků a hříšníků (L 7,33-34). Anebo můžeme dnešní lidi přirovnat k potápěčům, kteří se chtějí v moři tohoto světa stále potápět do větší hloubky a na delší dobu, aniž by hleděli na to, že je to nebezpečné a nemusejí se už vynořit, a kdo jim to chce rozmluvit, aby je zachránil, na toho nedbají, ba ještě se snaží zlákat ho s sebou do stejného dobrodružství nebo mu odporují. U koho převáží touha po věcech pozemských nad touhou po věcech nebeských, jinak řečeno u koho zvítězí hmota nad duchem, ten ztratí to, co je nepomíjivé, a zahyne v tom, co pomíjí. Navždy přijde o možnost věčného života v novém světě Božího království.

2)  Co Bůh ukryl před chytrými a rozumnými tohoto světa, kteří se ženou za přeludem toho, co je dočasné, totiž za pozemskými požitky, a zcela nechávají stranou budoucí osud své duše, to zjevil těm, kdo upřímně hledají pravdu a přemýšlejí o spáse (Mt 11,25). Krátce řečeno, co Bůh ukryl před velikými, kteří smýšlejí pyšně a spoléhají na sebe, to zjevil maličkým, kteří smýšlejí pokorně a spoléhají na něho. Není jich mnoho (L 12,32) a zpravidla ani nejsou v očích tohoto světa chytří a rozumní, mocní a silní nebo urození a bohatí (1K 1,26). Zaslouží si tedy nejvyšší chválu taková zvědavost, která chce poznat pravdu evangelia čili radostné zvěsti o kříži Kristově, jež jediná vede ke spáse.

3)  Každá pravda však v sobě obsahuje i určité tajemství. Takovým tajemstvím je i první příchod Kristův, jejž oslavujeme v době adventní a vánoční. Tímto časem také začíná nový církevní rok. Můžeme se ptát na mnoho věcí: proč přichází právě Kristus, druhá božská osoba, proč přichází až po dlouhé době více než pěti tisíc let od pádu do hříchu, a ne dříve, proč přichází v ponížení a chudobě, a ne v moci a slávě. A podobná vznešená tajemství nás budou provázet po celý rok, budeme o nich číst a rozjímat, abychom rostli v poznání Boha, a tím také v lásce k němu.

4)  Především rok Páně 2017 je rokem 100. výročí zjevení Matky Boží ve Fatimě v Portugalsku, které podle mého názoru nebylo ještě zcela doceněno ani naplněno. S tímto mariánským zjevením do značné míry souvisí i mariánské zjevení v Heroldsbachu v Německu. Zároveň tento rok s sebou přináší 900. výročí obrácení našeho svatého otce Norberta, biskupa a mučedníka, reformátora řádu řeholních kanovníků sv. Augustina a českého patrona. A konečně na letošní rok připadá i 500. výročí začátku neblahé lutheránské reformace, která natrvalo zničila církevní jednotu evropských národů a otevřela cestu mohutnému přívalu nových bludů a v konečném důsledku vedla k oslabení a opuštění křesťanské víry.

5)  Když jsem mohl v r. 1992 po dobu asi necelého týdne pobývat přímo ve Fatimě u jednoho svého známého kněze, stalo se, že mi umožnil setkání s jedním žijícím příbuzným fatimských dětí Františka a Hyacinty Martových. Tento stařeček mi kromě jiného daroval dvojlist ze školního sešitu, na němž byla zaznamenána modlitba růžence v té podobě, jak se mu děti naučily přímo od Panny Marie pod názvem kajícný růženec.  Řekl mi: „Dnešní lidé o něho již nestojí, modli se ho alespoň ty.“  Tento růženec obsahuje 35 desátků a jeho modlitba se koná na obyčejném dominikánském růženci, a to po pěti desátcích každého dne v týdnu, od neděle až do soboty. Začíná se znamením svatého kříže, pokračuje se modlitbou Věřím v Boha, Otče náš, třikrát Zdrávas Maria (po slově Ježíš: v kterého věříme, v kterého doufáme, kterého nade všechno milujeme) a Sláva Otci. Následují jednotlivé desátky, kdy po jednotlivých tajemstvích, která se říkají jen jednou, se modlíme na každém zrnku růžence desetkrát Otče náš, desetkrát Zdrávas Maria, desetkrát Sláva Otci  a desetkrát Maria bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Hned na začátku po znamení svatého kříže je dobré vzbudit dobrý úmysl a lítost nad hříchy. Části A) – C) a část E) byly doplněny později jinou rukou a dnes není jisté, do jaké míry byly obsahem zjevení, takže pouze část D) obsahující jednotlivá tajemství je původní. Po věroučné stránce kajícný růženec neobsahuje nic závadného a je možné jej všeobecně doporučit k modlitbě, zvláště když vzhledem ke svému původu je jistě spojen se zvláštními milostmi, což ukáže čas a zkušenost.

A)  Znamení svatého kříže

Znamením svatého kříže

vysvoboď nás, Pane Bože náš, od nepřátel našich.

Ve jménu + Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

B)  Obětování

Všechny své modlitby a skutky pokání obětujeme nejsvětější Trojici

a klademe je do rukou přesvaté Panně Marii

jako smír za hříchy naše i hříchy celého světa

a na poděkování za všechny přijaté milosti

a jako prosbu o božské ctnosti víry, naděje a lásky i o všechny ostatní ctnosti,

o vytrvalost v dobrém až do konce, o ducha modlitby a pokání,

o pokoru a odevzdanost do vůle Boží,

o slavné vítězství Matky Boží na celém světě.

(Řeholníci prosí ještě o ducha chudoby,čistoty a poslušnosti.)

Kromě toho prosíme za šťastnou volbu nového papeže,

za naše biskupy, kněze a jáhny, minoristy, řeholníky a řeholnice,

za naše terciáře i za všechny věřící jednotlivě i ve skupinách v našich plebániích a regionech.

A ještě prosíme za obrácení bludařů, rozkolníků a pohanů; za polepšení života hříšníků;

za všechny nemocné a umírající, za duše v očistci i za zvláštní úmysly všech přítomných.

C)  Vzbuzení lítosti

Pane Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý člověče, Vykupiteli náš,

ty jsi nekonečně dobrý a tebe miluji nade všechno,

a proto lituji z celého srdce, že jsem tě nevděčně zarmoutil a urazil svými hříchy,

a pevně si umiňuji, že se polepším a napravím svůj život, abych už nehřešil,

že se budu vyhýbat všem příležitostem k hříchu,

že své hříchy vyznám ve svaté zpovědi a vykonám uložené pokání.

Tobě obětuji, Pane, svůj život a své skutky i všechna svá trápení jako smír za své hříchy.

S důvěrou ve tvou božskou dobrotivost a tvé nekonečné milosrdenství tě prosím,

abys mi pro zásluhy svého utrpení a smrti odpustil, čím jsem se proti tobě provinil,

abys mne svou předrahocennou Krví očistil ode všech mých hříchů

i ode všech náklonností k nim a daroval mi milost kajícnosti

a vytrvalosti v dobrém až do konce mého života. Amen.

D) TAJEMSTVÍ POSVÁTNÉHO KAJÍCNÉHO RŮŽENCE

NEDĚLE – první část radostných tajemství

1. Stvoření duše Ježíšovy, podstatně spojené se Synem Božím, před stvořením všech věcí.

2. Stvoření duše Mariiny hned po stvoření duše Ježíšovy.

3. Duchovní zasnoubení duše Ježíšovy a duše Mariiny

a mystické sjednocení nejsvětějšího Srdce Ježíšova a neposkvrněného Srdce Mariina.

4. Neposkvrněné početí Panny Marie ve městě Jeruzalémě.

5. Narození přesvaté Panny Marie ve městě Seforis.

PONDĚLÍ – druhá část radostných tajemství

6. Zvěstování přesvaté Panně Marii

a vtělení věčného Slova skrze Ducha svatého ve městě Nazaretě.

7. Navštívení ¨přesvaté Panny Marie u její příbuzné sv. Alžběty.

8, Narození Syna Božího ve chlévě v Bethlémě.

9. Očišťování přesvaté Panny Marie a obětování Dítěte Ježíše v jeruzalémském chrámě.

10. Nalezení Dítěte Ježíše uprostřed učitelů Zákona v jeruzalémském chrámě.

ÚTERÝ – první část bolestných tajemství

11. Prolití nejdrahocennější Krve Ježíšovy při obřízce.

12. Modlitba a smrtelná úzkost Ježíšova v zahradě gethsemanské.

13, Nejsvětější obličej Ježíšův byl hanebně zneuctěn políbením zrádce Jidáše.

14. Hořká a smutná opuštěnost Ježíše, jehož opustili jeho učedníci.

15. Nejsvětější obličej Ježíšův byl rouhavě zhanoben plivancem veleknězovým.

STŘEDA – druhá část bolestných tajemství

16. Nejsvětější Srdce Ježíšovo bylo nejhlubším způsobem zarmouceno

trojím zapřením Petrovým.

17. Nejsvětější obličej Ježíšův byl rouhavě zhanoben políčkem Annášovým.

18. Ježíš pocítil ve své duši s nejhlubší hořkostí výsměch Herodův.

19. Ježíš připoutaný ke sloupu byl bičován.

20. Nejsvětější Hlava Ježíšova byla trním korunována

ČTVRTEK – eucharistická tajemství

21. Ježíš dokázal svou lásku ustanovením nejsvětější Svátosti oltářní

při poslední večeři se svými učedníky.

22. Skutečná, pravá a tělesná přítomnost Ježíšova v nejsvětější Svátosti oltářní

s jeho tělem, krví, duší a božstvím.

23. Skutečná, pravá a tělesná spolupřítomnost Mariina v nejsvětější Svátosti oltářní,

vkleče se klanějící Bohu a přimlouvající se za nás.

24. Eucharistické Srdce Ježíšovo a eucharistické Srdce Mariino usmiřují nebeského Otce

a prosí za naše vykoupení.

25. Pokračování vznešené oběti Ježíšovy a vznešené spoluoběti Mariiny ve mši svaté

přijímáním celebrujícího kněze, čímž je svět zaléván světlem

vyzařujícím z nejsvětějšího obličeje Ježíšova.

PÁTEK – třetí část bolestných tajemství

26. Ježíš nesl těžký kříž bolestnou cestou na Golgothu.

27. Bolestné ukřižování, tříhodinový smrtelný zápas

a vznešená smrt našeho Pána Ježíše Krista.

28. Probodení Ježišova boku Longinovým kopím.

29. Duchovní smrt Panny Marie pod křížem Ježíšovým na Golgothě.

30. Zrození Církve z nejsvětějšího probodeného Srdce Ježíšova

a neposkvrněného spoluprobodeného Srdce Mariina.

SOBOTA – slavná tajemství

31. Slavné vzkříšení Syna Božího.

32. Podivuhodné nanebevstoupení Syna Božího.

33. Seslání Ducha svatého na sbor apoštolů a přesvatou Matku Boží.

34. Nesmrtelnost, zesnutí a slavné nanebevzetí přesvaté Matky Boží s tělem i duší.

35. Korunování přesvaté Matky Boží na nebesích za Paní a Královnu všeho tvorstva.

E)  Závěrečné modlitby

Buď pozdravena, Maria, Dcero Boha Otce, ….

Buď pozdravena, Maria, Matko Boha Syna, ….

Buď pozdravena, Maria, Nevěsto Boha Ducha svatého, ….

Buď pozdravena, Maria, Chráme a Stánku nejsvětější Trojice, ….

Modlitba ke cti sv. Josefa

Pamatuj na nás, svatý Josefe,

a pomáhej nám svou mocnou přímluvou

u Syna Božího, tobě svěřeného,

a zjednávej nám i přímluvu nejblahoslavenější

Panny Marie, tobě zasnoubené,

neboť ona je Matkou toho,

jenž s Otcem i Duchem svatým žije a kraluje

po všechny věky věků. Amen.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí.

A proto, Orodovnice naše,

obrať k nám své milosrdné oči

a Ježíše, požehnaný plod života tvého,

nám po tomto putování ukaž,

ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, tvůj jednorozený Syn

nám svým životem, smrtí a vzkříšením

získal věčnou spásu.

Dej nám, prosíme,

když v posvátném kajícném růženci blahoslavené Panny Marie

o těchto tajemstvích rozjímáme,

abychom podle nich také žili

a dosáhli toho, co slibují.

Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

20. února 2017 úmrtní den ctihodné Hyacinty Martové (+ 20.2. 1920 v Lisabonu),  malé vizionářky z Fatimy

Modlitbu kajícného růžence z Fatimy v tomto významném výročí zjevení nejbahoslavenější Panny Marie všem doporučuje a k tomu žehná ve jménu Nejsvětější trojice – biskup Lohelius Koráb can. reg.

——————————————————————————————————————————————————–

Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času

Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista.

Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 napsal Simonu z Limeny panu z Montalti, dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal: „Pak bude založen nový řád, řád Cruciferi (Nositelů kříže), protože jeho členové budou mít na praporcích kříž. Zmíněný řád se bude skládat ze tří skupin: První skupinou jsou ozbrojení rytíři, druhu skupinou kněží, a třetí pečovatelé. Křižáci přivedou ke Kristu mohamedány, bludaře a špatné křesťany.“ Řečený řád má být podle svatého Františka z Pauly posledním religiózním řádem, který v Církvi vznikne.

Také Matka Boží v La Salettě zmiňuje ve svém tajemství Melánii 19. září 1846 „apoštoly konce času“ a později jí předala pro apoštoly stanovy. Roku 1878 poslal papež Lev XIII. zmíněnou vizionářku na svatou horu v La Salette, aby tam podle přání Matky Boží založila řád. Vyskytly se však překážky, takže řád nebyl uveden do života.

Také paní Marii Mesminové z Bordeaux, která po léta vlastní plačící a nejnověji i libou vůni šířící sošku Matky Boží, Nejsvětější Panna – když se jí patnáctkrát zjevila v Růžencové kapli Notre Dame v Bordeaux (1919) – sdělila stanovy pro apoštoly konce času a pravidla pro sirotčince, kde dotyční apoštolové mají být vychováni. Pravidla, jimiž bude položen základ nové budoucnosti světa a obnova všech věcí, měla paní Mesminová předložit Církvi.

Na apoštoly konce času se možná vztahují také Kristova slova k řeholnici Benigně Consolatě Ferrerové († 1916) v italském klášteře v Como: „Chci, aby lidská společnost povstala nanovo a toto vzkříšení má být dílem mé lásky. … Svět spěchá do propasti, ale zadržím jej v jeho závratném běhu malou skupinou velkomyslných duší, bojujících pod mým vedením.“

Holzhauser říká, že předchůdce bude hlásat příchod Antikrista, údajně přicházejícího

mesiáše a jeho vystoupení v zemi blízko moře.

Svatý Irenej, lyonský biskup († 202), k tomu říká, že předchůdce Antikrista bude Židům v celém světě ohlašovat příchod jejich mesiáše a vyzývat je putovat za ním.110 Tentýž předchůdce bude lidi dokonce svádět k uctívání Antikrista, jmenovitě zdánlivými zázraky.

Svatý evangelista Jan praví: „A sváděla ty, kteří přebývají na zemi, skrze divy, které jí bylo dáno činiti před šelmou.“ „Aby učinili obraz té šelmy, která má ránu od meče a ožila.“ „I činila divy veliké, takže způsobila, aby i oheň s nebe sestoupil na zem před lidmi.“ Tím tedy předchůdce Antikrista napodobí proroka Eliáše, na jehož slova rovněž opakovaně dštil z nebe oheň (4 Král 1,10). Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů.

Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu.

Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“

Také sestra Mechtilda (ze 13. století) říká, že v čase Antikrista začne působit kazatelský řád. Jeho členy popisuje následovně: Nosí dvojí oděv; spodní je bílý a svrchní červený s opaskem. Vousy a vlasy mají nestříhané a chodí bosí kromě těch největších mrazů; pak si obouvají červené topánky s bílými řemínky. Nemají vlastní obydlí a jsou všude hosty. Rovněž nemají majetek a není jim dovoleno vlastnit zlato nebo stříbro. Každý z nich stále nosí bílou nebo červenou na píď dlouhou berličku. Na jedné straně je zobrazeno Kristovo utrpení, na druhé Jeho Nanebevstoupení. Hůlku nosí před sebou jako kříž. Na delších cestách mohou dovoleno jet na oslu. Mají jíst a pít všechno, co se jim podá, kromě masa. Když jim není podán chléb, mají o něj pokorně prosit. Jakmile si lidé povšimnou jejich svatého života, budou jim ochotně dávat všechno potřebné k živobytí, a to jak stravu, tak i oblečení. Nikdy nemají nocovat u vdovy. Žádný z členů řádu nemá být mladší než 24 let, mají být zdraví a absolvovat vyšší studia, mají být kněžími, zpovědníky a dobrými kazateli. Kamkoli přijdou, je jim dovoleno sloužit mši svatou, kázat a zpovídat. Budou po třicet let působit nerušeně; pak přijde Antikrist. Pomocí rafinované lsti i zlata se mu podaří získat vliv na světské panovníky. Jakmile se Antikrist zmocní světovlády, budou členové řádu vykonávat svůj úřad již jen s nebezpečím života. Mnozí lidé, s nimiž se tito mužové stýkali, zemřou jako svatí mučedníci. Mnoho Židů i pohanů přijme od řádových bratrů svatý křest, což Antikrista nesmírně rozzlobí

a proto bude přísně zakázáno naslouchat jejich kázání. Jakmile přijdou Antikristovi pohůnci, budou jako první vraždit právě tyto kazatele. Zlí se budou radovat, dobří plakat. Stoupenci svatých mužů budou lapáni a bičováni; poté sťati a jejich těla vhozena do vody, nebo budou umučeni jinými krutými způsoby.

Také svatý Vincenc Ferrerský (1350-1419) ohlásil apoštoly konce času. Říká, že přijdou apoštolští muži, chudí, prostí, mírní a pokorní, kteří nebudou mít nic jiného než své rty k mluvení jako Ukřižovaný Ježíš, a sami sebe zapomenou v ustavičném hlásání Boží slávy.

Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673-1716), francouzský apoštolský misionář a velký ctitel Matky Boží, prorokoval: „Vzdělání a výchova velkých světců, kteří přijdou ke konci času, jsou vyhrazeny Matce Boží. Tito velcí světci převýší svatost ostatních světců tak, jako libanonské cedry převyšují okolní křoviny. Tyto velké duše, plné milosti a horlivosti, jsou vyvoleny odporovat nepřátelům Boha, kteří se budou všude hemžit. Světci slovem i vlastním příkladem přivedou celý svět ke skutečnému uctívání Panny Marie. To jim vyvolá početné nepřátele, ale přinese i mnoho požehnání. Sdělení, že tyto velké světce vychová Matka Boží, je v až nápadné shodě se dvěma následující skutečnostmi: Melanii, vizionářce z La Saletty, a paní Marii Mesminové z Bordeaux předala Matka Boží stanovy pro apoštoly konce času s tím, že je mají předložit církevním úřadům.

(Z knihy Antikrist,  Prof. Franz Spirago 1931)

_________________________________________

50% SLEVA!

Je dovoleno bránit inkvizici?

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Svatý farář z Arsu

——————————————————————————————————————————————————————-

NOVINKA

Život proroka Eliáše

a původ karmelitánského řádu

  Brož. 250 str. ;  cena 230 Kč

  Sacer Propheticus et Elianus Ordo Fratrum
  Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo

  Z HISTORICKÝCH I SOUČASNÝCH PRAMENŮ SESTAVIL A DOPLNIL

  LOHELIUS KORÁB

  ————————————————————————————————

  Život svatého proroka Eliáše podle knihy Speculum Carmelitarum

O založení Řádu z hory Karmel

Kniha prvních mnichů

Řehole Řádu bratří Panny Marie Karmelské

Karmelitánský řádový kalendář

Životopisy řádových světců

Kláštery

Škapulíř Panny Marie

Terciáři

Karmelitánský obřad mše svaté

___________________________________________________________________________________________________